Słownik i mapowanie danych QuickBooks POS i Shopify POS

Gdy dokonujesz migracji QuickBooks POS lub integrujesz oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop z Shopify POS, Twoje dane są mapowane na Shopify. Dzięki poniższym tabelom możesz dokładniej zapoznać się ze sposobem mapowania danych QuickBooks na Shopify.

Ta strona przedstawia, w jaki sposób dane QuickBooks Desktop POS i oprogramowania księgowego są mapowane w Shopify. Niektóre typy danych, takie jak zamówienia i obrazy produktów, nie są migrowane do Shopify. Dowiedz się, które dane można przenieść za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector i które mogą wymagać migracji ręcznej.

Słownik QuickBooks POS i Shopify POS

Zapoznaj się z poniższą tabelą, w której zestawiono terminologię QuickBooks POS z terminologią Shopify POS i Stocky.

Mapowanie terminologii QuickBooks POS i Shopify POS
QuickBooks Desktop POS Shopify i Stocky
Paragony ze sprzedaży Zamówienia (opłacone/zrealizowane)
Faktura Zamówienia (niezapłacone/zrealizowane)
Faktura z płatnością Zamówienia (częściowo opłacone/zrealizowane)
Zamówienie Zamówienia (niezapłacone/niezrealizowane)
Zamówienie z wpłatą Zamówienia (częściowo opłacone/niezrealizowane)
Zamówienie Zamówienia (pozycje nie zostały otrzymane)
Dowód przyjęcia (QuickBooks Desktop POS) Zamówienia (pozycje otrzymane)
Rachunek / paragon (QuickBooks Desktop) Zamówienia (pozycje otrzymane)
Zapasy Produkt
Siatka stylu zapasów Warianty lub opcje produktu
Specyfikacje transferu Przeniesienia produktów
Klienci Klienci
Marka Dostawca
Marka Marka
Sklepy (QuickBooks Desktop POS) Lokalizacje
Klasy (oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop) Lokalizacje
Intuit QuickBooks Payments Shopify Payments
Automatyczne rabaty Rabaty
Wolumen opłat Wartość sprzedaży brutto
Uwaga dotycząca klienta Uwaga dotycząca klienta

Mapowanie danych migracji QuickBooks Desktop POS

Dowiedz się, jak Twoje dane QuickBooks POS są mapowane w Shopify.

Możesz zobaczyć, w jaki sposób dane są mapowane dla następujących obszarów:

  • klienci
  • pozycje i produkty
  • dostawcy

Klienci

Mapowanie danych klientów
QuickBooks POS Shopify
Imię Imię
Nazwisko Nazwisko
Adres rozliczeniowy 1 Adres klienta (adres 1)
Adres rozliczeniowy 2 Adres klienta (adres2)
Adres rozliczeniowy – miasto Adres klienta (miasto)
Stan adresu rozliczeniowego Adres klienta (stan)
Kod pocztowy adresu rozliczeniowego Adres klienta (kod pocztowy)
Telefon Telefon
E-mail E-mail

Pozycje i produkty

Mapowanie danych pozycji i produktów
QuickBooks Desktop POS (pozycje) Shopify (produkty)
Numer pozycji lub kod UPC Kod kreskowy
Nazwa pozycji Tytuł + atrybut + rozmiar
Opis pozycji Opis
Atrybut Tytuł + atrybut + rozmiar
Rozmiar Tytuł + atrybut + rozmiar
Średni koszt jednostkowy Koszty
Cena regularna Cena
Nazwa dostawcy Marka
Waga Waga
Ilość # Poziom zapasów (na lokalizację)

Dostawcy

Mapowanie danych dostawców
QuickBooks Desktop POS Stocky
Firma Nazwa firmy dostawcy
Imię Nazwisko osoby kontaktowej dostawcy
Nazwisko Nazwisko osoby kontaktowej dostawcy
Ulica Adres dostawcy 1
Miasto Miasto dostawcy
Ulica 2 Adres dostawcy 1
Zip Kod pocztowy
Telefon Telefon
E-mail E-mail

Mapowanie danych w ramach integracji z oprogramowaniem księgowym QuickBooks Desktop

Dowiedz się, jak dane oprogramowania księgowego pulpitów QuickBooks są mapowane w Shopify.

Możesz zobaczyć, w jaki sposób dane są mapowane dla następujących obszarów:

  • zamówienia (wszystkie zamówienia są synchronizowane pomiędzy Shopify a oprogramowaniem księgowym QuickBooks)
  • zamówienia i dowody przyjęcia
  • klienci
  • noty korekty
  • dostawcy

Zamówienia

Mapowanie danych zamówienia
Shopify Oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop
Zamówienia (opłacone/zrealizowane) Paragony ze sprzedaży
Zamówienia (niezapłacone/zrealizowane) Faktura
Zamówienia (częściowo opłacone/zrealizowane) Faktura z płatnością
Zamówienia (niezapłacone/niezrealizowane) Zamówienie
Zamówienia (częściowo opłacone/niezrealizowane) Zamówienie z wpłatą
Rabaty na zamówienia Automatyczne rabaty

Zamówienia i dowody przyjęcia

Mapowanie danych zamówień i dowodów przyjęcia
Stocky Oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop
Zamówienia (pozycje otrzymane) Rachunek
Dostawca Dostawcy
Numer zamówienia Numer referencyjny
Pozycje zakupu Pełna nazwa odniesienia do pozycji
Cena detaliczna Kwota pozycji
Koszt własny Koszt pozycji
ID zamówienia Numer transakcji

Klienci

Mapowanie danych klientów
Shopify Oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop
Imię Imię
Nazwisko Nazwisko
Adres klienta (adres 1) Adres rozliczeniowy 1
Adres klienta (adres2) Adres rozliczeniowy 2
Adres klienta (miasto) Adres rozliczeniowy – miasto
Adres klienta (stan) Stan adresu rozliczeniowego
Adres klienta (kod pocztowy) Kod pocztowy adresu rozliczeniowego
Telefon Telefon
E-mail E-mail

Noty korekty

Mapowanie danych not korekt
Stocky Oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop
ID korekty zapasów Numer transakcji
Status korekty zapasów Stanowi korektę
Dostosowano w dniu Data transakcji
Dostosowano o godzinie Godzina utworzenia
Koszt produktu korekty zapasów (suma) Kwota obciążenia dziennika
Cena produktu (suma) Kwota uznania dziennika

Dostawcy

Mapowanie danych dostawców
Stocky Oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop
Nazwa firmy dostawcy Firma
Nazwisko osoby kontaktowej dostawcy Imię
Nazwisko osoby kontaktowej dostawcy Nazwisko
Adres dostawcy 1 Ulica
Miasto dostawcy Miasto
Adres dostawcy 1 Ulica 2
Kod pocztowy Zip
Telefon Telefon
E-mail E-mail

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo