รายการตรวจสอบการย้ายและการผสานการทำงาน QuickBooks Desktop POS

รายการตรวจสอบนี้จะสรุปขั้นตอนทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการย้ายจาก QuickBooks Desktop POS ไปยัง Shopify และเพื่อผสานการทำงานซอฟต์แวร์บัญชีผู้ใช้ QuickBooks Desktop กับ Shopify คุณควรพิมพ์รายการตรวจสอบนี้หรือดาวน์โหลดไว้เป็น PDF เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงประกอบได้ตลอดกระบวนการย้ายและการผสานการทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน Shopify

เวลาเฉลี่ยในการทำให้เสร็จสิ้น: 30 นาที–1 ชั่วโมง

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Shopify คุณต้องจัดการงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

การโอนย้าย QuickBooks Desktop POS ไปยัง Shopify

เวลาเฉลี่ยในการทำให้เสร็จสิ้น: 45 นาที–4 ชั่วโมง โดยระยะเวลาในการโอนย้ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การตั้งค่า QuickBooks Desktop POS ปริมาณข้อมูลที่คุณจะโอนย้าย หรือจํานวนตำแหน่งที่ตั้ง

หากต้องการย้ายข้อมูล QuickBooks Desktop POS ไปยัง Shopify คุณต้องจัดการงานดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

คุณจะได้รับอีเมลหลังจากการโอนย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น

การผสานการทำงานของซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop เข้ากับ Shopify

เวลาเฉลี่ยในการทำให้เสร็จสิ้น: 45 นาที–1 ชั่วโมง

หากต้องการผสานการทำงานซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของ QuickBooks Desktop เข้ากับ Shopify คุณต้องจัดการงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

หากต้องการซิงค์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการขายของคุณจากซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop อย่างต่อเนื่อง คุณต้องห้ามถอนการติดตั้งแอป QuickBooks Desktop Connector ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหลังจากที่ผสานการทำงานเสร็จสิ้น

การตั้งค่าแอป Shopify POS และทำการสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้

เวลาเฉลี่ยในการทำให้เสร็จสิ้น: 30 นาที

หลังจากย้ายและผสานการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถตั้งค่าแอป Shopify POS และสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้:

การเตรียมตัวขายบน Shopify

เวลาเฉลี่ยในการทำให้เสร็จสิ้น: 2 ชั่วโมง

หลังจากที่ได้รับฮาร์ดแวร์ของคุณ คุณต้องจัดการงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี