QuickBooks POS ile Shopify POS sözlüğü ve veri eşleme

QuickBooks Desktop POS'unuzu taşır veya QuickBooks Desktop muhasebe yazılımınızı Shopify POS ile entegre ederseniz verileriniz Shopify tarafından eşleştirilir. QuickBooks verilerinizin Shopify ile nasıl eşleştirildiğini daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloları kullanabilirsiniz.

Bu sayfada, QuickBooks Desktop POS ve muhasebe yazılımı verilerinin Shopify'da eşlendiğine dair bir genel bakış mevcuttur. Siparişler, ürün görselleri veya satın alma emirleri gibi bazı veri türleri Shopify'a taşınmaz. Hangi verilerin QuickBooks Desktop Connector uygulamasıyla taşınabileceği ve hangi verileri manuel olarak taşımanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

QuickBooks POS ve Shopify POS sözlüğü

QuickBooks POS terminolojisinin Shopify POS ve Stocky terminolojisi ile eşleştirildiği aşağıdaki tabloyu gözden geçirin.

QuickBooks POS ve Shopify POS terminoloji eşlemesi
QuickBooks Desktop POS Shopify ve Stocky
Sales Receipts (Satış Makbuzları) Orders (Paid/Fulfilled) (Siparişler [Ödendi/Gönderildi])
Fatura Orders (Unpaid/Fulfilled) (Siparişler [Ödenmedi/Gönderildi])
Invoice with Payment (Ödeme ile Fatura) Orders (Partially Paid/Fulfilled) (Siparişler [Kısmen Ödendi/Gönderildi])
Sales Order (Satış Siparişi) Orders (Unpaid/Unfulfilled) (Siparişler [Ödenmedi/Gönderilmedi])
Sales Order with Deposit (Depozitolu Satış Siparişi) Orders (Partially Paid/Unfulfilled) (Siparişler [Kısmen Ödendi/Gönderilmedi])
Purchase Order (Satın Alma Emri) Purchase Orders (Items Not Received) (Satın Alma Emirleri [Ürünler Alınmadı])
Receiving Voucher (Alındı Makbuzu) (QuickBooks Desktop POS) Purchase Orders (Items Received) (Satın Alma Emirleri [Ürünler Alındı])
Bill / Item Receipt (Fatura/Ürün Makbuzu) (QuickBooks Desktop) Purchase Orders (Items Received) (Satın Alma Emirleri [Ürünler Alındı])
Envanter Ürün
Inventory Style Grid (Envanter Stili Izgara) Ürün varyasyonları veya seçenekleri
Transfer Slips (Aktarım Fişleri) Product Transfers (Ürün Aktarımları)
Müşteriler Müşteriler
Satıcı Tedarikçi
Satıcı Satıcı
Stores (Mağazalar) (QuickBooks Desktop POS) Konumlar
Classes (Sınıflar) (QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı) Konumlar
Intuit QuickBooks Payments (Intuit QuickBooks Ödememeleri) Shopify Payments
Automatic Discounts (Otomatik İndirimler) İndirimler
Charge Volume (Yük Hacmi) GMV (Brüt Mal Hacmi)
Customer note (Müşteri notu) Customer note (Müşteri notu)

QuickBooks Desktop POS geçişi için veri eşleme

QuickBooks POS verilerinizin Shopify'da nasıl eşlendiği hakkında bilgi edinin.

Verilerinizin aşağıdaki alanlar için nasıl eşleştirildiğini görebilirsiniz:

  • müşteri
  • Items and products (Öğeler ve ürünler)
  • satıcılar

Müşteriler

Müşteriler verilerini eşleme
QuickBooks POS Shopify
Ad Ad
Soyadı Soyadı
Billing Address 1 (Fatura Adresi 1) Customer Address (address1) (Müşteri Adresi [adres 1])
Billing Address 2 (Fatura Adresi 2) Customer Address (address2) (Müşteri Adresi [adres2])
Billing Address City (Fatura Adresi Şehir) Customer Address (City) (Müşteri Adresi [Şehir])
Billing Address State (Fatura Adresi Eyalet) Customer Address (state) (Müşteri Adresi [eyalet])
Billing Address Postal Code (Fatura Adresi Posta Kodu) Customer Address (Zip) (Müşteri Adresi [Posta kodu])
Telefon Telefon
E-posta E-posta

Öğeler ve ürünler

Öğeler ve ürünler için veri eşleme
QuickBooks Desktop POS (ürünler) Shopify (ürünler)
Ürün Numarası veya UPC Barkod
Item Name (Ürün Adı) Title + Attribute + Size (Başlık + Özellik + Boyut)
Item Description (Öğe Açıklaması) Açıklama
Özellik Title + Attribute + Size (Başlık + Özellik + Boyut)
Beden Title + Attribute + Size (Başlık + Özellik + Boyut)
Average Unit Cost (Ortalama Birim Maliyeti) Maliyet
Regular Price (Normal Fiyat) Fiyat
Vendor Name (Satıcı Adı) Satıcı
Ağırlık Ağırlık
Qty # (Adet #) Inventory Level (per location) (Envanter Düzeyi [konum başına])

Satıcılar

Satıcılar için veri eşleme
QuickBooks Desktop POS Stocky
Şirket Supplier Company Name (Tedarikçi Şirket Adı)
Ad Supplier Contact Name (Tedarikçi İrtibat Kişisi Adı)
Soyadı Supplier Contact Name (Tedarikçi İrtibat Kişisi Adı)
Sokak Supplier Address 1 (Tedarikçi Adresi 1)
Şehir Supplier City (Tedarikçi Şehri)
Street 2 (Cadde/Sokak 2) Supplier Address 1 (Tedarikçi Adresi 1)
Zip Zip/Postcode (Posta kodu)
Telefon Telefon
E-posta E-posta

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı entegrasyonu için veri eşleme

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı verilerinizin Shopify'da nasıl eşlendiği hakkında bilgi edinin.

Verilerinizin aşağıdaki alanlar için nasıl eşleştirildiğini görebilirsiniz:

  • Siparişler (tüm siparişler Shopify ile QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı arasında senkronize edilir)
  • Purchase orders and receiving vouchers (Satın alma emirleri ve alındı makbuzları)
  • müşteri
  • Adjustment memos (Düzenleme notları)
  • satıcılar

Siparişler

Siparişler için veri eşleme
Shopify QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı
Orders (Paid/Fulfilled) (Siparişler [Ödendi/Gönderildi]) Sales Receipts (Satış Makbuzları)
Orders (Unpaid/Fulfilled) (Siparişler [Ödenmedi/Gönderildi]) Fatura
Orders (Partially Paid/Fulfilled) (Siparişler [Kısmen Ödendi/Gönderildi]) Invoice with Payment (Ödeme ile Fatura)
Orders (Unpaid/Unfulfilled) (Siparişler [Ödenmedi/Gönderilmedi]) Sales Order (Satış Siparişi)
Orders (Partially Paid/Unfulfilled) (Siparişler [Kısmen Ödendi/Gönderilmedi]) Sales Order with Deposit (Depozitolu Satış Siparişi)
Order Discounts (Sipariş İndirimleri) Automatic Discounts (Otomatik İndirimler)

Satın alma emirleri ve alındı makbuzları

Satın alma emirleri ve alındı makbuzları için veri eşleme
Stocky QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı
Purchase Orders (Items Received) (Satın Alma Emirleri [Ürünler Alındı]) Bill (Fatura)
Satıcı/Tedarikçi Satıcılar
PO Number (Posta Kutusu Numarası) Reference Number (Referans Numarası)
Purchase Items (Ürün Satın Alma) Item Reference Full Name (Ürün Referansı Tam Adı)
Retail Price (Perakende Satış Fiyatı) Item Line Amount (Ürün Satır Tutarı)
Cost Price (Maliyet Fiyatı) Item Line Cost (Ürün Satır Maliyeti)
Purchase Order ID (Satın Alma Emri Numarası) Transaction Number (İşlem Numarası)

Müşteriler

Müşteriler verilerini eşleme
Shopify QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı
Ad Ad
Soyadı Soyadı
Customer Address (Address1) (Müşteri Adresi [Adres1]) Billing Address 1 (Fatura Adresi 1)
Customer Address (Address2) (Müşteri Adresi [Adres2]) Billing Address 2 (Fatura Adresi 2)
Customer Address (City) (Müşteri Adresi [Şehir]) Billing Address City (Fatura Adresi Şehir)
Customer Address (State) (Müşteri Adresi [Eyalet]) Billing Address State (Fatura Adresi Eyalet)
Customer Address (Zip) (Müşteri Adresi [Posta kodu]) Billing Address Postal Code (Fatura Adresi Posta Kodu)
Telefon Telefon
E-posta E-posta

Düzenleme notları

Düzenleme notları için veri eşleme
Stocky QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı
Stock Adjustment ID (Stok Düzenleme Kimliği) Transaction Number (İşlem Numarası)
Stock Adjustment Status (Stok Düzenlemesi Durumu) Is Adjustment (Is Düzenleme)
Adjusted at Date (Düzenlenme Tarihi) Transaction Date (İşlem Tarihi)
Adjusted at Time (Düzenlenme Saati) Time Created (Oluşturulma Zamanı)
Stock Adjustment Product Cost (Sum) (Stok düzenleme ürün maliyeti [Toplam]) Journal Debit Amount (Günlük Borç Tutarı)
Product Price (Sum) (Ürün Fiyatı [Toplam]) Journal Credit Amount (Günlük Kredi Tutarı)

Satıcılar

Satıcılar için veri eşleme
Stocky QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı
Supplier Company Name (Tedarikçi Şirket Adı) Şirket
Supplier Contact Name (Tedarikçi İrtibat Kişisi Adı) Ad
Supplier Contact Name (Tedarikçi İrtibat Kişisi Adı) Soyadı
Supplier Address 1 (Tedarikçi Adresi 1) Sokak
Supplier City (Tedarikçi Şehri) Şehir
Supplier Address 1 (Tedarikçi Adresi 1) Street 2 (Cadde/Sokak 2)
Zip/Postcode (Posta kodu) Zip
Telefon Telefon
E-posta E-posta

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene