การค้นหา ID เฉพาะหรือรหัสโปรโมชันของคุณ

ก่อนที่คุณจะโอนย้ายข้อมูล QuickBooks Desktop POS หรือผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่มี ID เฉพาะของคุณหรือที่เรียกว่ารหัสโปรโมชัน โดย ID เฉพาะหรือรหัสโปรโมชันของคุณช่วยให้คุณมีสิทธิ์เข้าถึงการโอนย้ายข้อมูล QuickBooks และเครื่องมือการผสานการทำงาน

คุณสามารถค้นหา ID เฉพาะหรือรหัสโปรโมชันของคุณได้ในอีเมลที่ส่งโดย Intuit QuickBooks โดยค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ในอีเมลเพื่อค้นหา ID เฉพาะหรือรหัสโปรโมชันของคุณ:

You will need to use your unique promo code to take advantage of the discounts: Your Shopify Unique ID is XXXXXX.

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา ID เฉพาะหรือรหัสโปรโมชันของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับการค้าปลีกของ Shopify แล้วแจ้งหมายเลขสิทธิ์การใช้งาน QuickBooks Desktop POS ของคุณ Shopify สามารถให้ ID เฉพาะหรือรหัสโปรโมชันของคุณได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขสิทธิ์การใช้งาน QuickBooks Desktop POS โปรดดูที่บทความช่วยเหลือ QuickBooks นี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี