Khắc phục lỗi và sự cố thường gặp về di chuyển QuickBooks Desktop POS

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình tải các tệp dữ liệu QuickBooks lên Shopify, hãy kiểm tra thông báo lỗi bạn nhận được và tham khảo các tài nguyên về khắc phục sự cố sau.

Khắc phục lỗi tải lên tệp dữ liệu

Khi tải tệp dữ liệu QuickBooks lên Shopify, bạn có thể nhận được thông báo lỗi, trong đó cung cấp hướng dẫn về cách giải quyết vấn đề.

Không thể tải lên tệp do không đáp ứng các điều kiện tiên quyết

Nếu bạn nhận được lỗi Không thể tải tệp lên do không đáp ứng các điều kiện tiên quyết thì đảm bảo đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

  • Xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về di chuyển
  • Đảm bảo rằng bạn đang tải lên tệp có phần mở rộng tệp chính xác: .xlsx hoặc .xls

Nếu bạn không thể khắc phục lỗi này, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify.

Không thể tải lên tệp do thiếu tiêu đề

Nếu bạn nhận được lỗi Không thể tải lên tệp do thiếu tiêu đề thì kiểm tra xem tệp dữ liệu có các cột sau hay không:

  • Tệp dữ liệu Hàng trong kho: Mã số mặt hàng, Tên mặt hàng, Mô tả mặt hàng, Thuộc tính, Kích cỡ, Chi phí đơn vị trung bình, Giá thông thường. Tên nhà cung cấp, Qty 1, QB ListID.
  • Tệp dữ liệu Khách hàng: Công ty, Họ, Tên, Đường phố, Đường phố 2, Tiểu bang, Mã ZIP, Số điện thoại 1, Email, QB ListID, Thành phố.
  • Tệp dữ liệu Nhà cung cấp: Công ty, Họ, Tên, Đường phố, Đường phố 2, Thành phố, Tiểu bang, Mã ZIP, Số điện thoại 1, Email, QB ListID.

Nếu các cột này có trong tệp tải lên, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify.

Nếu các cột này không có trong tệp tải lên, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Intuit.

Khắc phục lỗi mục hàng

Sau khi bắt đầu di chuyển dữ liệu, bạn có thể bắt gặp thông báo Lỗi mục hàng. Điều này có nghĩa là đã xảy ra vấn đề với một số mục nhập dữ liệu và bạn cần khắc phục. Tệp ngoại lệ được tạo để bạn tải xuống và sử dụng để sửa hoặc xóa giá trị dữ liệu, sau đó tải lên lại tệp dữ liệu.

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về các lỗi mục hàng thường gặp và cách khắc phục:

Lỗi mục hàng
Mã lỗi Giải pháp
Số điện thoại/Email đã được sử dụng Sửa hoặc xóa số điện thoại hoặc email của khách hàng.
Số điện thoại/email không hợp lệ Sửa hoặc xóa số điện thoại hoặc email của khách hàng.
Không thể cài đặt số lượng do địa điểm đã bị xóa Đảm bảo thiết lập địa điểm chính xác trong Trang quản trị Shopify. Nếu địa điểm đã tồn tại, hãy tạo một địa điểm mới và đặt mục cho địa điểm mới này. Tải lên lại tệp ngoại lệ vào mục Hàng trong kho.
Chi phí mỗi mặt hàng phải lớn hơn hoặc bằng 0 Cập nhật chi phí trên mỗi mục hàng thành giá trị lớn hơn hoặc bằng 0.
Không được để trống tiêu đề Thêm tiêu đề sản phẩm.
Không tìm thấy lý do khi đẩy dữ liệu Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify.
Lỗi không xác định, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify.
Khách hàng không tồn tại Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify.

Khắc phục lỗi mục hàng

Để khắc phục lỗi mục hàng, bạn cần tải xuống tệp ngoại lệ được chỉ định trong thông báo, sau đó sửa dữ liệu, lưu và tải lên tệp ngoại lệ vào ứng dụng QuickBooks Desktop Connector.

Ví dụ: Nếu bạn nhận được thông báo số điện thoại hoặc email đã được sử dụng hoặc số điện thoại không hợp lệ và bạn không có số điện thoại hoặc email mới cập nhật để cung cấp, bạn có thể lựa chọn xóa số điện thoại hoặc email và lưu. Để nhập khách hàng vào Shopify, chỉ bắt buộc có tên khách hàng.

Bạn cũng có thể bỏ qua các tệp dữ liệu bị lỗi, nhưng dữ liệu này sẽ không được nhập vào Shopify.

Bước:

  1. Trong thông báo Lỗi mục hàng, tùy thuộc vào tệp bị lỗi, hãy nhấp vào Tải xuống tệp dữ liệu hàng trong kho bị lỗi, Tải xuống tệp dữ liệu khách hàng bị lỗi hoặc Tải xuống tệp dữ liệu nhà cung cấp bị lỗi.
  2. Mở tệp bị lỗi, kiểm tra cột Lý do gặp lỗi rồi sửa lỗi.
  3. Vào ứng dụng QuickBooks Desktop Connector, nhấp vào Thêm tệp dữ liệu trong mục tương ứng, ví dụ như Hàng trong kho, Khách hàng hoặc Nhà cung cấp để tải lên lại tệp dữ liệu.
  4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn bỏ qua tệp bị thiếu dữ liệu, nhấp vào Bỏ qua tệp này > Có, tiếp tục di chuyển. Dữ liệu bạn bỏ qua sẽ không được nhập vào Shopify.

Khắc phục sự cố thường gặp

Xem lại các vấn đề thường gặp về tích hợp và di chuyển QuickBooks Desktop POS và cách khắc phục sự cố:

Không thể xuất tệp dữ liệu QuickBooks để di chuyển

Xem lại hướng dẫn này về cách xuất tệp dữ liệu QuickBooks. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Intuit.

Không tìm được khóa API Stocky

Bạn có thể nhận khóa API Stocky từ ứng dụng Stocky trên Trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Nhận khóa API Stocky

Khóa API Stocky không chính xác

Thử tạo Khóa API mới trong ứng dụng Stocky rồi thử lại bằng khóa mới.

Tích hợp trước khi di chuyển

Nếu bạn đã tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify trước khi di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS sang Shopify thì trước tiên, bạn cần đặt lại quy trình và hoàn tất quá trình di chuyển. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify để được trợ giúp.

Không thể cập nhật lên QuickBooks Desktop POS phiên bản 19

Tùy thuộc vào phiên bản QuickBooks Desktop POS bạn đang sử dụng, đường dẫn để cập nhật QuickBooks Desktop POS lên phiên bản 19 có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, tham khảo cập nhật QuickBooks Desktop POS lên phiên bản 19

Không thể tích hợp QuickBooks Online với Shopify

Nếu đang sử dụng QuickBooks Online thay vì phần mềm kế toán QuickBooks Desktop thì bạn có thể di chuyển dữ liệu QuickBooks nhưng không thể tích hợp bằng ứng dụng QuickBooks Desktop Connector. Để tích hợp và đồng bộ dữ liệu Shopify POS với QuickBooks Online, bạn có thể sử dụng ứng dụng QuickBooks Online bên thứ ba của Intuit.

Sản phẩm được nhập số lượng không chính xác hoặc bằng 0

Kiểm tra mục Lịch sử điều chỉnh của sản phẩm trong QuickBooks Desktop POS. Nếu ứng dụng đã chỉnh sửa sản phẩm hai lần thì địa điểm trong QuickBooks Desktop POS có thể đã được ánh xạ đến một địa điểm Shopify duy nhất. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify để được trợ giúp.

Quá trình tải lên tệp dữ liệu QuickBooks quá lâu

Quá trình di chuyển có thể mất từ một giờ đến năm giờ để hoàn tất. Thời gian di chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như cách thiết lập QuickBooks POS, lượng dữ liệu bạn đang di chuyển hoặc số lượng địa điểm. Thời gian di chuyển trung bình hiện tại là khoảng 5,5 giờ. Ứng dụng QuickBooks Desktop Connector có thể di chuyển tối đa 50.000 mục hàng mỗi ngày. Nếu quá trình di chuyển kéo dài hơn 5,5 giờ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify để được trợ giúp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí