Problemen met QuickBooks Desktop POS-migratie en veelvoorkomende problemen oplossen

Als je een fout tegenkomt tijdens het uploaden van QuickBooks-gegevensbestanden naar Shopify, controleer je het foutbericht dat je ontvangt en raadpleeg je de volgende bronnen voor probleemoplossing.

Problemen oplossen bij het uploaden van gegevensbestanden

Wanneer je QuickBooks naar Shopify uploadt, krijg je mogelijk foutmeldingen die informatie geven over hoe je het probleem kunt oplossen.

Kan bestand niet uploaden omdat niet aan vereisten is voldaan

Als je de foutmelding Kan bestand niet uploaden omdat niet aan vereisten is voldaan krijgt, zorg je ervoor dat je voldoet aan de volgende vereisten:

  • Controleer of je aan de migratievereisten voldoet.
  • Zorg ervoor dat je bestanden uploadt met de juiste bestandsextensie: .xlsx of .xls.

Als je deze fout niet kunt oplossen, neem je contact op met Shopify retail-ondersteuning.

Kan bestand niet uploaden vanwege ontbrekende kopteksten

Als je de foutmelding Kan bestand niet uploaden vanwege ontbrekende kopteksten krijgt, controleer je of het gegevensbestand de volgende kolommen bevat:

  • Voorraadgegevensbestand: Artikelnummer, Artikelnaam, Artikelbeschrijving, Kenmerk, Grootte, Gemiddelde eenheidsprijs, Normale prijs. Naam verkoper, Aantal 1, QB ListID.
  • Klantgegevensbestand: Bedrijf, Achternaam, Voornaam, Straat, Straat2, Staat, Postcode, Telefoon 1, E-mail, QB ListID, Plaats.
  • Verkopersgegevensbestand: Bedrijf, Achternaam, Voornaam, Straat, Straat2, Plaats, Staat, Postcode, Telefoon 1, E-mail, QB listID.

Als de aangegeven kolommen in je uploadbestand aanwezig zijn, neem dan contact op met Shopify retail-ondersteuning.

Als de aangegeven kolommen niet bestaan in je uploadbestand, neem dan contact op met Intuit-ondersteuning.

Problemen met fouten in orderregels oplossen

Nadat je de gegevensmigratie hebt gestart, kun je de melding voor Fout met orderregel tegenkomen. Dit betekent dat er een probleem is in een aantal gegevensitems dat opgelost moet worden. Er wordt een uitzonderingsbestand gegenereerd dat je kunt downloaden om de gegevenswaarden te repareren of te verwijderen. Daarna kun je het gegevensbestand opnieuw uploaden.

In de volgende tabel vind je meer informatie over veelvoorkomende fouten in orderregels en hoe je deze kunt oplossen:

Fouten met orderregels
Foutcode Oplossing
Telefoon/e-mailadres is al in gebruik Corrigeer of verwijder het telefoonnummer of e-mailadres van de klant.
Telefoon/e-mailadres is ongeldig Corrigeer of verwijder het telefoonnummer of e-mailadres van de klant.
Het aantal kan niet worden ingesteld omdat de locatie is verwijderd Zorg ervoor dat de locatie correct is ingesteld in het Shopify-beheercentrum. Als de locatie bestaat, maak je een nieuwe locatie aan en stel je de regel in op deze nieuwe locatie. Upload het uitzonderingsbestand opnieuw naar de sectie Voorraad.
Kostprijs per artikel moet groter dan of gelijk aan 0 zijn Werk je kosten per orderregel bij met een waarde die groter is dan of gelijk is aan 0.
Titel mag niet leeg zijn Voeg de producttitel toe.
Geen reden gevonden tijdens het pushen van gegevens Neem contact op met de Shopify Retail-ondersteuning.
Onbekende fout; neem contact op met Shopify Support Neem contact op met de Shopify Retail-ondersteuning.
Klant bestaat niet Neem contact op met de Shopify Retail-ondersteuning.

Fouten met orderregels oplossen

Als je problemen met de fouten in orderregels wilt oplossen, download je het uitzonderingsbestand dat in de melding is aangegeven. Daarna corrigeer je de gegevens, sla je het uitzonderingsbestand op en upload je het naar de QuickBooks Desktop Connector-app.

Als je bijvoorbeeld de melding Telefoon/e-mailadres is al in gebruik of Telefoon/e-mailadres is ongeldig krijgt en je kunt het telefoonnummer of e-mailadres niet bijwerken, dan kun je het telefoonnummer of e-mailadres verwijderen en het bestand opslaan. Als je een klant in Shopify wilt importeren, heb je alleen de klantnaam nodig.

Je kunt de gegevensbestanden met fouten ook overslaan, maar deze gegevens worden dan niet geïmporteerd in Shopify.

Stappen:

  1. Afhankelijk van welk bestand fouten bevat, klik je in de melding Fout in orderregel op Foutenbestand met voorraad downloaden, Foutenbestand met klanten downloaden of Foutenbestand met verkopers downloaden.
  2. Open het foutenbestand, bekijk de kolom Reden voor mislukking en corrigeer de fouten.
  3. Ga naar de QuickBooks Desktop Connector-app en klik op Gegevensbestand toevoegen in de bijbehorende sectie, zoals Voorraad, Klanten of Verkopers om het gegevensbestand opnieuw te uploaden.
  4. Optioneel: Als je het bestand met de ontbrekende gegevens wilt overslaan, klik je op Dit bestand overslaan > Ja, doorgaan met migratie. De gegevens die je overslaat, worden niet geïmporteerd in Shopify.

Veelvoorkomende problemen oplossen

Bekijk de volgende veelvoorkomende fouten met QuickBooks Desktop POS-migratie en -integratie en hoe je ze kunt oplossen:

Kan geen QuickBooks-gegevensbestanden exporteren voor migratie

Bekijk deze gids over het exporteren van QuickBooks-gegevensbestanden. Neem contact op met Intuit-ondersteuning als je verdere hulp nodig hebt.

Kan Stocky API-sleutel niet vinden

Je kunt de Stocky API-sleutel ophalen in de Stocky-app in het Shopify-beheercentrum. Zie De Stocky API-sleutel ophalen voor meer informatie.

Stocky API-sleutel is onjuist

Probeer een nieuwe API-sleutel te genereren in de Stocky-app en probeer het opnieuw met de nieuwe sleutel.

Geïntegreerd vóór migratie

Als je de QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware met Shopify hebt geïntegreerd voordat je de QuickBooks Desktop POS-gegevens naar Shopify hebt gemigreerd, voer je de procedure opnieuw uit en voltooi je eerst de migratie. Neem contact op met Shopify retail-ondersteuning als je hulp nodig hebt.

Kan de update naar QuickBooks Desktop POS versie 19 niet uitvoeren

Afhankelijk van de versie van QuickBooks Desktop POS die je gebruikt, kan het bijwerken naar QuickBooks Desktop POS versie 19 anders verlopen. Zie QuickBooks Desktop POS bijwerken naar versie 19 voor meer informatie.

Kan QuickBooks Online niet integreren met Shopify

Als je QuickBooks Online gebruikt in plaats van QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware, kun je de QuickBooks-gegevens migreren, maar je kunt niet integreren met behulp van de QuickBooks Desktop Connector-app. Integreer en synchroniseer de Shopify POS-gegevens met QuickBooks Online met behulp van de externe QuickBooks Online-app van Intuit.

Producten zijn geïmporteerd met een onjuiste hoeveelheid of met de hoeveelheid 0

Lees de sectie Aanpassingsgeschiedenis van een product in QuickBooks Desktop POS. Als een product twee keer is bewerkt door de app, zijn de QuickBooks Desktop POS-locaties mogelijk aan één Shopify-locatie toegewezen. Neem contact op met Shopify retail-ondersteuning als je hulp nodig hebt.

Het uploaden van QuickBooks-gegevensbestanden duurt te lang

De migratie kan soms een uur of vijf duren. Hoelang de migratie echt duurt, hangt van veel factoren af, zoals de QuickBooks POS-installatie, de hoeveelheid gegevens die je migreert of het aantal locaties. Gemiddeld neemt de migratie ongeveer 5,5 uur in beslag. Met de QuickBooks Desktop Connector-app kun je maximaal 50.000 orderregels per dag migreren. Als de migratie langer duurt dan 5,5 uur, neem dan contact op met Shopify retail-ondersteuning voor hulp.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis