Integrera QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara med Shopify

Om du använder bokföringsprogrammet QuickBooks Desktop kan du integrera ditt QuickBooks Desktop-appkonto med ditt Shopify POS. Den här åtgärden synkroniserar alla dina affärs- och redovisningsdata, till exempel försäljning och inköp, till ditt bokföringssystem.

För att integrera behöver du konfigurera dina skatteinställningar, generera en app-token, kartlägga ditt konto och sedan påbörja integrationen. Kontakta särskild support om du stöter på problem under integrationen.

Överväganden för att integrera din QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara med Shopify

Granska följande överväganden innan du startar integrationen:

 • Se till att du skapade ditt Shopify-konto med ditt unika ID eller din kampanjkod.
 • Verifiera att du har den senaste versionen av appen QuickBooks Desktop installerad på din stationära enhet.
 • Säkerställ att du har appen QuickBooks Desktop Connector installerad i din Shopify-admin. Om så inte är fallet ska du gå till Shopifys appbutik och installera den i din butik.
 • Se till att starta integrering av QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara på samma datorenhet som du använder QuickBooks Desktop kassasystem.
 • Om du använder QuickBooks Desktop POS ska du se till att slutföra QuickBooks POS-datamigreringen innan du påbörjar integreringen av bokföringsprogrammet QuickBooks Desktop med Shopify.
 • Om du använder QuickBooks Online istället för QuickBooks Desktop behöver du inte använda QuickBooks Desktop Connector-appen för att integrera dina data med Shopify. Installera appen QuickBooks Online i din Shopify-butik för att integrera dina data.
 • Integreringen kan endast slutföras en gång och kan inte göras om. Kontakta dedikerad support om du behöver återställa integrationsprocessen.

Steg 1: Konfigurera dina skatteinställningar

Innan du startar integrationen måste du konfigurera dina skatteinställningar i QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara.

Steg:

 1. Öppna QuickBooks Desktop-appen på din stationära datorenhet.
 2. Klicka på Redigera > Inställningar.
 3. I avsnittet Debiterar du omsättningsskatt väljer du Ja.
 4. Välj eller lägg till en momsartikel:

  • Om du har den vanligaste momsartikeln väljer du den i fältet Den vanligaste momsartikeln.
  • Gör följande för att lägga till en ny momsartikel:
   1. Klicka på Lägg till momsartikel.
   2. I omsättningsskattens namn anger du namn på din momsartikel.
   3. I fältet Beskrivning, ange Omsättningsskatt.
   4. I fältet Skattesats (%), ange 0 %.
   5. Klicka på OK.
 5. Klicka på OK.

Steg 2: Skapa en app-token

När du har ställt in dina skatteinställningar måste du skapa en app-token QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara.

Steg:

 1. Öppna QuickBooks Desktop-appen på din stationära datorenhet.
 2. Klicka på Fil > Apphantering > Hantera webbappar.
 3. I fältet Sök appar anger och söker du efter Shoppinpal QBD Connector.
 4. I kolumnen Åtgärd, klicka på Ställ in.
 5. Klicka på Generera token.
 6. Klicka på Kopiera till urklipp.

Steg 3: Kartlägg ditt konto och påbörja integrationen

För att starta integrationen med hjälp av appen QuickBooks Desktop Connector i din Shopify-administratör måste du lägga till app-token, kartlägga dina QuickBooks-datafält med Shopify-kategorier och lägga till din Stocky API-nyckel.

Du måste också välja hur du vill dela data med QuickBooks Desktop bokföringsprogram. Du kan välja mellan två synkroniseringslägen:

 • Sammanfattningsläge: skickar sammanfattad data till QuickBooks Desktop bokföringsprogram.Om du använder QuickBooks Desktop Pro eller Premier-versionen och har fler än 14 500 rader med kombinerade data måste du välja synkroniseringsläge för sammanfattningen.
 • Detaljerat läge: skickar exakta namn och beskrivningar till ditt QuickBooks Desktop bokföringsprogram.

Mer information om Datamappning för QuickBooks och Shopify.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på QuickBooks Desktop Connector.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Från QuickBooks Desktop Connector-appen, klicka på Starta integration.

 5. Granska anvisningarna för inställningar för omsättningsskatt och klicka sedan på Generera app-token.

 6. Lägg till app-token i avsnittet D. Ange token och klicka sedan på Nästa.

 7. I avsnittet Kontomappning väljer du dina QuickBooks-fält som matchar Shopify-kategorierna. Till exempel, COGS-kontokategori ska matchas med fältet Kostnad för sålda varor.

 8. I avsnittet Synkroniseringsläge väljer du Sammanfattning eller Detaljerat synkroniseringsläge för Kund, Lager och Säljare.

 9. Ange din Stocky API-nyckel i Ange Stockys API-nyckel för att starta synkronisering.

 10. Klicka på Starta integration.

Om du vill synkronisera dina finansiella data och din försäljningsinformation från bokföringsprogrammet QuickBooks Desktop fortlöpande så måste du fortsätta ha QuickBooks Desktop Connector-appen installerad i din Shopify-admin efter integreringen. Datasynkronisering körs ungefär var 5:e minut. Du kan inte anpassa frekvensen för datasynkroniseringen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis