Rozwiązywanie problemów związanych z migracją QuickBooks POS oraz innych często występujących błędów

Jeśli wystąpi błąd podczas przesyłania plików QuickBooks danych do Shopify, sprawdź komunikat o błędzie, który otrzymujesz, i zapoznaj się z poniższymi zasobami do rozwiązywania problemów.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami przesyłania plików danych

Po przesłaniu plików danych QuickBooks do Shopify mogą wyświetlić się powiadomienia o błędach wraz ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązania problemu.

Nie można przesłać pliku z powodu niespełnienia warunków wstępnych

Jeśli wyświetli się błąd Nie można przesłać pliku z powodu niespełnienia warunków wstępnych, zadbaj o spełnienie poniższych warunków wstępnych:

Jeśli nie możesz naprawić tego błędu, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify w zakresie sprzedaży detalicznej.

Nie można przesłać pliku z powodu brakujących nagłówków

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie Nie można przesłać pliku z powodu brakujących nagłówków, sprawdź, czy plik danych zawiera następujące kolumny:

  • Plik danych Zapasy: Numer pozycji, Nazwa pozycji, Opis pozycji, Atrybut, Rozmiar, Średni koszt jednostkowy, Cena regularna. Nazwa dostawcy, 1, QB ListID.
  • Plik danych Klient: Firma, Nazwisko, Imię, Ulica, Ulica2, Stan, Kod pocztowy, Telefon 1, E-Mail, QB ListID, Miasto.
  • Plik danych Dostawca danych dostawcy: Firma, Nazwisko, Imię, Ulica, Ulica2, Stan, Kod pocztowy, Telefon 1, E-Mail, QB ListID, Miasto.

Jeśli przesyłany plik zawiera wskazane kolumny, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify w zakresie sprzedaży detalicznej.

Jeśli wskazane kolumny nie istnieją w przesyłanym pliku, skontaktuj się z pomocą techniczną Intuit.

Rozwiązywanie problemów dotyczących błędów w pozycjach

Po rozpoczęciu migracji danych możesz otrzymać powiadomienie o błędzie w pozycji. Oznacza to, że wystąpił problem z wprowadzonymi danymi, który musisz rozwiązać. Wygenerowany został plik wyjątku, który można pobrać, aby naprawić lub usunąć wartości danych, a następnie ponownie załadować plik danych.

Przejrzyj następującą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o typowych błędach pozycji i sposobie ich rozwiązania:

Błędy dotyczące pozycji
Kod błędu Rozwiązanie
Numer telefonu/adres e-mail jest już zajęty Popraw lub usuń numer telefonu lub adres e-mail klienta.
Numer telefonu/adres e-mail jest nieprawidłowy Popraw lub usuń numer telefonu lub adres e-mail klienta.
Ustawienie ilości było niemożliwe, ponieważ lokalizacja została usunięta Upewnij się, że prawidłowo skonfigurowano lokalizację w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli lokalizacja już istnieje, utwórz nową lokalizację i skonfiguruj linię dla tej nowej lokalizacji. Prześlij ponownie plik wyjątku do sekcji Zapasy.
Koszt na pozycję musi być większy lub równy 0 Zaktualizuj linię zawierającą koszt za sztukę, wprowadzając wartość większą lub równą 0.
Tytuł nie może być pusty Dodaj tytuł produktu.
Nie znaleziono przyczyny podczas wypychania danych Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w zakresie sprzedaży detalicznej.
Nieznany błąd, skontaktuj się z pomocą techniczną Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w zakresie sprzedaży detalicznej.
Klient nie istnieje Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w zakresie sprzedaży detalicznej.

Usuń błędy w pozycjach

Aby rozwiązać problem z błędami dotyczącymi pozycji, pobierz plik wyjątku wskazany w powiadomieniu i skoryguj dane, a następnie zapisz i prześlij plik wyjątku do aplikacji QuickBooks Desktop Connector.

Na przykład, jeśli wyświetli się powiadomienie, że numer telefonu lub adres e-mail jest już zajęty lub numer telefonu jest nieprawidłowy i nie masz zaktualizowanego numeru telefonu lub adresu e-mail, możesz zdecydować się na usunięcie numeru telefonu lub adresu e-mail i zapisać plik. Aby zaimportować klienta do Shopify, wymagana jest tylko nazwa klienta.

Możesz także pominąć pliki danych z błędami, ale dane te nie zostaną zaimportowane do Shopify.

Kroki:

  1. W powiadomieniu o błędzie pozycji pojedynczej, w zależności od pliku zawierającego błędy, kliknij opcję Pobierz plik z błędem dotyczącym zapasów, Pobierz plik z błędem dotyczącym klientów lub Pobierz plik z błędem dotyczącym dostawców.
  2. Otwórz plik błędu, sprawdź kolumnę Przyczyna niepowodzenia i popraw błędy.
  3. Przejdź do aplikacji QuickBooks Desktop Connector, kliknij opcję Dodaj plik danych w odpowiedniej sekcji, takiej jak Zapasy, Klienci lub Dostawcy, aby ponownie przesłać plik danych.
  4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz pominąć plik z brakującymi danymi, kliknij opcję Pomiń ten plik > Tak, kontynuuj migrację. Pomijane dane nie są importowane do Shopify.

Rozwiązywanie typowych problemów

Zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami dotyczącymi migracji oraz integracji QuickBooks Desktop POS i sposobem ich rozwiązania:

Nie można wyeksportować plików danych QuickBooks na potrzeby migracji

Zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym eksportu plików danych QuickBooks. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Intuit.

Nie można znaleźć klucza API Stocky

Możesz pobrać klucz API Stocky z aplikacji Stocky w panelu administracyjnym Shopify. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się sekcją Pobieranie klucza API Stocky

Klucz API Stocky jest nieprawidłowy

Spróbuj wygenerować nowy klucz API w aplikacji Stocky, a następnie spróbuj ponownie z nowym kluczem.

Integracja przed migracją

Jeśli oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop zostało zintegrowane z platformą Shopify przed migracją danych QuickBooks Desktop POS do Shopify, musisz najpierw zresetować proces i ukończyć migrację. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem wsparcia sprzedaży detalicznej.

Nie można zaktualizować QuickBooks Desktop POS do wersji 19

W zależności od wersji aplikacji QuickBooks Desktop POS, której używasz, ścieżka aktualizacji do wersji 19 może być inna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Aktualizowanie QuickBooks Desktop POS do wersji 19

Nie można zintegrować QuickBooks Online z Shopify

Jeśli korzystasz z aplikacji QuickBooks Online zamiast oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz dokonać migracji danych QuickBooks, ale integracja za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector nie jest możliwe. Aby zintegrować i zsynchronizować dane Shopify POS z QuickBooks Online, możesz użyć zewnętrznej aplikacji QuickBooks Online firmy Intuit.

Produkty zostały zaimportowane z nieprawidłową lub zerową ilością

Sprawdź sekcję Historia dostosowań produktu w QuickBooks Desktop POS. Jeśli produkt był edytowany dwukrotnie w aplikacji, lokalizacje QuickBooks Desktop POS mogły zostać przypisane do jednej lokalizacji Shopify. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem wsparcia sprzedaży detalicznej.

Przesyłanie plików danych QuickBooks trwa zbyt długo

Migracja może potrwać od 1 do 5 godzin. Czas trwania migracji zależy od wielu czynników, takich jak: konfiguracja QuickBooks POS, ilość migrowanych danych i liczba lokalizacji. Obecnie średni czas migracji wynosi około 5,5 godziny. Aplikacja QuickBooks Desktop Connector może migrować do 50 000 pozycji dziennie. Jeśli migracja trwa dłużej niż 5,5 godziny, skontaktuj się z działem wsparcia sprzedaży detalicznej, aby uzyskać pomoc.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo