Integrere QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare med Shopify

Hvis du bruker QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare kan du integrere QuickBooks Desktop-appkontoen med Shopify POS. Denne handlingen synkroniserer alle bedrifts- og regnskapsdata, som salg og kjøp, til regnskapssystemet.

For å integrere må du konfigurere skatteinnstillinger, generere et apptoken, koble til kontoen og deretter starte integreringen. Hvis det oppstår noen problemer under integreringen, kan du kontakte dedikert kundestøtte.

Hensyn ved integrasjon av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren med Shopify

Før du starter integreringen må du gå gjennom følgende vurderinger:

 • Sørg for at du har opprettet Shopify-kontoen med din unike ID eller kampanjekode.
 • Kontroller at du har den nyeste versjonen av QuickBooks Desktop-appen installert på datamaskinen.
 • Bekreft at du har QuickBooks Desktop Connector-appen installert i Shopify-administrator. Hvis ikke må du gå til Shopify App Store og installere den i butikken.
 • Sørg for at du starter integrasjonen av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren på samme datamaskin som du bruker QuickBooks Desktop POS på.
 • Hvis du bruker QuickBooks Desktop POS må du sørge for å fullføre QuickBooks POS-datamigreringen før du starter integrasjonen av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren med Shopify.
 • Hvis du bruker QuickBooks Online i stedet for QuickBooks Desktop, trenger du ikke å bruke QuickBooks Desktop Connector-appen til å integrere data med Shopify. Installer QuickBooks Online-appen til Shopify-butikken for å integrere dataene.
 • Integrasjonen kan bare gjennomføres én gang, og kan ikke gjøres på nytt. Hvis du må tilbakestille integrasjonsprosessen, må du kontakte dedikert brukerstøtte.

Trinn 1: Konfigurer skatteinnstillinger

Før du starter integrasjonen må du konfigurere skatteinnstillinger i QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren.

Trinn:

 1. Åpne QuickBooks Desktop-appen på datamaskinen.
 2. Klikk på Rediger > Innstillinger.
 3. Velg Ja i seksjonen Belaster du omsetningsavgift.
 4. Velg eller legg til en linje for omsetningsavgift:

  • Hvis du har den vanligste linjen for omsetningsavgift velger du den i feltet Mest vanlige linje for omsetningsavgift.
  • Gjør følgende for å legge til en ny linje for omsetningsavgift:
   1. Klikk på Legg til linje for omsetningsavgift.
   2. Gi et navn til linjen for omsetningsavgift i Navn på omsetningsavgift.
   3. Angi Omsetningsavgift i feltet Beskrivelse.
   4. Angi 0 % i feltet Skattesats (%).
   5. Klikk på OK.
 5. Klikk på OK.

Trinn 2: Generer et apptoken

Når du har konfigurert skatteinnstillingene må du generere et apptoken i QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren.

Trinn:

 1. Åpne QuickBooks Desktop-appen på datamaskinen.
 2. Klikk på Fil > Appadministrasjon > Administrer webapper.
 3. Skriv inn og søk etter Shoppinpal QBD-tilkoblingen i feltet Søk etter apper.
 4. Klikk på Konfigurer i kolonnen Handling.
 5. Klikk på Generer token.
 6. Klikk på Kopier til utklippstavle.

Trinn 3: Koble til kontoen og start integreringen

For å starte integrasjonen med QuickBooks Desktop Connector-appen i Shopify-administrator må du legge til apptokenet, koble QuickBooks-datafelter til Shopify-kategorier og legge til Stocky API-nøkkelen.

Du må også velge hvordan du vil dele data med QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren. Du kan velge mellom to synkroniseringsmoduser:

 • Sammendragsmodus: sender oppsummerte data til QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren. Hvis du bruker QuickBooks Desktop Pro- eller Premier-versjonen, og har mer enn 14 500 rader med kombinerte data, må du velge synkroniseringsmodusen for sammendrag.
 • Detaljert modus: sender nøyaktige navn og beskrivelser til QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren.

Finn ut mer om datatilordning mellom QuickBooks og Shopify.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk QuickBooks Desktop Connector fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Start integrering fra QuickBooks Desktop Connector-appen.

 5. Gå gjennom instruksjonene for omsetningsavgiftsinnstillinger, og klikk deretter på Generer apptoken nå.

 6. Legg til apptokenet i seksjonen D. Angi token, og klikk deretter på Neste.

 7. Velg QuickBooks-feltene som samsvarer med Shopify-kategorier i seksjonen Kontotilordning. Kategorien COGS-konto kan for eksempel samsvare med feltet Kostnad for solgte varer.

 8. Velg synkroniseringsmodusen Sammendrag eller Detaljert i seksjonen Synkroniseringsmodus for Kunde, Lagerbeholdning og Leverandør.

 9. Angi Stocky-API-nøkkelen i seksjonen Angi Stockys API-nøkkel for å starte synkroniseringen.

 10. Klikk på Start integrering.

For løpende synkronisering av økonomiske data og salgsinformasjon fra QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren må du beholde QuickBooks Desktop Connector-appen installert i Shopify-administrator etter integrasjonen. Datasynkroniseringen kjører omkring hvert femte minutt. Du kan ikke tilpasse frekvensen for datasynkroniseringen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis