Zagadnienia dotyczące migracji danych QuickBooks Desktop POS

Przed migracją danych QuickBooks POS do Shopify sprawdź, które dane można migrować za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector, a w przypadku których może być konieczne przeprowadzenie migracji ręcznej. Pełna lista terminów z obszaru mapowania danych znajduje się w sekcji Słownik i mapowanie danych QuickBooks POS i Shopify POS.

Zakres migracji danych QuickBooks

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, które dane QuickBooks Desktop POS mogą, a które nie mogą być migrowane do Shopify za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector:

Tabela migracji danych QuickBooks
Typ danych QuickBooks Typ danych Shopify Dane można migrować
Customer Customer
Zapasy Produkty
Siatka stylu zapasów Warianty lub opcje produktu
Obrazy produktu Obrazy produktu
Specyfikacje transferu Przeniesienia produktów
Dostawcy Dostawca
Sklepy (POS) lub klasy (QuickBooks Desktop) Lokalizacje
Numer pozycji lub kod UPC Kody kreskowe
Uwaga dotycząca klienta Uwaga dotycząca klienta
Paragon ze sprzedaży Zamówienia (opłacone/zrealizowane)
Faktura Zamówienia (nieopłacone/zrealizowane)
Faktura z płatnością Zamówienia (częściowo opłacone/zrealizowane)
Zamówienie Zamówienia (nieopłacone/niezrealizowane)
Zamówienie z wpłatą Zamówienia (częściowo opłacone/niezrealizowane)
Zamówienie Zamówienia (pozycje nie zostały otrzymane)
Dowód przyjęcia (QuickBooks Desktop POS) Zamówienia (pozycje otrzymane)
Rachunek / paragon dla towaru (QuickBooks Desktop) Zamówienia (pozycje otrzymane)
Automatyczne rabaty Rabaty
Alternatywne wyszukiwane (ALU) Numery SKU
Kredyty sklepowe Karty prezentowe
Lojalność Lojalność

Dane QuickBooks, które można migrować za pomocą aplikacji konektora

Poniższe dane można migrować z QuickBooks POS do Shopify za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector:

 • dane klienta

  • Nazwy
  • e-maile
  • Numery telefoniczne
 • dane dostawcy (migrowane pod nazwą Dostawcy w aplikacji Stocky)

 • dane lokalizacji (maksymalnie 20 lokalizacji)

 • dane zapasów i produktów

  • tytuł produktu
  • kody kreskowe (numer pozycji)
  • quantity
  • location
  • price

Produkty i warianty produktów

Po zakończeniu migracji warianty produktów są importowane do Shopify jako pojedyncze produkty. Migracja nie powoduje nadpisania żadnych produktów w Shopify. Przeniesione produkty są importowane z tagiem Quickbooks i statusem Wersja robocza. Możesz wykonać poniższe czynności:

Limit pozycji dla migracji danych

Możesz dokonać migracji maksymalnie 50 000 pozycji dziennie. Na przykład, jeśli masz 150 000 pozycji, migracja danych z QuickBooks POS do Shopify potrwa około trzech dni. Limit pozycji ma zastosowanie do wszystkich plików importu, takich jak produkty, klienci i zapasy.

Migracja może potrwać od 1 do 5 godzin. Długość migracji zależy od wielu czynników, takich jak konfiguracja QuickBooks POS, ilość migrowanych danych i liczba Twoich lokalizacji.

Numery pozycji i kody UPC

QuickBooks pozwala, by jeden produkt miał wiele skanowalnych kodów kreskowych, ale Shopify dopuszcza tylko jeden kod kreskowy na produkt w polu Kody kreskowe w Shopify. Podczas migracji możesz wybrać numer produktu, który chcesz zaimportować jako kod kreskowy. Musisz wybrać albo Numer pozycji albo UPC. Nie możesz wybrać obu opcji.

W Shopify możesz również dołączyć numer SKU do produktu magazynowego, który można wyszukać, ale nie można zeskanować. Po zakończeniu migracji możesz zbiorczo edytować numery SKU za pomocą pliku CSV.

Jeśli chcesz zapisać wielu numerów produktów w magazynie, możesz użyć metapól po zakończeniu migracji. Dowiedz się więcej o metapolach.

Dowiedz się więcej o używaniu kodów kreskowych i numerów SKU w POS.

Dane QuickBooks, które można migrować za pomocą aplikacji Connector

Poniższych danych nie możesz migrować z QuickBooks POS do Shopify za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector, ale możesz poszukać alternatywnych metod importu danych:

Obrazy produktu

Obrazy produktów nie są migrowane z QuickBooks POS do Shopify. Możesz jednak ręcznie i zbiorczo eksportować zdjęcia zapasów z QuickBooks POS. Po wyeksportowaniu obrazów możesz zaimportować je do Shopify za pomocą jednej z poniższych metod:

 • publiczne udostępnienie obrazów online za pomocą narzędzia, takiego jak Dropbox lub Google Photos, eksportowanie listy produktów z Shopify, dodanie odpowiednich adresów URL obrazów dla każdej pozycji, a następnie ponowne przesłanie obrazów za pomocą pliku CSV
 • użycie aplikacji firmy zewnętrznej, np. ifyApps Image Manager w celu zaimportowania obrazów
 • zatrudnienie partnera Shopify do eksportu i importu obrazów produktów

Alternatywne wyszukiwanie

Alternatywne wyszukiwania (ALU), znane również jako numery SKU produktów w Shopify, nie są migrowane z QuickBooks POS do Shopify. Po zakończeniu wstępnej migracji danych możesz ręcznie importować ALU z QuickBooks POS do Shopify w polu SKU (jednostka magazynowa).

Specyfikacje transferu

Specyfikacje transferów nie są migrowane z QuickBooks POS do Shopify. Możesz ręcznie importować specyfikacje transferów jako Przeniesienia produktów w Shopify.

Zamówienia i rabaty

Historia zamówień, w tym rabatów, i historia zamówień klientów, nie są migrowane z QuickBooks POS do Shopify. Po zakończeniu migracji do Shopify w aplikacji Stocky tworzone są nowe zamówienia, które są synchronizowane z oprogramowaniem księgowym QuickBooks Desktop.

Kredyt sklepowy

Kredyt sklepowy nie jest migrowany z QuickBooks POS do Shopify. Możesz użyć aplikacji firm zewnętrznych, takich jak Selling Point, do migracji kredytu sklepowego jako kart prezentowych do Shopify.

Jeśli zdecydujesz się użyć aplikacji Selling Point, musisz skonfigurować raport karty prezentowej do eksportu, zaimportować raport do aplikacji Selling Point, a następnie ponownie wydać karty prezentowe każdemu klientowi w celu ich wykorzystania w sklepie.

Informacje dotyczące lojalności klientów

Informacje dotyczące lojalności klientów nie są migrowane z QuickBooks POS do Shopify. W celu ich migracji do Shopify możesz użyć aplikacji firmy zewnętrznej, np. Growave, Smile, Yotpo lub LoyaltyWave.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo