Rozwiązywanie problemów związanych z migracją QuickBooks POS oraz innych często występujących błędów

Gdy przesyłasz dane QuickBooks POS do Shopify za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector, mogą wystąpić błędy. Na tej stronie możesz znaleźć typowe błędy i wskazówki ułatwiające ich rozwiązanie.

Rozwiązywanie problemów związanych z błędami przesyłania plików danych

Po przesłaniu plików danych QuickBooks do Shopify mogą wyświetlić się powiadomienia o błędach wraz ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązania problemu.

Nie można przesłać pliku z powodu niespełnienia warunków wstępnych

Jeśli wyświetli się błąd Nie można przesłać pliku z powodu niespełnienia warunków wstępnych, musisz zapewnić spełnienie poniższych warunków wstępnych:

Jeśli nie możesz rozwiązać tego błędu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Nie można przesłać pliku z powodu brakujących nagłówków

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie Nie można przesłać pliku z powodu brakujących nagłówków, musisz sprawdzić, czy plik danych zawiera następujące kolumny:

  • Plik danych Zapasy: Numer pozycji, Nazwa pozycji, Opis pozycji, Atrybut, Rozmiar, Średni koszt jednostkowy, Cena regularna. Nazwa dostawcy, 1, QB ListID.
  • Plik danych Klient: Firma, Nazwisko, Imię, Ulica, Ulica2, Stan, Kod pocztowy, Telefon 1, E-Mail, QB ListID, Miasto.
  • Plik danych Dostawca danych dostawcy: Firma, Nazwisko, Imię, Ulica, Ulica2, Stan, Kod pocztowy, Telefon 1, E-Mail, QB ListID, Miasto.

Jeśli przesyłany plik zawiera wskazane kolumny, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify w zakresie migracji QuickBooks.

Jeśli wskazane kolumny nie istnieją w przesyłanym pliku, skontaktuj się z pomocą techniczną Intuit.

Rozwiązywanie problemów dotyczących błędów w pozycjach

Po rozpoczęciu migracji danych możesz otrzymać powiadomienie o błędzie w pozycji. Oznacza to, że wystąpił problem z wprowadzonymi danymi, który musisz rozwiązać. Wygenerowany został plik wyjątku, który można pobrać, aby naprawić lub usunąć wartości danych, a następnie ponownie załadować plik danych.

Przejrzyj następującą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o typowych błędach pozycji i sposobie ich rozwiązania:

Błędy dotyczące pozycji
Kod błędu Rozwiązanie
Numer telefonu/adres e-mail jest już zajęty Popraw lub usuń numer telefonu lub adres e-mail klienta.
Numer telefonu/adres e-mail jest nieprawidłowy Popraw lub usuń numer telefonu lub adres e-mail klienta.
Ustawienie ilości było niemożliwe, ponieważ lokalizacja została usunięta Upewnij się, że prawidłowo skonfigurowano lokalizację w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli lokalizacja już istnieje, utwórz nową lokalizację i skonfiguruj linię dla tej nowej lokalizacji. Prześlij ponownie plik wyjątku do sekcji Zapasy.
Koszt na pozycję musi być większy lub równy 0 Zaktualizuj linię zawierającą koszt za sztukę, wprowadzając wartość większą lub równą 0.
Tytuł nie może być pusty Dodaj tytuł produktu.
Nie znaleziono przyczyny podczas wypychania danych Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Nieznany błąd, skontaktuj się z pomocą techniczną Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Rozwiąż problemy z błędami w pozycjach

Aby rozwiązać problem z błędami dotyczącymi pozycji, pobierz plik wyjątku wskazany w powiadomieniu i skoryguj dane, a następnie zapisz i prześlij plik wyjątku do aplikacji QuickBooks Desktop Connector.

Na przykład, jeśli wyświetli się powiadomienie, że numer telefonu lub adres e-mail jest już zajęty lub numer telefonu jest nieprawidłowy i nie masz zaktualizowanego numeru telefonu lub adresu e-mail, możesz zdecydować się na usunięcie numeru telefonu lub adresu e-mail i zapisać plik. Aby zaimportować klienta do Shopify, wymagana jest tylko nazwa klienta.

Możesz także pominąć pliki danych z błędami, ale dane te nie zostaną zaimportowane do Shopify.

Kroki:

  1. W powiadomieniu o błędzie pozycji pojedynczej, w zależności od pliku zawierającego błędy, kliknij opcję Pobierz plik z błędem dotyczącym zapasów, Pobierz plik z błędem dotyczącym klientów lub Pobierz plik z błędem dotyczącym dostawców.
  2. Otwórz plik błędu, sprawdź kolumnę Przyczyna niepowodzenia i popraw błędy.
  3. Przejdź do aplikacji QuickBooks Desktop Connector, kliknij opcję Dodaj plik danych w odpowiedniej sekcji, takiej jak Zapasy, Klienci lub Dostawcy, aby ponownie przesłać plik danych.
  4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz pominąć plik z brakującymi danymi, kliknij opcję Pomiń ten plik > Tak, kontynuuj migrację. Pomijane dane nie są importowane do Shopify.

Rozwiązywanie typowych problemów

Zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami dotyczącymi migracji oraz integracji QuickBooks Desktop POS i sposobem ich rozwiązania:

Nie można wyeksportować plików danych QuickBooks na potrzeby migracji

Zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym eksportu plików danych QuickBooks. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Intuit.

Nie można znaleźć klucza API Stocky

Możesz pobrać klucz API Stocky z aplikacji Stocky w panelu administracyjnym Shopify. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się sekcją Pobieranie klucza API Stocky

Klucz API Stocky jest nieprawidłowy

Spróbuj wygenerować nowy klucz API w aplikacji Stocky, a następnie spróbuj ponownie z nowym kluczem.

Integracja przed migracją

Jeśli oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop zostało zintegrowane z Shopify przed migracją danych QuickBooks Desktop POS do Shopify, musisz najpierw zresetować proces i zakończyć migrację. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze specjalistami Shopify ds. migracji QuickBooks.

Nie można zaktualizować QuickBooks Desktop POS do wersji 19

W zależności od wersji aplikacji QuickBooks Desktop POS, której używasz, ścieżka aktualizacji do wersji 19 może być inna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Aktualizowanie QuickBooks Desktop POS do wersji 19

Nie można zintegrować QuickBooks Online z Shopify

Jeśli korzystasz z aplikacji QuickBooks Online zamiast oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz dokonać migracji danych QuickBooks, ale integracja za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector nie jest możliwe. Aby zintegrować i zsynchronizować dane Shopify POS z QuickBooks Online, możesz użyć zewnętrznej aplikacji QuickBooks Online firmy Intuit.

Produkty zostały zaimportowane z nieprawidłową lub zerową ilością

Sprawdź sekcję Historia dostosowań produktu w QuickBooks Desktop POS. Jeśli produkt był edytowany dwukrotnie w aplikacji, lokalizacje QuickBooks Desktop POS mogły zostać przypisane do jednej lokalizacji Shopify. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze specjalistami Shopify ds. migracji QuickBooks.

Przesyłanie plików danych QuickBooks trwa zbyt długo

Migracja może potrwać od 1 do 5 godzin. Długość migracji zależy od wielu czynników, takich jak konfiguracja QuickBooks POS, ilość migrowanych danych i liczba Twoich lokalizacji. Obecnie średni czas migracji wynosi około 5,5 godziny. Aplikacja QuickBooks Desktop Connector może migrować do 50 000 pozycji dziennie. Jeśli migracja trwa dłużej niż 5,5 godziny, skontaktuj się ze specjalistami Shopify ds. migracji QuickBooks, aby uzyskać pomoc.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo