Migrere QuickBooks Desktop POS til Shopify POS

Når du har opprettet en Shopify-konto installeres QuickBooks Desktop Connector-appen automatisk i butikken. Med denne appen kan du migrere data fra QuickBooks Desktop POS, som kunder, leverandører, lagervarer og lokalisasjoner, til Shopify POS.

For å migrere må du eksportere datafiler fra QuickBooks Desktop Point of Sale-appen, hente API-nøkkelen for Stocky, laste opp datafiler til Shopify, koble til lokalisasjoner i Shopify og deretter starte migreringen. Migreringen kan ta alt fra noen minutter til én time eller mer, avhengig av POS-konfigurasjonen og mengden data.

Krav ved migrering fra QuickBooks POS til Shopify POS:

Du må oppfylle følgende krav for å starte migreringen fra QuickBooks POS til Shopify POS:

Trinn 1: Oppdatere QuickBooks Desktop POS til versjon 19

For å migrere QuickBooks Desktop POS-data til Shopify, må POS være versjon 19. Før du oppdaterer QuickBooks Desktop POS til versjon 19, må du kontrollere den gjeldende QuickBooks Desktop POS-versjonen.

Du må oppdatere QuickBooks Desktop POS til en 30 dagers prøveversjon av versjon 19. Prøveversjonen av QuickBooks Desktop POS versjon 19 er gratis i 30 dager, men du kan ikke forlenge prøveperioden. Hvis du ikke kan fullføre migreringen til Shopify POS innen 30 dager, må du avvente oppdateringen til prøveversjonen til du er klar til å fullføre migreringen. Hvis du bruker QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren, må du også ha den støttede versjonen av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren for å støtte integrasjonen med Shopify.

Avhengig av hvilken versjon av QuickBooks Desktop POS du bruker, kan oppdateringsveien variere.

QuickBooks Desktop POS-oppdatering til versjon 19
Din QuickBooks Desktop POS-versjon Handling som må gjøres
QuickBooks Desktop POS versjon 18 eller 12 Oppdater QuickBooks Desktop POS til en 30 dagers prøveperiode på versjon 19
QuickBooks Desktop POS versjon 11, 10, 9, 8, 7 eller lavere Kontakt Intuit-brukerstøtte for å oppgradere POS til en 30 dagers prøveperiode på versjon 19

Oppdater QuickBooks Desktop POS versjon 18 eller 12 til en prøveversjon av versjon 19

 1. Ta en sikkerhetskopi av den gjeldende POS-filen.
 2. Kjør den finansielle utvekslingen i QuickBooks Desktop POS.
 3. Migrer data fra POS-filen til prøveversjonen av POS V19.
 4. Eksporter POS-filen og lagre den for migrering til Shopify POS.

Trinn 2: Eksporter datafiler fra QuickBooks Desktop POS

Du må eksportere datafiler fra QuickBooks. Du kan importere produkter, kunder, lagerbeholdning og leverandørdata. Finn ut mer om dataeksportering fra QuickBooks.

For å eksportere flere datafiler må du gjenta følgende trinn og velge en annen datafil. Hvis du for eksempel vil eksportere lagerbeholdning, kunder og leverandører må du gjennomføre disse trinnene tre ganger.

Når du eksporterer datafiler må du sørge for å lagre dem som nye filer, og unngå å erstatte eksisterende filer med nye filer.

Trinn:

 1. Åpne QuickBooks Desktop Point of Sale-appen på en datamaskin.
 2. Klikk på Fil > Verktøy > Eksporter.
 3. Velg datafilen du vil eksportere og klikk deretter på Neste.
 4. Klikk på Bla gjennom ved siden av feltet Velg destinasjonsfil, og velg deretter filplasseringen du ønsker å lagre datafilen til.
 5. Velg Ark1 i feltet Skriv oppføringer til (ark).
 6. Klikk på Administrer maler. klikk på Velg alle og deretter på Lagre.
 7. Klikk på Neste, og deretter på Eksporter.

Når du har eksportert datafilen går du til filplasseringen der du lagret datafilen og sikrer at den ble eksportert.

Trinn 3: Hent Stocky API-nøkkelen

Stocky er en app laget av Shopify som administrerer POS-lagerbeholdning, innkjøpsordre, leverandører og overføringer. Du må legge til Stocky API slik at QuickBooks-data kan migreres til Stocky.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Stocky fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger > API-tilgang fra Stocky-appen.

 5. Kopier den gjeldende nøkkelen i seksjonen API-tilgang.

Trinn 4: Last opp QuickBooks Desktop POS-datafiler til Shopify

Du må legge til Stocky API-nøkkelen, og deretter laste opp QuickBooks-datafiler til Shopify.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk QuickBooks Desktop Connector fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Kom i gang fra QuickBooks Desktop Connector-appen.

 5. Last opp QuickBooks-datafilene i seksjonen Last opp QuickBooks POS-datafiler:

  1. Klikk på Legg til datafil i seksjonen Lagerbeholdning, og last deretter opp datafilen med lagerbeholdning.
  2. Klikk på Legg til datafil i seksjonen Kunder, og last deretter opp datafilen med kunder.
  3. Klikk på Legg til datafil i seksjonen Leverandører, og last deretter opp datafilen med leverandører.
 6. Angi Stocky API-nøkkelen i seksjonen Angi din Stocky API-nøkkel.

 7. Klikk på Neste.

Trinn 5: Velg strekkodetilordning og match stedene dine

Du må velge Varenummer eller UPC som du vil bruke som en skannbar strekkode i Shopify POS. Finn ut mer om bruk av strekkoder og SKU-er i Shopify POS.

Du må også koble eksisterende lokalisasjoner fra datafilene som du laster opp til lokalisasjonene du oppretter i Shopify. Hver varelinje, som QTY1 eller QTY2, indikerer lokalisasjonen fra QuickBooks POS. Du må velge en tilhørende lokalisasjon i Shopify. Du kan koble til inntil 20 lokalisasjoner.

Finn ut mer om datatilordning mellom QuickBooks og Shopify.

Trinn:

 1. I delen Tilordning av produktstrekkoder velger du et produktnummer du vil bruke til å tilordne produktstrekkoder fra QuickBooks Desktop POS til Shopify.
 2. Velg en eksisterende Shopify-lokalisasjon for hver av lokalisasjonene i datafilene i seksjonen Lokalisasjonskobling.
 3. Valgfritt: Klikk på Legg til en ny lokalisasjon for å opprette en ny lokalisasjon i Shopify.
 4. Klikk på Start migrering.

Datamigreringen begynner når du klikker på Start migrering. Det kan ta opptil fem timer før datamigreringen er fullført. Lengden på migrering avhenger av mange faktorer, for QuickBooks POS-oppsettet, datamengden du migrerer eller antall steder. Etter at overføringen er fullført, mottar du en e-post.

Hvis du opplever noen feil under migreringen, kan du se Feilsøke vanlige problemer og feil ved QuickBooks Desktop POS-migrering.

Neste trinn

Når datamigreringen er fullført, importeres produktvarianter som individuelle produkter i Shopify med taggen Quickbooks og status Utkast. Du kan ta følgende grep:

Hvis du bruker QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare kan du også integrere QuickBooks Desktop-appkontoen med Shopify POS. For mer informasjon kan du se Integrere QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare med Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis