Datamappning för QuickBooks och Shopify kassasystem

När du migrerar ditt QuickBooks kassasystem för stationär dator eller integrerar din QuickBooks bokföringsprogramvara för stationär dator med Shopify kassasystem mappas dina data till Shopify. Du kan använda följande tabeller för att bättre förstå hur QuickBooks data mappas till Shopify.

Den här sidan ger en översikt över hur data från QuickBooks Desktop POS och bokföringsprogram kartläggs i Shopify. Vissa datatyper, till exempel ordrar, produktbilder eller inköpsordrar, migreras inte till Shopify. Läs mer om vilka data som kan migreras med hjälp QuickBooks Desktop Connector-appen och vilka data du kan behöva migrera manuellt.

Ordlista för QuickBooks och Shopify kassasystem

Granska följande tabell som kartlägger terminologin för QuickBooks kassasystem med Shopify kassasystem och Stocky-terminologin.

Mappning av terminologin för QuickBooks och Shopify kassasystem
QuickBooks Desktop POS Shopify och Stocky
Kvitton Ordrar (betalda/distribuerade)
Faktura Ordrar (obetalda/distribuerade)
Faktura med betalning Ordrar (delvis betalda/distribuerade)
Försäljningsorder Ordrar (obetalda/ej distribuerade)
Försäljningsorder med deposition Ordrar (delvis betalda/öppna)
Inköpsorder Inköpsordrar (artiklar har inte mottagits)
Ta emot en voucher (kassasystemet QuickBooks Desktop) Inköpsordrar (mottagna artiklar)
Faktura/artikelkvitto (QuickBooks på dator) Inköpsordrar (mottagna artiklar)
Lagerförteckning Produkt
Rutnät av inventarietyp Produktvarianter eller alternativ
Överföringsblanketter Produktöverföringar
Kunder Kunder
Säljare Leverantör
Säljare Säljare
Butiker (QuickBooks Desktop POS) Platser
Klasser (QuickBooks mjukvara för dator-redovisning) Platser
Intuit QuickBooks Payments Shopify Payments
Automatiska rabatter Rabatter
Ladda volym GMV
Kundanteckning Kundanteckning

Migreringsdatamappning för kassasystemet QuickBooks Desktop

Läs om hur dina QuickBooks Desktop POS-data kartläggs i Shopify.

Du kan se hur dina data mappas för följande områden:

  • kunder
  • artiklar och produkter
  • säljare

Kunder

Mappning av kunddata
QuickBooks POS Shopify
Förnamn Förnamn
Efternamn Efternamn
Faktureringsadress 1 Kundadress (adress1)
Faktureringsadress 2 Kundadress (adress2)
Faktureringsadressens stad Kundadress (ort)
Delstat för faktureringsadress Kundadress (delstat)
Postnummer för faktureringsadress Kundadress (postnummer)
Telefon Telefon
Email Email

Artiklar och produkter

Kartläggning av artiklar och produkter
QuickBooks Desktop POS (artiklar) Shopify (produkter)
Artikelnummer eller UPC Streckkod
Artikelnamn Titel + attribut + storlek
Artikelbeskrivning Beskrivning
Attribut Titel + attribut + storlek
Storlek Titel + attribut + storlek
Genomsnittlig enhetskostnad Kostnad
Ordinarie pris Pris
Säljnamn Säljare
Vikt Vikt
Qty # Lagernivå (per plats)

Säljare

Datamappning för säljare
QuickBooks Desktop POS Stocky
Företag Leverantörsföretagsnamn
Förnamn Leverantörskontaktnamn
Efternamn Leverantörskontaktnamn
Gata Leverantörsadress 1
Stad Leverantörsstad
Gata 2 Leverantörsadress 1
Postnummer Postnummer
Telefon Telefon
Email Email

Integration av datakartläggning QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara

Läs om hur dina QuickBooks Desktop-redovisningdata kartläggs i Shopify.

Du kan se hur dina data mappas för följande områden:

  • ordrar (alla ordrar synkroniseras från Shopify till QuickBooks Desktop bokföringsprogram)
  • inköpsordrar och mottagning av kuponger
  • kunder
  • justeringsnotor
  • säljare

Ordrar

Kartläggning av beställningsdata
Shopify QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara
Ordrar (betalda/distribuerade) Kvitton
Ordrar (obetalda/distribuerade) Faktura
Ordrar (delvis betalda/distribuerade) Faktura med betalning
Ordrar (obetalda/ej distribuerade) Försäljningsorder
Ordrar (delvis betalda/öppna) Försäljningsorder med deposition
Orderrabatter Automatiska rabatter

Inköpsordrar och mottagning av kuponger

Inköpsordrar och mottagning av datamappning för kuponger
Stocky QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara
Inköpsordrar (mottagna artiklar) Räkning
Säljare/leverantör Säljare
Postnummer Referensnummer
Köp artiklar Fullständigt namn för artikelreferens
Detaljhandelspris Artikelradsbelopp
Inköpspris Artikelradskostnad
INKÖPSORDER-ID Transaktionsnummer

Kunder

Mappning av kunddata
Shopify QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara
Förnamn Förnamn
Efternamn Efternamn
Kundadress (adress1) Faktureringsadress 1
Kundadress (adress2) Faktureringsadress 2
Kundadress (ort) Faktureringsadressens stad
Kundadress (stat) Delstat för faktureringsadress
Kundadress (postnummer) Postnummer för faktureringsadress
Telefon Telefon
Email Email

Justeringsmemos

Datamappning av justeringsnotor
Stocky QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara
Lagerjusterings-ID Transaktionsnummer
Status för lagerjustering Är justering
Justerat på datum Transaktionsdatum
Justerad klockan Skapad klockan
Lagerjusteringsproduktkostnad (summa) Journaldebiteringsbelopp
Produktpris (summa) Kreditbelopp i loggbok

Säljare

Datamappning för säljare
Stocky QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara
Leverantörsföretagsnamn Företag
Leverantörskontaktnamn Förnamn
Leverantörskontaktnamn Efternamn
Leverantörsadress 1 Gata
Leverantörsstad Stad
Leverantörsadress 1 Gata 2
Postnummer Postnummer
Telefon Telefon
Email Email

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis