Integrowanie oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz zintegrować swoje konto aplikacji QuickBooks Desktop z Shopify POS. Ta czynność synchronizuje wszystkie dane biznesowe i księgowe, takie jak dane dotyczące sprzedaży i zakupów, z Twoim systemem księgowym.

Warunkiem integracji jest skonfigurowanie swoich preferencji podatkowych, wygenerowanie tokenu aplikacji, zamapowanie konta. Po spełnieniu tych warunków możesz rozpocząć integrację.

Informacje dotyczące integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Przed rozpoczęciem integracji zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

 • Upewnij się, że masz utworzone konto Shopify z unikalnym ID lub kodem promocyjnym.
 • Sprawdź, czy na Twoim komputerze zainstalowano najnowszą wersję aplikacji QuickBooks Desktop.
 • Potwierdź, że w Twoim panelu administracyjnym Shopify zainstalowano aplikację QuickBooks Desktop Connector. Jeśli nie, przejdź do Shopify App Store i zainstaluj aplikację w swoim sklepie.
 • Pamiętaj, aby rozpocząć integrację oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop na tym samym komputerze, na którym korzystasz z QuickBooks POS.
 • Jeśli korzystasz z aplikacji QuickBooks Desktop POS, upewnij się, że zakończono migrację danych QuickBooks POS przed rozpoczęciem integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify.
 • Jeśli korzystasz z wersji QuickBooks Online zamiast QuickBooks Desktop, nie musisz używać aplikacji QuickBooks Desktop Connector, aby zintegrować swoje dane z Shopify. Zainstaluj aplikację QuickBooks Online w swoim sklepie Shopify, aby zintegrować dane.
 • Proces integracji można zakończyć tylko raz i nie można go powtarzać. Jeśli musisz zresetować integrację, skontaktuj się z dedykowanym zespołem pomocy technicznej.

Krok 1: Konfiguruj preferencje podatkowe

Przed rozpoczęciem integracji musisz skonfigurować swoje preferencje podatkowe w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Kroki:

 1. Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
 2. Kliknij opcję Edytuj > Preferencje..
 3. W sekcji Czy naliczasz podatek od sprzedaży zaznacz opcję Tak.
 4. Wybierz lub dodaj pozycję podatku od sprzedaży:

  • Jeśli masz najpowszechniejszą pozycję podatku od sprzedaży, zaznacz ją w polu Najpowszechniejsza pozycja podatku od sprzedaży.
  • Aby dodać nową pozycję podatku od sprzedaży, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij opcję Dodaj pozycję podatku od sprzedaży.
   2. W polu Nazwa podatku od sprzedaży wprowadź nazwę swojej pozycji podatku od sprzedaży.
   3. W polu Opis wprowadź .Podatek od sprzedaży
   4. W polu Stawka podatku (%) wprowadź 0%.
   5. Kliknij OK.
 5. Kliknij OK.

Krok 2: Wygeneruj token aplikacji

Po skonfigurowaniu preferencji podatkowych musisz wygenerować token aplikacji w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Kroki:

 1. Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
 2. Kliknij opcję Plik > Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami internetowymi.
 3. W polu Szukaj aplikacji wprowadź i wyszukaj konektor Shoppinpal QBD.
 4. W kolumnie Czynność kliknij opcję Konfiguracja.
 5. Kliknij opcję Generuj token.
 6. Kliknij opcję Kopiuj do schowka.

Krok 3: Mapuj konto i rozpocznij integrację

Aby rozpocząć integrację za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify, musisz dodać token aplikacji, przypisać pola danych QuickBooks do kategorii Shopify i dodać klucz API Stocky.

Musisz także wybrać sposób udostępniania danych za pomocą oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Do wyboru są dwa tryby synchronizacji:

 • Tryb podsumowania: wysyła podsumowane dane do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Jeśli korzystasz z QuickBooks Desktop w wersji Pro lub Premier i masz więcej niż 14 500 wierszy połączonych danych, musisz wybrać tryb podsumowania.
 • Tryb szczegółowy: Wysyła pełne dane podmiotów, takie jak nazwy i opisy, do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.

Dowiedz się więcej o mapowaniu danych QuickBooks i Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij QuickBooks Desktop Connector.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji QuickBooks Desktop Connector kliknij opcję Rozpocznij integrację.

 5. Przejrzyj instrukcje odnoszące się do preferencji dotyczących podatku od sprzedaży, a następnie kliknij opcję Generuj token aplikacji.

 6. W sekcji D. Wprowadź token dodaj token aplikacji, a następnie kliknij Dalej.

 7. W sekcji Mapowanie konta zaznacz pola QuickBooks, które pasują do kategorii Shopify. Na przykład kategoria konto COGS w celu dopasowania do pola Koszt własny sprzedaży.

 8. W sekcji Harmonogram synchronizacji wybierz tryb ręcznej lub automatycznej synchronizacji.

  • Opcjonalnie: W przypadku automatycznej synchronizacji wybierz godzinę, o której ma być wykonana synchronizacja. (Pamiętaj, że synchronizacja zostanie wykonana w 15-minutowym oknie czasowym. Synchronizację ręczną można przeprowadzić w dowolnym momencie.)
 9. W sekcji Tryb synchronizacji wybierz tryb synchronizacji Podsumowanie lub Szczegółowy dla Klienta, Zapasów i Dostawcy.

 10. W sekcji Wprowadź klucz API Stocky, aby rozpocząć synchronizację wprowadź Klucz API Stocky.

 11. Kliknij opcję Rozpocznij integrację.

Aby zsynchronizować dane finansowe i dane sprzedaży z oprogramowaniem księgowym QuickBooks Desktop, musisz zachować po integracji zainstalowaną w panelu administracyjnym Shopify aplikację QuickBooks Desktop Connector. Możesz inicjować ręczną synchronizację danych w dowolnym momencie w aplikacji QuickBooks Desktop Connector. Możesz także skonfigurować automatyczną dzienną synchronizację danych, która pozwala na zaplanowanie synchronizacji danych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo