Ordliste og datatilknytning for QuickBooks POS og Shopify POS

Når du migrerer QuickBooks Desktop POS eller integrerer din QuickBooks Desktop-regnskabssoftware med Shopify POS, knyttes dine data til Shopify. Du kan bruge følgende tabeller til bedre at forstå, hvordan dine QuickBooks-data knyttes til Shopify.

Denne side viser, hvordan QuickBooks Desktop POS- og regnskabssoftwaredata registreres i Shopify.Nogle datatyper, som f.eks. ordrer, produktbilleder eller købsordrer, migreres ikke til Shopify.Få mere at vide om, hvilke data der kan migreres via QuickBooks Desktop Connector-appen, og hvilke data du muligvis skal migrere manuelt.

Ordliste for QuickBooks POS og Shopify POS

Gennemgå følgende tabel, der kortlægger terminologien for QuickBooks POS i forhold til terminologien i Shopify POS og Stocky .

Terminologi for datatilknytningen af QuickBooks POS og Shopify POS
QuickBooks Desktop POS Shopify og Stocky
Salgskvitteringer Ordrer (betalt/klargjort)
Faktura Ordrer (ikke-betalt/klargjort)
Faktura med betaling Ordrer (delvist betalt/klargjort)
Salgsordre Ordrer (ikke-betalt/ikke-klargjort)
Salgsordre med indbetaling Ordrer (delvist betalt/ikke-klargjort)
Købsordrer Købsordrer (varer ikke modtaget)
Modtagelse af kuponer (QuickBooks Desktop POS) Købsordrer (varer modtaget)
Faktura/varekvittering (QuickBooks Desktop) Købsordrer (varer modtaget)
Lager Produkt
Lagergitter Produktvarianter eller -muligheder
Overfør følgesedler Produktoverførsler
Kunder Kunder
Forhandler Leverandør
Forhandler Forhandler
Butikker (QuickBooks Desktop POS) Lokationer
Klasser (QuickBooks Desktop-regnskabssoftware) Lokationer
Intuit QuickBooks Payments Shopify Payments
Automatiske rabatter Rabatter
Debiter mængde GMV
Bemærkning om kunde Bemærkning om kunde

Tilknytning af data under QuickBooks Desktop POS-migrering

Få mere at vide om, hvordan dine QuickBooks POS-data registreres i Shopify.

Du kan se, hvordan dine data tilknyttes for følgende områder:

  • kunder
  • varer og produkter
  • forhandlere

Kunder

Tilknytning af kundedata
QuickBooks POS Shopify
Fornavn Fornavn
Efternavn Efternavn
Faktureringsadresse 1 Kundens adresse (adresse 1)
Faktureringsadresse 2 Kundens adresse (adresse2)
Faktureringsadresse – by Kundens adresse (by)
Faktureringsadressens stat Kundens adresse (stat)
Faktureringsadressens postnummer Kundens adresse (postnummer)
Telefon Telefon
Mail Mail

Varer og produkter

Datatilknytning for varer og produkter
QuickBooks Desktop POS (varer) Shopify (produkter)
Varenummer eller UPC Stregkode
Varenavn Titel + attribut + størrelse
Varebeskrivelse Beskrivelse
Attribut Titel + attribut + størrelse
Størrelse Titel + attribut + størrelse
Gennemsnitlig enhedspris Omkostninger
Normalpris Pris
Forhandlernavn Forhandler
Vægt Vægt
Antal # Lagerniveau (pr. lokation)

Forhandlere

Datatilknytning for forhandlere
QuickBooks Desktop POS Stocky
Firma Leverandørens firmanavn
Fornavn Leverandørens kontaktnavn
Efternavn Leverandørens kontaktnavn
Gade Leverandørens adresse 1
By Leverandørens by
Gade 2 Leverandørens adresse 1
Zip Postnummer
Telefon Telefon
Mail Mail

Datatilknytning under integrering af QuickBooks Desktop-regnskabssoftware

Få mere at vide om, hvordan dine QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaredata bliver registreret i Shopify.

Du kan se, hvordan dine data tilknyttes for følgende områder:

  • ordrer (alle ordrer synkroniseres fra Shopify til QuickBooks Desktop-regnskabssoftware)
  • købsordrer og modtagelse af kuponer
  • kunder
  • justeringsnotater
  • forhandlere

Ordrer

Datatilknytning for ordrer
Shopify QuickBooks Desktop-regnskabssoftware
Ordrer (betalt/klargjort) Salgskvitteringer
Ordrer (ikke-betalt/klargjort) Faktura
Ordrer (delvist betalt/klargjort) Faktura med betaling
Ordrer (ikke-betalt/ikke-klargjort) Salgsordre
Ordrer (delvist betalt/ikke-klargjort) Salgsordre med indbetaling
Ordrerabatter Automatiske rabatter

Købsordrer og modtagning af kuponer

Datatilknytning for købsordrer og modtagelse af kuponer
Stocky QuickBooks Desktop-regnskabssoftware
Købsordrer (varer modtaget) Faktura
Vendor/Supplier Forhandlere
Købsordrenummer Referencenummer
Køb varer Fulde navn for varereference
Detailpris Varelinjebeløb
Kostpris Varelinjepris
Købsordre-id Transaktionsnummer

Kunder

Tilknytning af kundedata
Shopify QuickBooks Desktop-regnskabssoftware
Fornavn Fornavn
Efternavn Efternavn
Kundens adresse (adresse 1) Faktureringsadresse 1
Kundens adresse (adresse 2) Faktureringsadresse 2
Kundens adresse (by) Faktureringsadresse – by
Kundens adresse (stat) Faktureringsadressens stat
Kundens adresse (postnummer) Faktureringsadressens postnummer
Telefon Telefon
Mail Mail

Justeringsnotater

Datatilknytning for justeringsnotater
Stocky QuickBooks Desktop-regnskabssoftware
Lagerjusterings-id Transaktionsnummer
Lagerjusteringsstatus Er justering
Justeret på dato Transaktionsdato
Justeret på tidspunkt Oprettelsestid
Produktomkostninger for justering af lagerbeholdning (sum) Journaldebetbeløb
Produktpris (sum) Journalkreditbeløb

Forhandlere

Datatilknytning for forhandlere
Stocky QuickBooks Desktop-regnskabssoftware
Leverandørens firmanavn Firma
Leverandørens kontaktnavn Fornavn
Leverandørens kontaktnavn Efternavn
Leverandørens adresse 1 Gade
Leverandørens by By
Leverandørens adresse 1 Gade 2
Postnummer Zip
Telefon Telefon
Mail Mail

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis