Khắc phục sự cố thường gặp và lỗi khi đồng bộ hóa cũng như tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop

Khi tích hợp hoặc đồng bộ phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify, bạn có thể gặp lỗi. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các lỗi thường gặp và hướng dẫn khắc phục lỗi.

Các bước cơ bản để khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi tích hợp dữ liệu QuickBooks Desktop với Shopify, hãy hoàn tất các bước khắc phục sự cố cơ bản sau.

Cập nhật hệ điều của hành máy tính và phần mềm QuickBooks Desktop

Hủy kích hoạt tùy chọn Chạy với vai trò quản trị viên của ứng dụng QuickBooks Desktop

 1. Đảm bảo rằng bạn là người dùng Windows duy nhất đang đăng nhập.
 2. Đóng ứng dụng QuickBooks Desktop, sau đó khởi động lại máy tính.
 3. Nhấp chuột phải vào lối tắt QuickBooks Desktop rồi chọn Thuộc tính.
 4. Nhấp vào Advanced (Nâng cao).
 5. Bỏ chọn Chạy với vai trò quản trị viên.
 6. Nhấp vào OK, sau đó nhấp vào OK.
 7. Nhấp đúp vào lối tắt QuickBooks Desktop để khởi chạy ứng dụng.

Đăng nhập vào QuickBooks Desktop bằng hồ sơ người dùng của quản trị viên

 1. Mở tệp công ty QuickBooks.
 2. Nhập thông tin xác thực của hồ sơ quản trị viên.
 3. Xác nhận rằng bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên:
  1. Nhấp vào menu Công ty, sau đó nhấp vào Thiết lập Người dùng và Mật khẩu.
  2. Chọn Thiết lập Người dùng.
  3. Xác minh rằng người dùng quản trị hiển thị là đã đăng nhập.

Mở tệp công ty QuickBooks trong chế độ người dùng

 1. Trong ứng dụng QuickBooks Desktop, nhấp vào Tệp.
 2. Nếu tùy chọn Chuyển sang Chế độ một người dùng hiển thị trong menu, nhấp vào tùy chọn đó và làm theo lời nhắc để chuyển sang chế độ một người dùng.

Xác nhận rằng ID Realm trên trang quản trị Shopify khớp với ID Công ty Intuit trong QuickBooks Desktop

 1. Mở ứng dụng QuickBooks Desktop và đăng nhập bằng hồ sơ người dùng của quản trị viên.
 2. Nhấn phím F2 trên bàn phím để mở màn hình thông tin sản phẩm.
 3. Xác nhận rằng ID Công ty Intuit khớp với ID Realm hiển thị trong QuickBooks Desktop Connector của trang quản trị Shopify.

Xác nhận Shopify Connector đang hiển thị là Đang hoạt động

 1. Mở ứng dụng QuickBooks Desktop và đăng nhập bằng hồ sơ người dùng của quản trị viên.
 2. Nhấp vào Tệp > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng web.
 3. Nhấp vào Ứng dụng đã kết nối.
 4. Xác minh rằng ứng dụng Shopify Connector hiển thị là đang hoạt động.
 5. Nếu ứng dụng Shopify Connector không hiển thị là đang hoạt động, nhấp vào menu thả xuống Trạng thái rồi nhấp vào Kết nối lại.

Khắc phục lỗi thường gặp

Bạn có thể gặp lỗi khi thiết lập hoặc đồng bộ hóa dữ liệu với phần mềm kế toán QuickBooks Desktop. Dưới đây là ví dụ về các lỗi thường gặp mà bạn có thể gặp phải:

Xác thực không thành công khi tạo token

Bạn có thể gặp lỗi Xác thực không thành công khi tạo token khi bạn cố gắng tạo token trong tệp công ty của QuickBooks Desktop.

Bước:

 1. Đảm bảo hoàn tất các bước cơ bản để khắc phục sự cố.
 2. Xóa mọi phiên bản cũ hơn của phần mềm kế toán QuickBooks Desktop khỏi máy tính của bạn.

  1. Trên máy tính, mở Control Panel, sau đó nhấp vào Programs and Features.
  2. Chọn phiên bản QuickBooks Desktop cũ hơn, sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt.
  3. Làm theo lời nhắc để gỡ cài đặt phiên bản cũ hơn.
 3. Sửa chữa phần mềm kế toán QuickBooks Desktop:

  1. Trên máy tính, mở Control Panel, sau đó nhấp vào Programs and Features.
  2. Chọn phiên bản QuickBooks Desktop hiện tại, sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt.
  3. Làm theo lời nhắc để sửa chữa phiên bản hiện tại.
 4. Tạo hồ sơ người dùng Windows mới, sau đó cài đặt lại phần mềm QuickBooks Desktop bằng người dùng Windows mới tạo.

Không phải Quản trị viên có trong danh sách

Bạn có thể gặp lỗi Không phải quản trị viên có trong danh sách khi cố gắng tạo token bằng hồ sơ người dùng của kế toán viên thay vì hồ sơ người dùng của quản trị viên. Bạn cần đặt lại ID Công ty Intuit trong tệp công ty của QuickBooks.

Bước:

 1. Trong tệp Công ty của QuickBooks, nhấp vào Trợ giúp > Đặt lại ID Intuit.
 2. Nhập ĐÚNG rồi nhấp vào OK.
 3. Đóng và mở lại ứng dụng QuickBooks Desktop.
 4. Làm theo lời nhắc để đăng nhập vào Tài khoản Intuit bằng hồ sơ người dùng của quản trị viên.

Shopify không thể đồng bộ hóa với phần mềm kế toán QuickBooks Desktop

Có thể bạn sẽ thấy Shopify không thể đồng bộ với QuickBooks Desktop Accounting khi yêu cầu đồng bộ dữ liệu từ Shopify sang QuickBooks Desktop mất hơn 30 giây để nhận được.

Bước:

 1. Đảm bảo hoàn tất các bước cơ bản để khắc phục sự cố.
 2. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Trang chủ, sau đó nhấp vào QuickBooks Connector để xác thực quyền ứng dụng.
 3. Khởi động lại máy tính.

Nếu tệp công ty được lưu trữ trên máy tính khác, độ trễ mạng có thể kéo dài thêm thời gian chờ. Cân nhắc di chuyển tệp công ty sang cùng một máy tính với ứng dụng QuickBooks Desktop.

Không thể khởi động QuickBooks

Bạn có thể gặp lỗi Không thể khởi động QuickBooks do các nguyên nhân sau:

 • QuickBooks khởi chạy bằng hồ sơ quản trị viên gây ra tình trạng không khớp cấp độ quyền chương trình.
 • Tệp công ty không được mở và đăng nhập bằng người dùng quản trị của tệp.
 • Đã cài đặt nhiều phiên bản QuickBooks. Gỡ cài đặt phiên bản cũ hơn, chỉ giữ lại phiên bản mới nhất.
 • Mở sai tệp công ty.

Bước:

 1. Đảm bảo hoàn tất các bước cơ bản để khắc phục sự cố.
 2. Xóa mọi phiên bản cũ hơn của phần mềm kế toán QuickBooks Desktop khỏi máy tính của bạn.

  1. Trên máy tính, mở Control Panel, sau đó nhấp vào Programs and Features.
  2. Chọn phiên bản QuickBooks Desktop cũ hơn, sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt.
  3. Làm theo lời nhắc để gỡ cài đặt phiên bản cũ hơn.
 3. Sửa chữa phần mềm kế toán QuickBooks Desktop:

  1. Trên máy tính, mở Control Panel, sau đó nhấp vào Programs and Features.
  2. Chọn phiên bản QuickBooks Desktop hiện tại, sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt.
  3. Làm theo lời nhắc để sửa chữa phiên bản hiện tại.

Shopify không thể kết nối với QBD 0x8004040D

Bạn có thể gặp lỗi Shopify không thể kết nối với QBD 0x8004040D sau nhiều lần đồng bộ hóa không thành công, hoặc khi ứng dụng QuickBooks Desktop không ở bản phát hành mới nhất. Bạn cần hoàn tất các bước cơ bản để khắc phục sự cố, sau đó tạo lại QBConfiguration.

Bước:

 1. Trong tìm kiếm của Windows, nhập Services.msc, rồi nhấp vào ứng dụng Services.

  1. Xác định vị trí QBWCMonitor và nhấn đúp để mở thuộc tính.
  2. Nhấp vào DỪNG rồi nhấp vào OK.
 2. Trong tìm kiếm của Windows, explorer, sau đó nhấp vào File Explorer.

  1. Trên máy tính, truy cập C:\ProgramData\Intuit\WebConnector 3.0\Config.
  2. Nhấp chuột phải vào tệp QBConfiguration, sau đó nhấp vào Đổi tên.
  3. Đổi tên tệp thành OLDQBConfiguration.
 3. Trong tìm kiếm của Windows, nhập Services.msc, rồi nhấp vào ứng dụng Services.

  1. Xác định vị trí QBWCMonitor và nhấn đúp để mở thuộc tính.
  2. Nhấp vào BẮT ĐẦU rồi nhấp vào OK.
 4. Mở ứng dụng QuickBooks Desktop và đăng nhập vào tệp công ty bằng người dùng quản trị.

  1. Nhấp vào Tệp > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng web và thực hiện một trong những thao tác sau:
   • Nếu token tồn tại, nhấp vào Ứng dụng đã kết nối và đảm bảo ứng dụng này hiển thị là Đang hoạt động.
   • Nếu token không tồn tại, hãy tìm kiếm Shopify, chọn Shopify Connector, sau đó nhấp vào Thiết lập để tạo token.

Shopify không thể kết nối với QBD 0x8004041D

Bạn có thể gặp lỗi Shopify không thể kết nối với QBD 0x8004041D khi ứng dụng QuickBooks Desktop không mở để cho phép quá trình đồng bộ hóa dữ liệu diễn ra. Bạn cần hoàn tất các bước khắc phục sự cố cơ bản để xử lý vấn đề này.

Công ty được tích hợp với Shopify khác với công ty hiện đang mở trong Quickbooks Desktop: 0x8004040A

Bạn có thể gặp lỗi Công ty được tích hợp với Shopify khác với công ty hiện đang mở trong Quickbooks Desktop: 0x8004040A khi mở sai tệp công ty trong QuickBooks Desktop thay vì mở tệp được thiết lập bằng ứng dụng Shopify Connector.

 1. Đảm bảo hoàn tất các bước cơ bản để khắc phục sự cố.
 2. Xác nhận rằng ID Realm trên trang quản trị Shopify khớp với ID Công ty Intuit trong ứng dụng QuickBooks Desktop:

  1. Mở ứng dụng QuickBooks Desktop và đăng nhập bằng hồ sơ người dùng của quản trị viên.
  2. Nhấn phím F2 trên bàn phím để mở màn hình thông tin sản phẩm.
  3. Xác nhận rằng ID Công ty Intuit khớp với ID Realm hiển thị trong QuickBooks Desktop Connector của trang quản trị Shopify.
 3. Tạo lại QBConfiguration:

  1. Trong tìm kiếm của Windows, nhập Services.msc, rồi nhấp vào ứng dụng Services.
   1. Xác định vị trí QBWCMonitor và nhấn đúp để mở thuộc tính.
   2. Nhấp vào DỪNG rồi nhấp vào OK.
  2. Trong tìm kiếm của Windows, explorer, sau đó nhấp vào File Explorer.
   1. Trên máy tính, truy cập C:\ProgramData\Intuit\WebConnector 3.0\Config.
   2. Nhấp chuột phải vào tệp QBConfiguration, sau đó nhấp vào Đổi tên.
   3. Đổi tên tệp thành OLDQBConfiguration.
  3. Trong tìm kiếm của Windows, nhập Services.msc, rồi nhấp vào ứng dụng Services.
   1. Xác định vị trí QBWCMonitor và nhấn đúp để mở thuộc tính.
   2. Nhấp vào BẮT ĐẦU rồi nhấp vào OK.
  4. Mở ứng dụng QuickBooks Desktop và đăng nhập vào tệp công ty bằng người dùng quản trị.
   1. Nhấp vào Tệp > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng web và thực hiện một trong những thao tác sau:
    • Nếu token tồn tại, nhấp vào Ứng dụng đã kết nối và đảm bảo ứng dụng này hiển thị là Đang hoạt động.
    • Nếu token không tồn tại, hãy tìm kiếm Shopify, chọn Shopify Connector, sau đó nhấp vào Thiết lập để tạo token.

Shopify không thể đồng bộ hóa với phần mềm kế toán QuickBooks Desktop. 9900

Bạn có thể gặp lỗi Shopify không thể đồng bộ với QuickBooks Desktop Accounting. 9900 khi xảy ra lỗi nội bộ trong quá trình đồng bộ dữ liệu giữa Shopify và ứng dụng QuickBooks Desktop. Để khắc phục sự cố này, bạn cần hoàn tất các bước cơ bản để khắc phục sự cố và khởi động lại dịch vụ WebConnector.

Bước:

 1. Trong tìm kiếm của Windows, nhập Services.msc, rồi nhấp vào ứng dụng Services.
 2. Xác định vị trí QBWCMonitor và nhấn đúp để mở thuộc tính.
 3. Nhấp vào DỪNG rồi nhấp vào OK.
 4. Mở ứng dụng QuickBooks Desktop và đăng nhập vào tệp công ty bằng người dùng quản trị.
 5. Nhấp vào Tệp > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng web.
 6. Nhấp vào Ứng dụng đã kết nối và đảm bảo ứng dụng này hiển thị là Đang hoạt động.

Thu thập nhật ký để đánh giá

Khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify, bạn có thể sẽ được yêu cầu truy xuất nhật ký từ ứng dụng QuickBooks Desktop để tiếp tục điều tra vấn đề. Bạn cần thu thập cả ba loại nhật ký.

Nhật ký ứng dụng

 1. Trên thanh Tìm kiếm của Windows, nhập Run, sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím để khởi chạy ứng dụng Run.
 2. Thêm đường dẫn %LocalAppData%\Intuit\WebConnector 3.0\Log, sau đó nhấp vào OK.
 3. Xác định vị trí nhật ký Intuit.QBDT.WebConnector.Application có tem ngày mới nhất, ví dụ như Intuit.QBDT.Webconnector.Application_19_Apr_2023-07_20.log.

Nhật ký SDK của QuickBooks Desktop

 1. Trên thanh Tìm kiếm của Windows, nhập Run, sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím để khởi chạy ứng dụng Run.
 2. Thêm đường dẫn %programdata%\Intuit\QuickBooks\, sau đó nhấp vào OK.
 3. Xác định vị trí các tệp qbsdklog.txtqbsdkold.txt

Nhật ký chương trình QuickBooks Desktop

 1. Trên thanh Tìm kiếm của Windows, nhập Run, sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím để khởi chạy ứng dụng Run.
 2. Thêm đường dẫn %LocalAppData%\Intuit\QuickBooks\Log\, sau đó nhấp vào OK.
 3. Mở thư mục đánh số mới nhất, ví dụ 32.0.
 4. Xác định vị trí các tệp QBWin.logQBWDOTNET.log. Nếu một hoặc nhiều tệp QBWin.log.old tồn tại thì hãy thu thập ba tệp gần đây nhất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí