QuickBooks Desktop POS'unu Shopify POS'a taşıma

Shopify hesabınızı oluşturmanızın ardından QuickBooks Desktop Connector uygulaması mağazanıza otomatik olarak yüklenir. Bu uygulamayı kullanarak müşteriler, satıcılar, envanterdeki ürünler ve konumlar gibi QuickBooks Desktop POS verilerini Shopify POS'a taşıyabilirsiniz.

Geçiş yapmak için veri dosyalarınızı QuickBooks Desktop Point of Sale uygulamasından dışa aktarmanız, Stocky API anahtarınızı almanız, veri dosyalarınızı Shopify'a yüklemeniz, Shopify'daki konumlarınızı eşleştirmeniz ve geçişi başlatmanız gerekir. Geçiş işlemi, POS ayarlarınıza ve sahip olduğunuz veri miktarına bağlı olarak birkaç dakikadan bir saate kadar ya da daha uzun sürebilir.

QuickBooks POS'tan Shopify POS'a geçiş için gerekliler:

QuickBooks POS'tan Shopify POS'a geçiş yapmaya başlamak için aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız gerekir:

1. Adım: QuickBooks Desktop POS'u sürüm 19'a yükseltme

QuickBooks Desktop POS verilerinizi Shopify'a taşıyabilmek için POS'un 19. sürümünü kullanıyor olmanız gerekir. QuickBooks Desktop POS'u sürüm 19'a yükseltmeden önce QuickBooks Desktop POS'unuzun mevcut sürümünü kontrol edin.

QuickBooks Desktop POS'u sürüm 19'un 30 günlük deneme sürümünü yükleyerek güncellemeniz gerekir. QuickBooks Desktop POS sürüm 19'un 30 günlük deneme sürümü ücretsizdir ancak bu deneme süresini uzatamazsınız. Shopify POS'a geçişi 30 gün içinde tamamlayamayacaksanız geçiş işlemini tamamlamaya hazır olana kadar deneme sürümü güncellemesini erteleyin. QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını kullanıyorsanız Shopify ile entegrasyonu kolaylaştırmak için QuickBooks Desktop muhasebe yazılımının desteklenen sürümüne de sahip olmanız gerekir.

Kullandığınız QuickBooks Desktop POS sürümüne bağlı olarak güncelleme yolunuz farklı olabilir.

QuickBooks Desktop POS'u sürüm 19'a güncelleme
QuickBooks Desktop POS sürümünüz Yapmanız gereken işlem
QuickBooks Desktop POS'un 18. veya 12. sürümü QuickBooks Desktop POS'unuzu sürüm 19'un 30 günlük deneme sürümünü yükleyerek güncelleyin
QuickBooks Desktop POS'un 11, 10, 9, 8, 7 veya önceki sürümleri POS'unuzu sürüm 19'un 30 günlük deneme sürümüne güncellemek için Intuit Destek ekibiyle iletişime geçin

QuickBooks Desktop POS 18 veya 12 sürümünü sürüm 19'un deneme sürümüne güncelleme

 1. Mevcut POS dosyanızı yedekleyin.
 2. QuickBooks Desktop POS finansal değişimi çalıştırın.
 3. Verilerinizi, POS dosyanızdan POS V19 Deneme sürümüne taşıyın.
 4. POS dosyanızı dışa aktarın ve Shopify POS'a geçiş için kaydedin.

2. Adım: Veri dosyalarını QuickBooks Desktop POS'unuzdan dışa aktarma

QuickBooks veri dosyalarınızı dışa aktarmanı gerekir. Ürünleri, müşterileri, envanteri ve satıcı verilerini içe aktarabilirsiniz. QuickBooks verilerini dışa aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birden fazla veri dosyasını dışa aktarmak için aşağıdaki adımları tekrarlamanız ve farklı bir veri dosyası seçmeniz gerekir. Örneğin envanterdeki ürünlerinizi, müşterilerinizi ve satıcılarınızı dışa aktarmak istiyorsanız bu adımları üç defa tekrarlamanız gerekir.

Veri dosyalarını dışa aktardığınızda bunları yeni dosyalar olarak kaydettiğinizden emin olun ve mevcut dosyaları yeni dosyalarla değiştirmekten kaçının.

Adımlar:

 1. Masaüstü cihazınızdan QuickBooks Desktop Point of Sale uygulamasını açın.
 2. Click File (Dosya) > Utilities (Araçlar) > Export'a (Dışa Aktar) tıklayın.
 3. Dışa aktarmak istediğiniz veri dosyasını seçin ve Next'e (Sonarki) tıklayın.
 4. Hedef dosya seç alanının yanındaki Göz at'a tıklayın ve ardından veri dosyanızı kaydetmek istediğiniz dosya hedefini seçin.
 5. Kayıtları (sayfaya) yaz alanında, Sayfa1'i seçin.
 6. Şablonları Yönet'e tıklayın. Hepsini seç'e ve ardından Kaydet'e tıklayın.
 7. Sonraki'ye ve ardından Dışa aktar'a tıklayın.

Veri dosyanızı dışa aktardıktan sonra veri dosyasını kaydettiğiniz hedefe gidin ve dosyanın başarıyla dışa aktarılmış olduğunu doğrulayın.

3. Adım: Stocky API anahtarınızı alma

Stocky, Shopify tarafından geliştirilmiş olan ve POS envanterinizi, satın alma emirlerinizi, satıcılarınızı ve aktarımlarınızı yöneten bir uygulamadır. QuickBooks verilerinizin Stocky'ye taşınabilmesi için Stocky API'nizi eklemeniz gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.
 2. Stocky seçeneğine tıklayın.
 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Stocky uygulamasında Preferences (Tercihler) > API Access'e (API Erişimi) tıklayın.

 5. API Access (API Erişimi) bölümünden mevcut anahtarı kopyalayın.

4. Adım: QuickBooks Desktop POS veri dosyalarınızı Shopify'a yükleme

Stocky API anahtarınızı eklemeniz ve ardından QuickBooks veri dosyalarınızı Shopify'a yüklemeniz gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.
 2. QuickBooks Desktop Connector seçeneğine tıklayın.
 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. QuickBooks Desktop Connector uygulamasında Get started'a (Başla) tıklayın.

 5. Upload QuickBooks POS data files (QuickBooks POS veri dosyalarını yükleyin) bölümünde, QuickBooks veri dosyalarınızı yükleyin:

  1. Inventory (Envanter) bölümünde Add data file'a (Veri dosyası ekle) tıklayın ve ardından envanterdeki ürünlere ait veri dosyanızı yükleyin.
  2. Customers (Müşteriler) bölümünde Add data file'a (Veri dosyası ekle) tıklayın ve müşterilere ait veri dosyanızı yükleyin.
  3. Vendors (Satıcılar) bölümünde Add data file'a (Veri dosyası ekle) tıklayın ve satıcılara ait veri dosyanızı yükleyin.
 6. Enter your Stocky API key (Stocky API anahtarınızı girin) bölümüne Stocky API anahtarınızı girin.

 7. Sonraki seçeneğine tıklayın.

5. Adım: Barkod eşleştirmenizi seçin ve konumlarınızı eşleştirin

Shopify POS'ta taranabilir barkod olarak kullanmak istediğiniz Ürün Numarasını veya UPC'yi seçmeniz gerekir. Shopify POS'ta barkodları ve SKU'ları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıca, yüklediğiniz veri dosyalarındaki mevcut konumlarınızı Shopify'da oluşturduğunuz konumlarla eşleştirmeniz gerekir. QTY1 veya QTY2 gibi her satır öğesi, QuickBooks POS'taki konumlarınızı gösterir. Shopify'da eşleşen bir konum seçmeniz gerekir. En fazla 20 konumu eşleştirebilirsiniz.

QuickBooks ile Shopify POS arasında veri eşleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Product barcode mapping (Ürün barkodu eşleştirme) bölümünde, ürün barkodlarınızı QuickBooks POS ile Shopify arasında eşleştirmek için kullanmak istediğiniz ürün numarasını seçin.
 2. Location matching (Konum eşleştirme) bölümünde, veri dosyalarınızdaki her bir konum için mevcut bir Shopify konumunu seçin.
 3. İsteğe bağlı: Shopify'da yeni konum oluşturmak için Yeni konum ekle'ye tıklayın.
 4. Start migration'a (Geçişi başlat) tıklayın.

Start migration'a (Geçişi başlat) tıkladıktan sonra veri geçişi başlar ve tamamlanması beş saati bulabilir. Geçişin uzunluğu, QuickBooks POS ayarlarınız, taşıdığınız veri miktarı veya konumlarınızın sayısı gibi birçok faktöre bağlıdır. Geçiş işlemi tamamlandıktan sonra bir e-posta alırsınız.

Geçiş işlemi sırasında herhangi bir hatayla karşılaşırsanız QuickBooks Desktop POS geçiş hatalarını ve yaygın sorunları giderme bölümüne bakın.

Sonraki adımlar

Veri geçişi işlemini tamamlamanızın ardından ürün varyasyonlarınız Shopify'a Quickbooks etiketine ve Taslak durumuna sahip ayrı ürünler olarak aktarılır. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını kullanıyorsanız QuickBooks Desktop uygulama hesabınızı Shopify POS ile entegre edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını Shopify ile entegre etme bölümüne bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene