Migrera QuickBooks Desktop kassasystem till Shopify kassasystem

När du har skapat ditt Shopify-konto installeras appen QuickBooks Desktop Connector automatiskt i din butik. Med den här appen kan du migrera dina QuickBooks Desktop-kassasystemsdata, som kunder, säljare, lagerartiklar och platser, till Shopify kassasystem.

Om du vill migrera måste du exportera dina datafiler från din QuickBooks Desktop Point of Sale-app, hämta din Stocky API-nyckel, ladda upp dina datafiler till Shopify, kartlägga dina platser i Shopify och sedan påbörja migreringen. Migreringen kan ta från några minuter och upp till en timme eller mer, beroende på din kassasystemskonfiguration och hur mycket data du har. Kontakta Shopifys detaljhandelssupport på 844-688-4796 om du stöter på problem under migreringen.

Krav för att migrera från QuickBooks POS till Shopify kassasystem:

Du måste uppfylla följande krav för att börja migrera från QuickBooks POS till Shopify kassasystem:

Steg 1: Uppdatera QuickBooks Desktop kassasystem till version 19

Om du vill migrera din data i kassasystemet QuickBooks Desktop till Shopify måste ditt kassasystem ha version 19. Innan du uppdaterar ditt kassasystem QuickBooks Desktop till version 19 måste du kontrollera din nuvarande version av kassasystemet QuickBooks Desktop.

Du måste uppdatera ditt QuickBooks kassasystem för dator till en 30-dagars testperiod av version 19. Testperioden på 30 dagar med QuickBooks kassasystem för dator version 19 är en gratis testversion, men du kan inte förlänga testperioden på 30 dagar. Om du inte kan slutföra migreringen till Shopify kassasystem inom 30 dagar bör du senarelägga uppdateringen av testperioden tills du är redo att slutföra migreringen. Om du använder QuickBooks bokföringsprogramvara för dator, måste du även ha den stödda versionen av QuickBooks bokföringsprogramvara för dator för att förenkla integreringen med Shopify.

Beroende på vilken version av QuickBooks Desktop kassasystem du använder kan din uppdateringssökväg variera.

QuickBooks kassasystemsuppdatering till version 19
Din QuickBooks Desktop kassasystems version Åtgärd att vidta
QuickBooks DESKTOP kassasystem version 18 eller 12 Uppdatera ditt QuickBooks Desktop kassasystem till en 30-dagars provperiod av version 19
QuickBooks version av Desktop kassasystem 11, 10, 9, 8, 7 eller tidigare Kontakta Intuit-support för att uppdatera ditt kassasystem till en 30-dagars provperiod av version 19

Uppdatera QuickBooks Desktop kassasystem 18 eller 12 till testversion 19

 1. Gör en säkerhetskopia av din nuvarande kassasystemsfil.
 2. Kör det finansiella utbytet för QuickBooksDesktop kassasystem.
 3. Migrera dina data från din kassasystemsfil till TESTVERSIONEN AV KASSASYSTEM V19.
 4. Exportera din kassasystemsfil och spara den för migreringen till Shopify kassasystem.

Steg 2: Exportera datafiler från dQuickBooks Desktop kassasystem

Du måste exportera dina QuickBooks-datafiler.Du kan importera produkter, kunder, lager och leverantörsdata. Läs mer om QuickBooks dataexport.

Om du vill exportera flera datafiler måste du upprepa följande steg och välja en annan datafil. Om du till exempel vill exportera dina lagerartiklar, kunder och säljare måste du göra dessa steg tre gånger.

När du exporterar datafiler, se till att spara dem som nya filer och undvik att ersätta befintliga filer med nya filer.

Steg:

 1. Öppna appen QuickBooks Desktop Point of Sale från din stationära enhet.
 2. Klicka på Fil > Verktyg > Exportera.
 3. Välj den datafil som du vill exportera och klicka sedan på Nästa.
 4. Bredvid fältet Välj destinationsfil klickar du på Bläddra och väljer sedan den fildestination där du vill spara din datafil.
 5. I fältet Skriv poster till (ark) väljer du Ark1.
 6. Klicka på Hantera mallar. Klicka på Välj alla och sedan på Spara.
 7. Klicka på Nästa och sedan på Exportera.

När du har exporterat din datafil går du till den destination där du sparade datafilen och säkerställ att den exporterades.

Steg 3: Hämta din Stocky API-nyckel

Stocky är en app som görs av Shopify och som hanterar ditt kassasystemslager, inköpsordrar, säljare och överföringar.Du måste lägga till ditt Stocky API så att QuickBooks-data kan migreras till Stocky.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Stocky.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Från Stocky-appen klickar du på Inställningar > API-åtkomst.

 5. Kopiera den aktuella nyckeln i avsnittet API-åtkomst.

Steg 4: Ladda upp QuickBooks Desktop POS-datafiler till Shopify

Du måste lägga till din Stocky API-nyckel och sedan ladda upp QuickBooks datafiler till Shopify.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på QuickBooks Desktop Connector.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Från QuickBooks Desktop Connector-appen klickar du på Kom igång.

 5. I avsnittet QuickBooks POS-datafiler, ladda upp dina QuickBooks-datafiler:

  1. I avsnittet Lager, klicka på Lägg till datafil och ladda sedan upp din lagerartikeldatafil.
  2. I avsnittet Kunder, klicka på Lägg till datafil och ladda sedan upp din kunddatafil.
  3. I avsnittet Säljare, klicka på Lägg till datafil och ladda sedan upp din säljardatafil.
 6. Ange din Stocky API-nyckel i avsnittet Ange din Stocky API-nyckel.

 7. Klicka på Nästa.

Steg 5: Välj streckkodsmappning och matcha dina platser

Du måste välja Artikelnummer eller UPC som du vill använda som en streckkod som kan skannas i Shopify POS.Läs mer om att använda streckkoder och lagerhållningsenheter i Shopify POS.

Du måste också matcha dina befintliga platser från datafilerna som du laddar upp med de platser du skapar i Shopify. Varje post, till exempel QTY1 eller QTY2 indikerar din plats från QuickBooks POS. Du måste välja en matchande plats i Shopify. Du kan matcha upp till 20 platser.

Mer information om Datamappning för QuickBooks och Shopify.

Steg:

 1. I avsnittet Kartläggning av produkt-streckkod väljer du ett produktnummer som du vill använda för att kartlägga dina produkters streckkoder från QuickBooks Desktop POS till Shopify.
 2. I avsnittet platsmatchning väljer du en befintlig Shopify-plats för var och en av dina platser från dina datafiler.
 3. Valfritt: Klicka på Lägg till ny plats för att skapa en ny plats i Shopify.
 4. Klicka på Starta migrering.

När du har klickat på Starta migrering startar datamigrering och kan ta upp till fem timmar att slutföra. Migreringens längd beror på många faktorer, till exempel din QuickBooks POS-konfiguration, hur mycket data du migrerar eller antalet platser. När migreringen är klar får du ett e-postmeddelande.

Om du stöter på fel under migreringen, se Felsökning av migreringsfel och vanliga problem för kassasystemet QuickBooks Desktop.

Nästa steg

När du har slutfört datamigrering importeras dina produktvarianter som enskilda produkter till Shopify med en Quickbooks-tagg och med Utkast-status. Du kan göra följande:

Om du använder QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara kan du även integrera ditt QuickBooks-appkonto med ditt Shopify kassasystem. För mer information, se integrera QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara med Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis