QuickBooks Desktop POS geçiş hatalarını ve yaygın sorunları giderme

QuickBooks veri dosyalarının Shopify'a yüklenmesi sırasında bir hatayla karşılaşırsanız aldığınız hata mesajını gözden geçirin ve aşağıdaki sorun giderme kaynaklarına bakın.

Veri dosyası yükleme hatalarını giderme

QuickBooks veri dosyalarını Shopify'a yüklerken, sorunu nasıl çözeceğinize yönelik yönergeleri de içeren hata bildirimleri alabilirsiniz.

Unable to upload file due to pre-requisites not being met (Ön koşullar karşılanmadığı için dosya yüklenemiyor)

Unable to upload file due to pre-requisites not being met (Ön koşullar karşılanmadığı için dosya yüklenemiyor) hata iletisini alırsanız aşağıdaki ön gerekliliklerin karşılandığından emin olun:

Bu hatayı çözemiyorsanız 844-688-4796 numaralı telefondan Shopify Perakende Satış Desteği ekibiyle iletişime geçin

Unable to upload file due to missing headers (Eksik üstbilgiler nedeniyle dosya yüklenemiyor)

Unable to upload file due to missing headers (Eksik üstbilgiler nedeniyle dosya yüklenemiyor) hatasını alırsanız veri dosyanızda aşağıdaki sütunların bulunup bulunmadığını kontrol edin:

  • Inventory (Envanter) veri dosyası: Item Number (Ürün Numarası), Item Name (Ürün Adı), Item Description (Ürün Açıklaması), Attribute (Özellik), Size (Boyut), Average Unit Cost (Ortalama Birim Maliyeti), Regular Price (Normal Fiyat). Vendor Name (Satıcı Adı), Qty 1 (1. Çeyrek), QB ListID.
  • Customer (Müşteri) veri dosyası: Company (Şirket), Last Name (Soyadı), First Name (Ad), Street (Adres), Street2 (Adres2), State (Eyalet), ZIP (Posta Kodu), Phone 1 (Telefon 1), EMail (E-posta), QB ListID, City (Şehir).
  • Vendor (Satıcı) veri dosyası: Company (Şirket), Last Name (Soyadı), First Name (Ad), Street (Adres), Street2 (Adres2), State (Eyalet), ZIP (Posta Kodu), Phone 1 (Telefon 1), EMail (E-posta), QB ListID.

Gösterilen sütunlar yükleme dosyanızda yer alıyorsa 844-688-4796 numaralı telefondan Shopify Perakende Satış Desteği ekibiyle iletişime geçin

Belirtilen sütunlar yükleme dosyanda yoksa Intuit Destek ekibiyle iletişime geçin.

Satır öğesi hatalarını giderme

Veri geçişini başlattıktan sonra Satır öğesi hatası bildirimiyle karşılaşabilirsiniz. Bu, birkaç veri girişinde düzeltmeniz gereken bir sorun olduğu anlamına gelir. Veri değerlerinizi düzeltmek veya silmek için indirebileceğiniz ve veri dosyanızı yeniden yükleyebileceğiniz bir istisna dosyası oluşturulur.

Yaygın satır öğesi hataları ve bunların nasıl çözüleceğiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloyu gözden geçirin:

Satır öğesi hataları
Hata kodu Çözüm
Phone/Email has already been taken (Telefon/E-posta zaten alınmış) Müşterinin telefon numarasını veya e-posta adresini düzeltin veya silin.
Phone/email is invalid (Telefon/e-posta geçersiz) Müşterinin telefon numarasını veya e-posta adresini düzeltin veya silin.
Konum silinmiş olduğu için adet ayarlanamadı Konumun, Shopify yöneticinizde doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun. Konum mevcutsa yeni bir konum oluşturup satırı bu yeni konuma ayarlayın. İstisna dosyasını Inventory (Envanter) bölümüne tekrar yükleyin.
Ürün başına maliyetin 0 değerinden büyük veya bu değere eşit olması gerekir Ürün satırı başına maliyetinizi 0 veya 0'dan yüksek bir değer girerek güncelleyin.
Başlık boş olamaz Ürün başlığını ekleyin.
Veriler iletilirken neden bulunamadı Shopify Perakende Satış Desteği ekibiyle iletişime geçin.
Unknown Error, please contact Support (Bilinmeyen Hata. Lütfen destek ekibiyle iletişime geçin) Shopify Perakende Satış Desteği.
Müşteri mevcut değil Shopify Perakende Satış Desteği.

Satır öğesi hatalarını giderme

Satır öğesi hatalarını gidermek için bildirimde belirtilen istisna dosyasını indirmeniz ve ardından verileri düzeltmeniz, kaydetmeniz ve istisna dosyasını QuickBooks Desktop Connector uygulamasına yüklemeniz gerekir.

Örneğin, Phone/Email has already been taken (Telefon/E-posta zaten alınmış) veya Phone is invalid (Telefon geçersiz) bildirimi aldıysanız ve girebileceğiniz güncel bir telefon veya e-posta yoksa telefon numarasını veya e-postayı silip dosyayı kaydetmeye karar verebilirsiniz. Bir müşteriyi Shopify'a aktarmak için yalnızca müşteri adı gereklidir.

Hatalı veri dosyalarını atlayabilirsiniz, ancak bu veriler Shopify'a aktarılmaz.

Adımlar:

  1. Line item error (Satır öğesi hatası) bildiriminde, hatanın bulunduğu dosyaya bağlı olarak Download Inventory error file (Envanter hata dosyasını indir), Download Customers error file (Müşteriler hata dosyasını indir) veya Download Vendors error file (Satıcılar hata dosyasını indir) seçeneklerinden birine tıklayın.
  2. Hata dosyasını açın, Failed reason (Başarısız olma nedeni) sütununu gözden geçirin ve hataları düzeltin.
  3. QuickBooks Desktop Connector uygulamasına gidin, veri dosyasını yeniden yüklemek için Inventory (Envanter), Customers (Müşteriler) veya Vendors (Satıcılar) gibi ilgili bölümde Add data file'a (Veri dosyası ekle) tıklayın.
  4. İsteğe bağlı: Eksik verilerin bulunduğu dosyayı atlamak istiyorsanız Skip this file (Bu dosyayı atla) > Yes, continue migration'a (Evet, geçişe devam et) tıklayın. Atladığınız veriler Shopify'a aktarılmaz.

Yaygın sorunları giderme

QuickBooks Desktop POS geçişi ve entegrasyonuyla ilgili aşağıdaki yaygın sorunları ve bu sorunları nasıl giderebileceğinizi gözden geçirin:

QuickBooks veri dosyaları, geçiş için dışa aktarılamıyor

QuickBooks veri dosyalarını dışa aktarmayla ilgili bu kılavuzu gözden geçirin. Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız Intuit Destek ekibi ile iletişime geçin.

Stocky API anahtarı bulunamıyor

API anahtarınızı, Shopify yöneticinizdeki Stocky uygulamasından alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Stocky API anahtarınızı alma bölümüne bakın

Stocky API anahtarı yanlış

Stocky uygulamasında yeni bir API Anahtarı oluşturmayı deneyin ve yeni anahtarla tekrar deneyin.

Geçiş öncesinde entegre edilmiş

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımının Shopify ile entegrasyonunu, QuickBooks Desktop POS verilerinizi Shopify'a taşımadan önce tamamladıysanız işlemi sıfırlamanız ve önce veri geçişini tamamlamanız gerekir. Yardım almak için 844-688-4796 numaralı telefondan Shopify Perakende Satış Desteği ekibiyle iletişime geçin.

QuickBooks Desktop POS sürüm 19'a güncelleme yapılamıyor

Kullandığınız QuickBooks Desktop POS sürümüne bağlı olarak QuickBooks Desktop POS sürüm 19'a güncelleme yolunuz farklı olabilir. Daha fazla bilgi için QuickBooks Desktop POS'u sürüm 19'a güncelleme bölümüne bakın

QuickBooks Online, Shopify ile entegre edilemiyor

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı yerine QuickBooks Online kullanıyorsanız QuickBooks verilerinizi aktarabilirsiniz ancak QuickBooks Desktop Connector uygulamasını kullanarak entegre edemezsiniz. Shopify POS verilerinizi QuickBooks Online verileriyle entegre ve senkronize etmek için Intuit tarafından sunulan üçüncü taraf QuickBooks Online uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ürünler yanlış veya sıfır adetle içe aktarılmış

QuickBooks Desktop POS'ta ürününüzün Düzenleme Geçmişi bölümünü kontrol edin. Ürününüz uygulama tarafından iki kez düzenlenmişse QuickBooks Desktop POS konumlarınız tek bir Shopify konumuyla eşleştirilmiş olabilir. Yardım almak için 844-688-4796 numaralı telefondan Shopify Perakende Satış Desteği ekibiyle iletişime geçin.

QuickBooks veri dosyalarının yüklenmesi çok uzun sürüyor

Geçiş işleminin tamamlanması bir saatten beş saate kadar sürebilir. Geçişin uzunluğu, QuickBooks POS ayarlarınız, taşıdığınız veri miktarı veya konumlarınızın sayısı gibi birçok faktöre bağlıdır. Mevcut ortalama geçiş süresi yaklaşık 5,5 saattir. QuickBooks Desktop Connector Uygulaması, günde 50.000 adede kadar satır öğesini taşıyabilir. Geçiş işlemi 5,5 saatten uzun sürüyorsa yardım almak için 844-688-4796 numaralı telefondan Shopify Perakende Satış Desteği ekibiyle iletişime geçin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene