Migracja QuickBooks Pulpit POS do Shopify POS

Po utworzeniu konta Shopify aplikacja QuickBooks Desktop Connector zostanie automatycznie zainstalowana w Twoim sklepie. Za pomocą tej aplikacji możesz dokonać migracji danych QuickBooks Desktop POS, takich jak dane dotyczące klientów, dostawców, pozycji zapasów i lokalizacji, do Shopify POS.

Aby dokonać migracji, musisz wyeksportować pliki danych z aplikacji QuickBooks Desktop Point of Sale, pobrać klucz API Stocky, przesłać pliki danych do Shopify, zamapować lokalizacje w Shopify, a następnie rozpocząć migrację. Migracja może potrwać od kilku minut do ponad godziny w zależności od konfiguracji POS i ilości posiadanych danych. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas migracji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w zakresie sprzedaży detalicznej pod numerem telefonu 844-688-4796.

Wymagania dotyczące migracji z QuickBooks POS do Shopify POS:

Aby rozpocząć migrację z QuickBooks POS do Shopify POS, musisz spełnić następujące wymagania:

Krok 1: Aktualizacja QuickBooks Desktop POS do wersji 19

Migracja danych QuickBooks Desktop POS do Shopify jest możliwa tylko wtedy, jeśli korzystasz z aplikacji POS w wersji 19. Przed aktualizacją QuickBooks Desktop POS do wersji 19 musisz sprawdzić aktualną wersję QuickBooks Desktop POS.

Musisz zaktualizować QuickBooks Desktop POS do wersji 19 (30-dniowa wersja próbna). 30-dniowa wersja próbna QuickBooks Dekstop POS (w wersji 19) jest darmowa, ale nie można wydłużyć okresu korzystania. Jeśli nie możesz ukończyć migracji do Shopify POS w ciągu 30 dni, opóźnij aktualizację wersji próbnej do momentu, gdy będziesz w stanie zakończyć migrację. Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, musisz także mieć obsługiwaną wersję tego oprogramowania na potrzeby integracji z Shopify.

Twoja ścieżka aktualizacji zależy od wersji aplikacji QuickBooks Desktop POS, której używasz.

Aktualizacja QuickBooks Desktop POS do wersji 19
Twoja wersja QuickBooks Desktop POS Wymagana czynność
QuickBooks Desktop POS w wersji 18 lub 12 Zaktualizuj QuickBooks Desktop POS do wersji 19 (30-dniowa wersja próbna)
QuickBooks Desktop POS w wersji 11, 10, 9, 8, 7 lub wcześniejszej Skontaktuj się z pomocą techniczną Intuit, aby zaktualizować POS do wersji 19 (30-dniowa wersja próbna)

Zaktualizuj QuickBooks Desktop POS w wersji 18 lub 12 do wersji 19 (wersja próbna)

 1. Utwórz kopię zapasową bieżącego pliku POS.
 2. Uruchom wymianę finansową QuickBooks Desktop POS.
 3. Przenieś dane z pliku POS do wersji próbnej POS V19.
 4. Eksportuj swój plik POS i zapisz go na potrzeby migracji do Shopify POS.

Krok 2: Eksportuj pliki danych z QuickBooks Desktop POS

Musisz wyeksportować swoje pliki danych QuickBooks. Możesz importować dane produktów, klientów, zapasów i dostawców. Dowiedz się więcej o eksporcie danych QuickBooks.

Aby wyeksportować wiele plików danych, musisz powtórzyć poniższe kroki i wybrać inny plik danych. Na przykład, jeśli chcesz wyeksportować pozycje zapasów, klientów i dostawców, musisz wykonać te kroki trzy razy.

Eksportując pliki danych, pamiętaj, aby zapisać je jako nowe pliki i w ten sposób uniknąć zastąpienia istniejących plików nowymi.

Kroki:

 1. Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop Point of Sale.
 2. Kliknij opcję Plik > Narzędzia > Eksport.
 3. Wybierz plik danych, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij Dalej.
 4. Obok pola Wybierz plik docelowy kliknij opcję Przeglądaj, a następnie wybierz miejsce docelowe, w którym chcesz zapisać plik danych.
 5. W polu Zapisz rekordy do (arkusza) wybierz opcję Arkusz1.
 6. Kliknij opcję Zarządzaj szablonami. Kliknij opcję Wybierz wszystko, a następnie Zapisz.
 7. Kliknij opcję Dalej, a następnie Eksportuj.

Po wyeksportowaniu pliku danych przejdź do miejsca docelowego, w którym zapisano plik danych i upewnij się, że został pomyślnie wyeksportowany.

Krok 3: Uzyskaj klucz API Stocky

Stocky to stworzona przez Shopify aplikacja, która zarządza zapasami POS, zamówieniami, dostawcami i transferami. Musisz dodać swój interfejs API Stocky, aby dane QuickBooks można migrować do Stocky.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Stocky kliknij opcję Preferencje > Dostęp do API.

 5. W sekcji Dostęp do API skopiuj bieżący klucz.

Krok 4: Prześlij pliki danych QuickBooks Desktop POS do Shopify

Musisz dodać klucz API Stocky, a następnie przesłać pliki QuickBooks danych do Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij QuickBooks Desktop Connector.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji QuickBooks Desktop Connector kliknij opcję Rozpocznij.

 5. W sekcji Prześlij pliki danych QuickBooks POS prześlij swoje pliki danych QuickBooks:

  1. W sekcji Zapasy kliknij opcję Dodaj plik danych, a następnie prześlij plik danych pozycji zapasów.
  2. W sekcji Klienci kliknij opcję Dodaj plik danych, a następnie prześlij plik danych klientów.
  3. W sekcji Dostawcy kliknij opcję Dodaj plik danych, a następnie prześlij plik danych dostawców.
 6. W sekcji Wprowadź klucz API Stocky wprowadź swój klucz API Stocky.

 7. Kliknij Dalej.

Krok 5: Wybierz mapowanie kodów kreskowych i dopasuj lokalizacje

Musisz wybrać Numer pozycji lub kod UPC, którego chcesz użyć jako skanowalnego kodu kreskowego w Shopify POS. Dowiedz się więcej o używaniu kodów kreskowych i numerów SKU w Shopify POS.

Musisz także dopasować istniejące lokalizacje z przesłanych plików danych do lokalizacji utworzonych w Shopify. Każda pozycja pojedyncza, taka jak QTY1 lub QTY2, wskazuje Twoją lokalizację z QuickBooks POS. Musisz wybrać pasującą lokalizację w Shopify. Możesz dopasować maksymalnie 20 lokalizacji.

Dowiedz się więcej o mapowaniu danych QuickBooks i Shopify.

Kroki:

 1. W sekcji Mapowanie kodów kreskowych produktów wybierz numer produktu, którego chcesz użyć do mapowania kodów kreskowych produktów z QuickBooks Desktop POS na Shopify.
 2. W sekcji Dopasowanie lokalizacji wybierz istniejącą lokalizację Shopify dla każdej z Twoich lokalizacji z plików danych.
 3. Opcjonalnie: Aby utworzyć nową lokalizację w Shopify, kliknij opcję Dodaj nową lokalizację.
 4. Kliknij opcję Rozpocznij migrację.

Po kliknięciu przycisku Rozpocznij migrację rozpocznie się migracja danych, która może potrwać do pięciu godzin. Czas trwania migracji zależy od wielu czynników, takich jak konfiguracja QuickBooks POS, ilość migrowanych danych i liczba lokalizacji. Po zakończeniu migracji otrzymasz wiadomość e-mail.

Jeśli w trakcie migracji napotkasz błędy podczas migracji, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów związanych z migracją QuickBooks Desktop POS oraz innych często występujących błędów.

Następne kroki

Po zakończeniu migracji danych warianty produktów są importowane do Shopify jako pojedyncze produkty z tagiem Quickbooks i statusem Wersja robocza. Możesz wykonać poniższe czynności:

Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz również zintegrować swoje konto aplikacji QuickBooks Desktop z Shopify POS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Integracja oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo