QuickBooks Desktop POS-migrerings- och integrations-checklista

Den här checklistan beskriver alla steg som du behöver ta för att migrera från QuickBooks Desktop POS till Shopify och för att integrera din QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara för med Shopify. Det kan vara användbart att skriva ut checklistan eller ladda ner den som en PDF, så att du kan referera till den under hela migrerings- och integrationsprocesserna.

Att komma igång med Shopify

Genomsnittlig tid till slutförande: 30 minuter–1 timme.

För att komma igång med Shopify måste du slutföra följande uppgifter:

Migrera kassasystemet QuickBooks Desktop till Shopify

Genomsnittlig tid till slutförande: 45 minuter–4 timmar. Hur lång tid migreringen tar beror på många faktorer, till exempel din konfigurering av kassasystemet QuickBooks Desktop, hur mycket data du migrerar eller antalet platser.

För att migrera QuickBooks Desktop POS-data till Shopify måste du slutföra följande uppgifter:

När migreringen är klar får du ett e-postmeddelande.

Integrera QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara med Shopify

Genomsnittlig tid att slutföra: 45 minuter–1 timme.

För att integrera QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara med Shopify måste du slutföra följande uppgifter:

Om du vill synkronisera dina finansiella data och din försäljningsinformation från bokföringsprogrammet QuickBooks Desktop fortlöpande så måste du fortsätta ha QuickBooks Desktop Connector-appen installerad i din Shopify-admin efter integreringen.

Konfigurera Shopify kassasystem-appen och beställa kompatibel maskinvara

Genomsnittlig tid att slutföra: 30 minuter.

När du har slutfört migreringen och integrationen kan du konfigurera Shopify kassasystem-appen och beställa kompatibel maskinvara:

Förbereda för försäljning på Shopify

Genomsnittlig tid att slutföra: 2 timmar.

När din maskinvara anländer måste du slutföra följande uppgifter:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis