Feilsøke migreringsfeil og vanlige problemer med QuickBooks Desktop POS

Hvis det oppstår en feil under opplasting av QuickBooks-datafiler til Shopify, må du se gjennom feilmeldingen du mottar og se følgende ressurser for feilsøking.

Feilsøke opplastingsfeil med datafiler

Når du laster opp QuickBooks-datafiler til Shopify, kan du motta feilvarslinger som gir veiledning om hvordan du løser problemet.

Filen kunne ikke lastes opp fordi forutsetningene ikke er oppfylt

Hvis du ser feilmeldingen Kan ikke laste opp filen fordi forutsetningene ikke er oppfylt, må du sikre at følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Kontroller at du oppfyller migreringskravene
  • Sørg for at du laster opp filer med riktig filtype: .xlsx eller .xls

Kontakt Shopifys detaljsalgsstøtte hvis du ikke kan løse denne feilen.

Filen kunne ikke lastes opp på grunn av manglende overskrifter

Hvis du ser feilmeldingen Kan ikke laste opp filen på grunn av manglende overskrifter, må du kontrollere om datafilen inneholder følgende kolonner:

  • Datafilen for lagerbeholdning: Item Number, Item Name, Item Description, Attribute, Size, Average Unit Cost, Regular Price. Vendor Name, Qty 1, QB ListID.
  • Datafilen for kunder: Company, Last Name, First Name, Street, Street2, State, ZIP, Phone 1, EMail, QB ListID, City.
  • Datafilen for leverandører: Company, Last Name, First Name, Street, Street2, City, State, ZIP, Phone 1, EMail, QB ListID.

Hvis de oppgitte kolonnene finnes i den opplastede filen, må du kontakte Shopifys detaljsalgsstøtte.

Hvis de oppgitte kolonnene ikke finnes i den opplastede filen, må du kontakte Intuit-brukerstøtte.

Feil knyttet til feilsøking av varelinje

Når du har startet datamigreringen kan du oppleve varselet Varelinjefeil. Dette betyr at det er et problem med noen av dataoppføringene, som du må løse. Det genereres en unntaksfil som du kan laste ned for å rette eller slette dataverdiene, og deretter laste opp datafilen på nytt.

Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om typiske varelinjefeil, og hvordan du løser dem:

Varelinjefeil
Feilkode Løsning
Telefonnummeret/e-postadressen er allerede i bruk Rett eller slett kundens telefonnummer eller e-postadresse.
Telefonnummeret/e-postadressen er ugyldig Rett eller slett kundens telefonnummer eller e-postadresse.
Antall kan ikke angis fordi lokalisasjonen er slettet Kontroller at lokalisasjonen er konfigurert riktig i Shopify-administrator. Hvis lokalisasjonen finnes må du opprette en ny lokalisasjon og endre linjen til denne nye lokalisasjonen. Last opp unntaksfilen på nytt i seksjonen Lagerbeholdning.
Kostnad per vare må være større enn eller lik 0 Oppdater kostnad per varelinje med en verdi som er større enn eller lik 0.
Tittelen kan ikke være blank Legg til produkttittel.
Årsaken ble ikke funnet ved sending av data Kontakt Shopify-detaljsalgsstøtte.
Ukjent feil. Kontakt brukerstøtte Kontakt Shopify-detaljsalgsstøtte.
Kunden eksisterer ikke Kontakt Shopify-detaljsalgsstøtte.

Feilsøk varelinjefeil

For å feilsøke varelinjefeil må du laste ned unntaksfilen som er oppgitt i varselet, og deretter rette dataene, lagre og laste opp unntaksfilen i QuickBooks Desktop Connector-appen.

Hvis du for eksempel mottar varselet telefonnummeret eller e-postadressen er allerede i bruk eller telefonnummeret er ugyldig, og du ikke har et oppdatert telefonnummer eller e-postadresse å oppgi, kan du velge å slette telefonnummeret eller e-postadressen, og deretter lagre. Bare kundenavnet er nødvendig for å importere en kunde til Shopify.

Du kan også hoppe over datafiler som inneholder feil, men disse dataene vil ikke bli importert til Shopify.

Trinn:

  1. I varselet Feil med varelinje, avhengig av filen som inneholder feil, klikker du på Last ned fil for lagerbeholdningsfeil, Last ned fil for kundefeil eller Last ned fil for leverandørfeil.
  2. Åpne feilfilen, se gjennom kolonnen Feilårsak og rett feilene.
  3. Gå til QuickBooks Desktop Connector-appen, klikk på Legg til en datafil i den tilhørende seksjonen, som Lagerbeholdning, Kunder eller Leverandører, for å laste opp datafilen på nytt.
  4. Valgfritt: Hvis du vil hoppe over filen med manglende data kan du klikke på Hopp over denne filen > Ja, fortsett migreringen. Dataene du hopper over blir ikke importert til Shopify.

Feilsøking av vanlige problemer

Gå gjennom følgende vanlige problemer med migrering og integrering med QuickBooks Desktop POS, og hvordan du feilsøker dem:

Kan ikke eksportere QuickBooks-datafiler for migrering

Se gjennom denne veiledningen om eksport av QuickBooks-datafiler. Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte Intuit-brukerstøtte.

Finner ikke Stocky API-nøkkel

Du kan hente Stocky API-nøkkelen fra Stocky-appen i Shopify-administrator. Se Hent Stocky API-nøkkelen for mer informasjon

Stocky API-nøkkelen er feil

Prøv å generere en ny API-nøkkel i Stocky-appen, og prøv på nytt med den nye nøkkelen.

Integrert før migrering

Hvis du har integrert QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren med Shopify før du migrerte QuickBooks Desktop POS-data til Shopify, må du tilbakestille prosessen og gjennomføre migreringen først. Kontakt Shopifys detaljsalgsstøtte for å få hjelp.

Kunne ikke oppdatere til QuickBooks Desktop POS versjon 19

Avhengig av hvilken versjon av QuickBooks Desktop POS du bruker, kan oppdateringsveien til QuickBooks Desktop POS versjon 19 variere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere QuickBooks Desktop POS til versjon 19

Kan ikke integrere QuickBooks Online med Shopify

Hvis du bruker QuickBooks Online i stedet for QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren, kan du migrere QuickBooks-data, men du kan ikke integrere ved hjelp av QuickBooks Desktop Connector-appen. For å integrere og synkronisere Shopify POS-data til QuickBooks Online kan du bruke tredjepartsappen QuickBooks Online fra Intuit.

Produkter er importert med feil eller null antall

Kontroller seksjonen Justeringshistorikk for produktet i QuickBooks Desktop POS. Hvis produktet er redigert to ganger av appen, kan QuickBooks Desktop POS-lokalisasjoner være koblet til én enkelt Shopify-lokalisasjon. Kontakt Shopifys detaljsalgsstøtte for å få hjelp.

Det tar for lang tid å laste opp QuickBooks-datafiler

Det kan ta fra én time til fem timer før migreringen er fullført. Lengden på migrering avhenger av mange faktorer, for QuickBooks POS-oppsettet, datamengden du migrerer eller antall steder. Gjeldende gjennomsnittlig migreringslengde er rundt 5,5 timer. QuickBooks Desktop Connector-appen kan migrere inntil 50 000 varelinjer per dag. Hvis migreringen tar mer enn 5,5 timer, kan du kontakte Shopifys detaljsalgsstøtte for å få hjelp.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis