การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการย้าย QuickBooks Desktop POS และปัญหาทั่วไป

หากคุณพบข้อผิดพลาดระหว่างการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล QuickBooks ไปยัง Shopify โปรดตรวจสอบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่คุณได้รับและดูที่แหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล

เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ข้อมูล QuickBooks ไปยัง Shopify คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา

ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เนื่องจากไม่ตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้น

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เนื่องจากไม่ตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้น คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้แล้ว:

  • ยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการย้าย
  • ตรวจสอบว่าคุณอัปโหลดไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ถูกต้อง: .xlsx หรือ .xls

หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify

ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เนื่องจากไม่มีส่วนหัว

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เนื่องจากไม่มีส่วนหัว คุณต้องตรวจสอบว่าไฟล์ข้อมูลของคุณมีคอลัมน์ต่อไปนี้หรือไม่:

  • ไฟล์ข้อมูลสินค้าคงคลัง: หมายเลขรายการ, ชื่อสินค้า, คำอธิบายสินค้า, คุณสมบัติ, ขนาด, ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย, ราคาปกติชื่อเวนเดอร์ รหัส Qty 1, QB ListID
  • ไฟล์ข้อมูลลูกค้า: บริษัท, นามสกุล, ชื่อ, ถนน, Street2, รัฐ, ZIP, โทรศัพท์ 1, อีเมล, QB ListID, เมือง
  • ไฟล์ข้อมูลเวนเดอร์: บริษัท, นามสกุล, ชื่อ, ถนน, Street2, เมือง, รัฐ, ZIP, โทรศัพท์ 1, อีเมล, QB ListID

หากมีคอลัมน์ที่ระบุในไฟล์อัปโหลดของคุณให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify

หากไม่มีคอลัมน์ที่ระบุในไฟล์อัปโหลดของคุณ ให้ติดต่อ Intuit Support

การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดสินค้าเฉพาะรายการ

หลังจากที่คุณเริ่มการย้ายข้อมูล คุณอาจพบการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ามีปัญหาในรายการข้อมูลบางรายการที่คุณต้องแก้ไข มีการสร้างไฟล์ข้อยกเว้นที่คุณสามารถดาวน์โหลดเพื่อแก้ไขหรือลบค่าข้อมูลของคุณ จากนั้นจึงอัปโหลดไฟล์ข้อมูลของคุณอีกครั้ง

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปของสินค้าเฉพาะรายการและวิธีแก้ปัญหา:

ข้อผิดพลาดของสินค้าเฉพาะรายการ
รหัสข้อผิดพลาด วิธีแก้ปัญหา
มีผู้ใช้โทรศัพท์/อีเมลนี้แล้ว แก้ไขหรือลบหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของลูกค้า
หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลไม่ถูกต้อง แก้ไขหรือลบหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของลูกค้า
ไม่สามารถกำหนดจำนวนได้ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งได้ถูกลบไปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งอย่างถูกต้องในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ ให้สร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่และกำหนดบรรทัดไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่นี้ อัปโหลดไฟล์ข้อยกเว้นลงในส่วนสินค้าคงคลังอีกครั้ง
ราคาต่อหนึ่งรายการต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 อัปเดตต้นทุนต่อรายการสินค้าของคุณด้วยค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0
ชื่อไม่สามารถเว้นว่างได้ เพิ่มชื่อสินค้า
ไม่พบสาเหตุขณะพุชข้อมูล ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify
ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify
ไม่มีลูกค้า ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify

แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดสินค้าเฉพาะรายการ

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้าเฉพาะรายการ คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือน จากนั้นแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง บันทึกและอัปโหลดไฟล์ข้อยกเว้นไปยังแอป QuickBooks Desktop Connector

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่รับไปแล้วหรือโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง และคุณไม่มีโทรศัพท์หรืออีเมลที่อัปเดตให้ดำเนินการแจ้ง คุณสามารถตัดสินใจลบหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลและบันทึกได้ หากต้องการนำเข้าลูกค้าไปยัง Shopify คุณต้องระบุชื่อลูกค้าเท่านั้น

คุณสามารถข้ามไฟล์ข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดได้ แต่ข้อมูลนี้จะไม่นําเข้าไปยัง Shopify

ขั้นตอน:

  1. ในการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของสินค้าเฉพาะรายการ ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่มีข้อผิดพลาด ให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์ข้อผิดพลาดสินค้าคงคลัง, ดาวน์โหลดไฟล์ข้อผิดพลาดของลูกค้า หรือดาวน์โหลดไฟล์ข้อผิดพลาดของเวนเดอร์
  2. เปิดไฟล์ข้อผิดพลาด ตรวจสอบคอลัมน์สาเหตุที่ล้มเหลว และแก้ไขข้อผิดพลาด
  3. ไปที่แอป QuickBooks Desktop Connector แล้วคลิกเพิ่มไฟล์ข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สินค้าคงคลัง ลูกค้า หรือเวนเดอร์ เพื่ออัปโหลดไฟล์ข้อมูลอีกครั้ง
  4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการข้ามไฟล์ที่มีข้อมูลที่ขาดหายไป ให้คลิกข้ามไฟล์นี้ > ใช่ โอนย้ายต่อข้อมูลที่คุณข้ามไปจะไม่นําเข้าไปยัง Shopify

การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ตรวจสอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายและการผสาน QuickBooks Desktop POS ต่อไปนี้และวิธีแก้ปัญหา:

ไม่สามารถส่งออกไฟล์ข้อมูล QuickBooks สำหรับการย้ายข้อมูลได้

อ่านคู่มือนี้เกี่ยวกับวิธีส่งออกไฟล์ข้อมูล QuickBooksหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Intuit

ไม่พบคีย์ Stocky API

คุณสามารถรับคีย์ Stocky API ได้จากแอป Stocky ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รับคีย์ Stocky API ของคุณ

คีย์ Stocky API ไม่ถูกต้อง

ลองสร้างคีย์ API ใหม่ใน แอป Stocky แล้วลองอีกครั้งด้วยคีย์ใหม่

ผสานก่อนการโอนย้าย

หากคุณผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify ก่อนที่คุณจะโอนย้ายข้อมูล QuickBooks Desktop POS ไปยัง Shopify คุณต้องรีเซ็ตกระบวนการและดำเนินการโอนย้ายข้อมูลให้เสร็จสิ้นก่อน ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify เพื่อขอความช่วยเหลือ

ไม่สามารถอัปเดตเป็น QuickBooks Desktop POS เวอร์ชัน 19 ได้

เส้นทางการอัปเดตของคุณไปยัง QuickBooks Desktop POS เวอร์ชัน 19 อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ QuickBooks Desktop POS ที่คุณกำลังใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การอัปเดต QuickBooks Desktop POS เป็นเวอร์ชัน 19

ไม่สามารถผสานการ QuickBooks Online กับ Shopify ได้

หากคุณใช้ QuickBooks Online แทนซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks Desktop คุณสามารถย้ายข้อมูล QuickBooks ของคุณได้ แต่คุณไม่สามารถผสานรวมโดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connectorในการรวมและซิงค์ข้อมูล Shopify POS ของคุณกับ QuickBooks Online คุณสามารถใช้แอป QuickBooks Online ของผู้ให้บริการภายนอกโดย Intuit

สินค้าที่นำเข้าจำนวนผิดหรือเป็นศูนย์

ตรวจสอบส่วนประวัติการปรับปรุงสินค้าของคุณใน QuickBooks Desktop POS หากแอปแก้ไขสินค้าของคุณถึงสองครั้ง ตำแหน่งที่ตั้ง QuickBooks Desktop POS ของคุณอาจถูกแมปกับตำแหน่งที่ตั้งใน Shopify แห่งเดียว ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify เพื่อขอความช่วยเหลือ

การอัปโหลดไฟล์ข้อมูล QuickBooks ใช้เวลานานเกินไป

การโอนย้ายข้อมูลอาจใช้เวลาตั้งแต่ 1-5 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสิ้น โดยระยะเวลาในการโอนย้ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การตั้งค่า QuickBooks POS, ปริมาณข้อมูลที่คุณจะโอนย้าย หรือจํานวนตำแหน่งที่ตั้ง ระยะเวลาการโอนย้ายโดยเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5.5 ชั่วโมง แอป QuickBooks Desktop Connector สามารถโอนย้ายสินค้าเฉพาะรายการได้สูงสุด 50,000 รายการต่อวัน หากการย้ายข้อมูลใช้เวลานานกว่า 5.5 ชั่วโมง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนการค้าปลีกของ Shopify เพื่อขอความช่วยเหลือ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี