Ordliste og datakobling for QuickBooks POS og Shopify POS

Når du migrerer QuickBooks Desktop POS eller integrerer QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren med Shopify POS, kobles dataene dine til Shopify. Du kan bruke følgende tabeller for å bedre forstå hvordan QuickBooks kobles til Shopify.

Denne siden viser hvordan data fra QuickBooks Desktop POS og regnskapsprogramvare kobles i Shopify. Noen datatyper, som bestillinger, produktbilder eller innkjøpsordre, migreres ikke til Shopify. Finn ut mer om hvilke data som kan migreres med QuickBooks Desktop Connector-appen, og hvilke data du kanskje må migrere manuelt.

Ordliste for QuickBooks POS og Shopify POS

Se gjennom tabellen nedenfor, som kobler terminologi i QuickBooks POS til terminologi i Shopify POS og Stocky.

Kobling av terminologi for QuickBooks POS og Shopify POS
QuickBooks Desktop POS Shopify og Stocky
Salgskvitteringer Bestillinger (betalt/oppfylt)
Faktura Bestillinger (ikke-betalt/oppfylt)
Faktura med betaling Bestillinger (delbetalt/oppfylt)
Salgsordre Bestillinger (ubetalt/ikke-oppfylt)
Salgsordre med depositum Bestillinger (delbetalt/ikke-behandlet)
Innkjøpsordre Innkjøpsordre (varer er ikke mottatt)
Mottak av kupong (QuickBooks Desktop POS) Innkjøpsordre (mottatte varer)
Faktura/varekvittering (QuickBooks Desktop) Innkjøpsordre (mottatte varer)
Lagerbeholdning Produkt
Rutenettstil for lagerbeholdning Produktvarianter eller alternativer
Overføringssedler Produktoverføringer
Kunder Kunder
Selger Leverandør
Selger Selger
Butikker (QuickBooks Desktop POS) Steder
Klasser (QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare) Steder
Intuit QuickBooks Payments Shopify Payments
Automatiske rabatter Rabatter
Belastningsvolum GMV
Kundemerknad Kundemerknad

Datatilordning ved migrering av QuickBooks Desktop POS

Finn ut hvordan QuickBooks POS-data kobles i Shopify.

Du kan se hvordan data kobles i følgende områder:

  • kunder
  • varer og produkter
  • selgere

Kunder

Datakobling for kunder
Quickbooks POS Shopify
Fornavn Fornavn
Etternavn Etternavn
Fakturaadresse 1 Kundens adresse (adresse1)
Fakturaadresse 2 Kundens adresse (adresse2)
Fakturaadressens sted Kundens adresse (poststed)
Fakturaadressens stat Kundens adresse (stat)
Fakturaadressens postnummer Kundens adresse (postnummer)
Telefon Telefon
E-post E-post

Varer og produkter

Datakobling for varer og produkter
QuickBooks Desktop POS (varer) Shopify (produkter)
Varenummer eller UPC Strekkode
Varenavn Tittel + egenskap + størrelse
Varebeskrivelse Beskrivelse
Attributt Tittel + egenskap + størrelse
Størrelse Tittel + egenskap + størrelse
Gjennomsnittlig enhetskostnad Kostnad
Vanlig pris Pris
Leverandørnavn Selger
Vekt Vekt
Antall # Lagerbeholdningsnivå (per lokalisasjon)

Selgere

Datakobling for leverandører
QuickBooks Desktop POS Stocky
Bedrift Leverandørens bedriftsnavn
Fornavn Leverandørens kontaktnavn
Etternavn Leverandørens kontaktnavn
Gate Leverandørens adresse 1
By Leverandørens poststed
Gate 2 Leverandørens adresse 1
Zip Postnummer
Telefon Telefon
E-post E-post

datatilordning ved integrasjon av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren

Finn ut hvordan data fra QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren kobles i Shopify.

Du kan se hvordan data kobles i følgende områder:

  • bestillinger (alle bestillinger synkroniseres fra Shopify til QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren)
  • innkjøpsordre og mottakssedler
  • kunder
  • justeringsmerknader
  • selgere

Bestillinger

Datakobling for bestillinger
Shopify QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare
Bestillinger (betalt/oppfylt) Salgskvitteringer
Bestillinger (ikke-betalt/oppfylt) Faktura
Bestillinger (delbetalt/oppfylt) Faktura med betaling
Bestillinger (ubetalt/ikke-oppfylt) Salgsordre
Bestillinger (delbetalt/ikke-behandlet) Salgsordre med depositum
Bestillingsrabatter Automatiske rabatter

Innkjøpsordre og mottakssedler

Datakobling for innkjøpsordre og mottakssedler
Stocky QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare
Innkjøpsordre (mottatte varer) Faktura
Vendor/Supplier Selgere
PO-nummer Referansenummer
Kjøpte varer Fullt navn på varereferanse
Utsalgspris Varelinjebeløp
Kostnad Varelinjekostnad
Innkjøpsordre-ID Transaksjonsnummer

Kunder

Datakobling for kunder
Shopify QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare
Fornavn Fornavn
Etternavn Etternavn
Kundens adresse (adresse1) Fakturaadresse 1
Kundens adresse (adresse2) Fakturaadresse 2
Kundens adresse (poststed) Fakturaadressens sted
Kundens adresse (stat) Fakturaadressens stat
Kundens adresse (postnummer) Fakturaadressens postnummer
Telefon Telefon
E-post E-post

Justeringsmerknader

Datakobling for justeringsmerknader
Stocky QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare
Justerings-ID for lagerbeholdning Transaksjonsnummer
Status for lagerjustering Er en justering
Justeringsdato Transaksjonsdato
Klokkeslett for justering Klokkeslett opprettet
Produktkostnad for lagerjustering (sum) Debetbeløp for journal
Produktpris (sum) Journalkredittbeløp

Selgere

Datakobling for leverandører
Stocky QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare
Leverandørens bedriftsnavn Bedrift
Leverandørens kontaktnavn Fornavn
Leverandørens kontaktnavn Etternavn
Leverandørens adresse 1 Gate
Leverandørens poststed By
Leverandørens adresse 1 Gate 2
Postnummer Zip
Telefon Telefon
E-post E-post

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis