Hensyn ved migrering av QuickBooks Desktop POS-data

Før du migrerer QuickBooks POS-data til Shopify må du sørge for å gå gjennom hvilke data som kan migreres ved hjelp av QuickBooks Desktop Connector-appen, og hvilke data du må migrere manuelt. For en full liste over begreper knyttet til datatilordning, kan du se Ordliste og datatilordning for QuickBooks POS og Shopify POS.

Omfang for migrering av QuickBooks-data

Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om hvilke QuickBooks Desktop POS-data som kan og ikke kan migreres til Shopify ved hjelp av QuickBooks Desktop Connector-appen:

Tabell for QuickBooks-datamigrering
QuickBooks-datatype Shopify-datatype Dataene kan migreres
Kunde Kunde
Lagerbeholdning Produkter
Rutenettstil for lagerbeholdning Produktvarianter eller alternativer
Produktbilder Produktbilder
Overføringssedler Produktoverføringer
Selgere Selger eller leverandør
Butikker (POS) eller klasser (QuickBooks Desktop) Steder
Varenummer eller UPC Strekkoder
Kundemerknad Kundemerknad
Salgskvittering Bestillinger (betalt/oppfylt)
Faktura Bestillinger (ikke-betalt/oppfylt)
Faktura med betaling Bestillinger (delbetalt/oppfylt)
Salgsordre Bestillinger (ubetalt/ikke-behandlet)
Salgsordre med depositum Bestillinger (delbetalt/ikke-behandlet)
Innkjøpsordre Innkjøpsordre (varer ikke mottatt)
Mottak av kupong (QuickBooks Desktop POS) Innkjøpsordre (varer mottatt)
Faktura eller varekvittering (QuickBooks Desktop) Innkjøpsordre (varer mottatt)
Automatiske rabatter Rabatter
Alternativt oppslag (ALU) SKU-numre
Butikkvaluta Gavekort
Lojalitet Lojalitet

QuickBooks-data som kan migreres ved hjelp av tilkoblingsappen

Følgende data kan migreres fra QuickBooks POS til Shopify ved hjelp av QuickBooks Desktop Connector-appen:

 • kundedata

  • navn
  • e-poster
  • telefonnumre
 • leverandørdata (migreres over som leverandører i Stocky-appen)

 • lokalisasjonsdata (maksimalt 20 lokalisasjoner)

 • lagerbeholdning og produktdata

  • produktnavn
  • strekkoder (varenummer)
  • antall
  • sted
  • pris

Produkter og produktvarianter

Når du har migrert, importeres produktvarianter som enkeltprodukter til Shopify. Migreringen overskriver ikke eksisterende produkter i Shopify. De migrerte produktene importeres med en Quickbooks-tagg og status som utkast. Du kan gjøre følgende:

Varegrense for migrering av data

Du kan migrere inntil 50 000 elementer per dag. Hvis du for eksempel har 150 000 elementer, tar det omkring tre dager å migrere data fra QuickBooks POS til Shopify. Denne varegrensen gjelder på tvers av alle importfiler, som produkter, kunder og lagerbeholdning.

Det kan ta fra én time til fem timer før migreringen er fullført. Lengden på migreringen avhenger av mange ulike faktorer, som QuickBooks POS-oppsettet, mengden data du migrerer eller antall lokalisasjoner.

Varenumre og UPC-er

QuickBooks kan brukes til flere skannbare strekkoder for ett produkt, men Shopify tillater bare én strekkode per produkt i Strekkoder-feltet i Shopify. Under migrering kan du velge produktnummeret du vil importere som strekkode. Du må velge mellom Varenummer eller UPC, men du kan ikke velge begge.

I Shopify kan du også legge ved et SKU-nummer til et produkt i lagerbeholdningen som kan søkes etter, men som ikke kan skannes. Du kan masseredigere SKU-er med en CSV-fil etter migrering.

Hvis du trenger å lagre flere produktnumre i lagerbeholdningen, kan du bruke metafelter etter migrering. Finn ut mer om metafelter.

Finn ut mer om bruk av strekkoder og SKU-er i POS.

QuickBooks-data som ikke kan migreres med tilkoblingsappen

Følgende data kan ikke migreres fra QuickBooks POS til Shopify ved hjelp av QuickBooks Desktop Connector-appen, men du kan se etter alternative måter å importere dataene på:

Produktbilder

Produktbilder migreres ikke fra QuickBooks POS til Shopify. Du kan imidlertid masseeksportere bilder av lagerbeholdningen manuelt fra QuickBooks POS. Når du har eksportert bildene, kan du importere disse bildene til Shopify ved hjelp av én av følgende metoder:

 • gjøre bildene offentlig tilgjengelige på nett ved hjelp av et verktøy, som Dropbox eller Google Photos, eksportere produktlisten fra Shopify, legge til riktige URL-adresser til bildene for hver enkelt vare, og laste opp bildene på nytt ved hjelp av en CSV-fil
 • bruke en tredjepartsapp, som ifyApps Image Manager, til å importere bildene
 • leie inn en Shopify-partner som kan eksportere og importere bilder for deg

Alternativt oppslag (ALU-er)

Alternativt oppslag (ALU-er), også kjent som produkt-SKU-numre i Shopify, migreres ikke fra QuickBooks POS til Shopify. Når du har fullført den første datamigreringen, kan du importere ALU-er fra QuickBooks POS til Shopify manuelt i feltet SKU (Stock Keeping Unit).

Overføringssedler

Overføringssedler migreres ikke fra QuickBooks POS til Shopify. Du kan importere overføringssedler manuelt som produktoverføringer i Shopify.

Bestillinger, innkjøpsordre og rabatter

Bestillingshistorikk, som bestillinger, innkjøpsordre, rabatter og kunders bestillingshistorikk, migreres ikke fra QuickBooks POS til Shopify. Når du har migrert til Shopify, opprettes nye innkjøpsordre i Stocky-appen, og de synkroniseres med QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren.

Eksisterende butikkvaluta

Butikkvaluta migreres ikke fra QuickBooks POS til Shopify. Du kan bruke tredjepartsapper, for eksempel Selling Point, til å migrere butikkvaluta som gavekort til Shopify.

Hvis du velger å bruke Selling Point-appen, må du konfigurere gavekortrapporten for eksport, importere rapporten til Selling Point-appen, og deretter utstede gavekortene på nytt til hver enkelt kunde for bruk i butikken.

Informasjon om kundelojalitet

Informasjon om kundelojalitet migreres ikke fra QuickBooks POS til Shopify. Du kan bruke en tredjepartsapp, som Growave, Smile, Yotpo eller Loyalty Lion, til å migrere informasjon om kundelojalitet til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis