Felsökning av migreringsfel och vanliga problem för QuickBooks Desktop kassasystem

Om du stöter på något fel under uppladdningen av QuickBooks datafiler till Shopify, så ska du granska felmeddelandet som du får och se följande felsökningsresurser.

Felsökning av uppladdningsfel för datafil

När du laddar QuickBooks datafiler till Shopify kan det hända att du får felmeddelanden som ger vägledning om hur du löser problemet.

Det gick inte att ladda upp filen på grund av att kraven inte uppfyllts

Om du får felmeddelandet Filen kan inte laddas upp på grund av att kraven inte uppfylls så ska du se till att följande krav uppfylls:

  • Bekräfta att du uppfyller migreringskraven
  • Se till att du laddar upp filer med rätt filnamnstillägg: .xlsx eller .xls

Kontakta Shopifys detaljhandelssupport om du inte kan lösa problemet.

Det gick inte att ladda upp filen på grund av att sidhuvuden saknas

Om du får felmeddelandet Kunde inte att ladda upp filen på grund av att sidhuvuden saknas så måste du kontrollera att din datafil har följande kolumner:

  • Lagerdatafil : Artikelnummer, Artikelnamn, Artikelbeskrivning, Attribut, Storlek, Genomsnittlig enhetskostnad, Ordinarie pris.Säljnamn, Antal 1, QB ListID.
  • Kunddatafil : Företag, Efternamn, Förnamn, Gata, Gata2, Stat, Postnummer, Telefon 1, E-post, QB ListID, Stad.
  • Säljardatafil: Företag, efternamn, Förnamn, Gata, Gata2, Stad, Stat, Postnummer, Telefon 1, E-post, QB ListID.

Kontakta Shopifys detaljhandelssupport om de angivna kolumnerna finns i din uppladdningsfil.

Kontakta Intuit-supportom de angivna kolumnerna inte finns i din uppladdningsfil.

Felsökning av postfel

När du har börjat datamigreringen kan du stöta på felmeddelandet Radobjektsfel. Det betyder att det förekommer problem i några inmatningar som du behöver åtgärda. En undantagsfil genereras som du kan ladda ner för att åtgärda eller ta bort dina datavärden och sedan ladda upp datafilen igen.

Granska följande tabell för att lära dig mer om de vanliga radobjektsfelen och hur du löser dem:

Radartikelfel
Felkod Lösning
Telefonnummer/e-postadressen har redan använts Korrigera eller radera kundens telefonnummer eller e-postadress.
Telefon/e-postadress är ogiltig Korrigera eller radera kundens telefonnummer eller e-postadress.
Kvantiteten kunde inte ställas in eftersom platsen raderades Se till att platsen är korrekt inställd i din Shopify-administratör. Om platsen finns skapar du en ny plats och ställer in raden till den nya platsen. Ladda upp undantagsfilen igen i Lageravsnittet.
Kostnad per artikel måste vara större än eller lika med 0 Uppdatera din kostnad per artikelrad med ett värde som är högre eller lika med 0.
Namn får inte vara tomt Lägg till produktnamnet.
Orsak hittades inte när data pushades Kontakta Shopifys detaljhandelssupport.
Okänt fel, kontakta support Kontakta Shopifys detaljhandelssupport.
Kunden existerar inte Kontakta Shopifys detaljhandelssupport.

Felsök fel i poster

Om du vill felsöka radartikelfelen måste du ladda ner undantagsfilen som anges i aviseringen och sedan korrigera data, spara och ladda upp undantagsfilen till appen QuickBooks Desktop Connector.

Om du till exempel får meddelandena telefonnummer eller e-postadress används redan eller telefonnumret är ogiltigt och du inte har en uppdaterad telefon eller e-postadress att tillhandahålla, kan du välja att radera telefonnumret eller e-postadressen och spara det. Endast kundnamnet krävs för att importera en kund till Shopify.

Du kan även hoppa över datafilerna med fel, men dessa data kommer inte att importeras till Shopify.

Steg:

  1. I aviseringen om radartikelfel, klickar du på Ladda ner lagerfelsfil, Ladda ner kundfelsfil eller Ladda ner leverantörsfelfil, beroende på vilken fil som har fel.
  2. Öppna felfilen, granska kolumnen Orsak till fel och korrigera felen.
  3. Gå till QuickBooks Desktop Connector-appen och klicka på Lägg till datafil i motsvarande avsnitt, till exempel Lager, Kunder eller Leverantörer för att ladda upp datafilen igen.
  4. Valfritt: Om du vill hoppa över filen med saknade data klickar du på Hoppa över den här filen > Ja, fortsätt migreringen.Data som du hoppar över importeras inte till Shopify.

Felsökning av vanliga problem

Granska följande vanliga problem för migrering och integration av QuickBooks Desktop kassasystem och hur du felsöker dem:

Det går inte att exportera QuickBooks-datafiler för migrering

Läs den här guiden om hur du exporterar QuickBooks-datafiler. Kontakta Intuit-support om du behöver ytterligare hjälp.

Kan inte hitta Stocky API-nyckel

Du kan få din Stocky API-nyckel från Stocky-appen i din Shopify-administratör. För mer information, se Hämta din Stocky API-nyckel

Stocky API-nyckeln är felaktig

Försök generera en ny API-nyckel i Stocky-appen och försök igen med den nya nyckeln.

Integrerad innan migrering

Om du integrerade din QuickBooks Desktop-bokföringsprogramvara med Shopify innan du migrerade dina QuickBooks Desktop-kassasystemsdata till Shopify måste du återställa processen och slutföra migreringen först. Kontakta Shopifys detaljhandelssupport för att få hjälp.

Det gick inte att uppdatera QuickBooks Desktop kassasystem version 19

Beroende på vilken version QuickBooks Desktop kassasystem du använder kan din uppdateringssökväg för QuickBooks kassasystem versionen 19 vara annorlunda. För mer information, se Uppdatera QuickBooks Desktop kassasystem till version 19

Kan inte integrera QuickBooks Online med Shopify

Om du använder QuickBooks Online istället för QuickBooks Desktop bokföringsprogramvara kan du migrera dina QuickBooks-data men du kan inte integrera med hjälp av appen QuickBooks Desktop Connector.För att integrera och synkronisera dina Shopify kassasystemsdata till QuickBooks Online kan du använda tredjeparts-appen QuickBooks Online från Intuit.

Produkter har importerats med felaktig eller noll kvantitet

Kontrollera avsnittet Justeringshistorik för din produkt i QuickBooks Desktop-kassasystemet. Om din produkt redigerades två gånger av appen kan dina QuickBooks Desktop-kassasystemsplatser ha mappats till en enda Shopify-plats. Kontakta Shopifys detaljhandelssupport för att få hjälp.

QuickBooks uppladdning av datafiler tar för lång tid

Migreringen kan ta från en timme till fem timmar att slutföra. Migreringens längd beror på många faktorer, till exempel din QuickBooks POS-konfigurering, hur mycket data du migrerar eller antalet platser. Den nuvarande genomsnittliga migreringstiden är ungefär 5,5 timmar. Appen QuickBooks Desktop Connector kan migrera upp till 50 000 poster per dag. Om migreringen tar längre än 5,5 timmar kan du kontakta Shopifys detaljhandelssupport för att få hjälp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis