Rozwiązywanie typowych problemów z integracją oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop oraz usuwanie błędów z synchronizacją

Podczas integracji lub synchronizacji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop mogą wystąpić błędy. Na tej stronie znajdziesz typowe błędy i wskazówki dotyczące ich usuwania.

Podstawowe kroki rozwiązywania problemów

W przypadku problemów ze zintegrowaniem danych QuickBooks Desktop wykonaj poniższe podstawowe kroki rozwiązywania problemów.

Zaktualizuj system operacyjny komputera i oprogramowanie QuickBooks Desktop

Dezaktywuj opcję uruchamiania jako administrator dla aplikacji QuickBooks Desktop

 1. Upewnij się, że jesteś jedynym zalogowanym użytkownikiem Windows.
 2. Zamknij aplikację QuickBooks Desktop, a następnie zrestartuj komputer.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót QuickBooks Desktop, a następnie wybierz Właściwości.
 4. Kliknij Zaawansowane.
 5. Odznacz opcję Uruchom jako administrator.
 6. Kliknij OK i ponownie OK.
 7. Kliknij dwukrotnie skrót QuickBooks Desktop, aby uruchomić aplikację.

Zaloguj się do aplikacji QuickBooks Desktop, używając profilu użytkownika administratora

 1. Otwórz plik firmowy QuickBooks.
 2. Wprowadź poświadczenia profilu administratora.
 3. Potwierdź, że jesteś zalogowany(-a) jako administrator:
  1. Kliknij menu Firma, a następnie opcję Skonfiguruj użytkowników i hasła.
  2. Wybierz opcję Skonfiguruj użytkowników.
  3. Sprawdź, czy użytkownik administrator jest wyświetlany jako zalogowany.

Otwórz plik firmowy QuickBooks w trybie pojedynczego użytkownika

 1. W aplikacji QuickBooks Desktop kliknij Plik.
 2. Jeśli w menu wyświetla się opcja Przełącz na tryb pojedynczego użytkownika, kliknij tę opcję i postępuj zgodnie z monitami, aby przełączyć się na tryb pojedynczego użytkownika.

Potwierdź, że identyfikator Realm ID w panelu administracyjnym Shopify jest zgodny z identyfikatorem Company Intuit ID w aplikacji QuickBooks Desktop

 1. Otwórz aplikację QuickBooks Desktop i zaloguj się, używając profilu użytkownika administratora.
 2. Naciśnij klawisz F2 na klawiaturze, aby otworzyć ekran informacji o produkcie.
 3. Potwierdź, że identyfikator Company Intuit ID jest zgodny z identyfikatorem Realm ID, który wyświetla się w oprogramowaniu QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify.

Potwierdź, że Shopify Connector wyświetla się jako Aktywny

 1. Otwórz aplikację QuickBooks Desktop i zaloguj się, używając profilu użytkownika administratora.
 2. Kliknij opcję Plik > Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami internetowymi.
 3. Kliknij Połączone aplikacje.
 4. Sprawdź, czy aplikacja Shopify Connector jest wyświetlana jako aktywna.
 5. Jeśli aplikacja Shopify Connector nie jest wyświetlana jako aktywna, kliknij menu rozwijane Status, a następnie opcję Połącz ponownie.

Usuwanie typowych błędów

Podczas konfigurowania lub synchronizowania danych z oprogramowaniem księgowym QuickBooks Desktop mogą wystąpić błędy. Poniżej przedstawiono przykłady typowych błędów, które możesz napotkać:

Uwierzytelnianie nie powiodło się podczas generowania tokena

Podczas próby wygenerowania tokena w pliku firmowym QuickBooks Desktop może pojawić się błąd Uwierzytelnianie nie powiodło się podczas generowania tokena.

Kroki:

 1. Wykonaj podstawowe kroki rozwiązywania problemów.
 2. Usuń ze swojego komputera wszystkie starsze wersje oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.

  1. Na komputerze otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Programy i funkcje.
  2. Wybierz starszą wersję QuickBooks Desktop, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
  3. Postępuj zgodnie z monitami, aby odinstalować starszą wersję.
 3. Napraw swoje oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop:

  1. Na komputerze otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Programy i funkcje.
  2. Wybierz bieżącą wersję QuickBooks Desktop, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
  3. Postępuj zgodnie z monitami, aby naprawić bieżącą wersję.
 4. Utwórz nowy profil użytkownika systemu Windows, a następnie zainstaluj ponownie oprogramowanie QuickBooks Desktop za pomocą nowo utworzonego użytkownika systemu Windows.

Brak administratora na liście

Podczas próby wygenerowania tokena przy użyciu profilu użytkownika księgowego zamiast profilu użytkownika administratora może pojawić się błąd Brak administratora na liście. Musisz zresetować identyfikator Company Intuit ID w pliku firmowym QuickBooks.

Kroki:

 1. W pliku firmowym QuickBooks kliknij opcję Pomoc > Zresetuj ID Intuit.
 2. Wpisz TAK, a następnie kliknij OK.
 3. Zamknij i otwórz ponownie aplikację QuickBooks Desktop.
 4. Postępuj zgodnie z monitami, aby zalogować się na konto Intuit za pomocą profilu użytkownika administratora.

Nie można było zsynchronizować Shopify z QuickBooks Desktop Accounting.

Gdy upłynie więcej niż 30 sekund, zanim żądanie zostanie odebrane, może pojawić się komunikat Synchronizacja między Shopify i QuickBooks Desktop Accounting była niemożliwa.

Kroki:

 1. Wykonaj podstawowe kroki rozwiązywania problemów.
 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij przycisk Strona główna, a następnie opcję QuickBooks Connector, aby uwierzytelnić uprawnienia aplikacji.
 3. Zrestartuj komputer.

Jeśli plik firmowy jest hostowany na innym komputerze, opóźnienia w sieci mogą przyczynić się do przekroczenia limitu czasu. Rozważ przeniesienie pliku firmowego na ten sam komputer, na którym znajduje się aplikacja QuickBooks Desktop.

Nie można uruchomić QuickBooks

Może pojawić się błąd Nie można uruchomić QuickBooks z poniższych powodów:

 • Aplikacja QuickBooks jest uruchamiana przy użyciu profilu administratora, co powoduje niezgodność poziomów uprawnień programu.
 • Plik firmowy nie został otwarty przy użyciu konta użytkownika administratora pliku i użytkownik ten nie zalogował się do tego pliku.
 • Zainstalowano wiele wersji QuickBooks. Odinstaluj starsze wersje, zachowując tylko najnowszą.
 • Otwarto nieprawidłowy plik firmowy.

Kroki:

 1. Wykonaj podstawowe kroki rozwiązywania problemów.
 2. Usuń ze swojego komputera wszystkie starsze wersje oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.

  1. Na komputerze otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Programy i funkcje.
  2. Wybierz starszą wersję QuickBooks Desktop, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
  3. Postępuj zgodnie z monitami, aby odinstalować starszą wersję.
 3. Napraw swoje oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop:

  1. Na komputerze otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Programy i funkcje.
  2. Wybierz bieżącą wersję QuickBooks Desktop, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
  3. Postępuj zgodnie z monitami, aby naprawić bieżącą wersję.

Shopify nie może połączyć się z QBD 0x8004040D

Jeśli wiele prób synchronizacji nie powiedzie się lub Twoja aplikacja QuickBooks Desktop nie jest w najnowszej wersji, możesz otrzymać błąd Shopify nie może połączyć się z QBD 0x8004040D. Musisz wykonać podstawowe kroki rozwiązywania problemów, a następnie ponownie utworzyć konfigurację QBConfiguration.

Kroki:

 1. W wyszukiwarce Windows wpisz Services.msc, a następnie kliknij aplikację Services.

  1. Znajdź QBWCMonitor i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć właściwości.
  2. Kliknij STOP, a następnie OK.
 2. W wyszukiwarce Windows wpisz eksplorator, a następnie kliknij Eksplorator plików.

  1. Na komputerze przejdź do C:\ProgramData\Intuit\WebConnector 3.0\Config.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik QBConfiguration, a następnie opcję Zmień nazwę.
  3. Zmień nazwę pliku na OLDQBConfiguration.
 3. W wyszukiwarce Windows wpisz Services.msc, a następnie kliknij aplikację Services.

  1. Znajdź QBWCMonitor i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć właściwości.
  2. Kliknij START, a następnie OK.
 4. Otwórz aplikację QuickBooks Desktop, a następnie zaloguj się do pliku firmowego przy użyciu konta administratora.

  1. Kliknij opcje: Plik > Zarządzaj aplikacjami > Zarządzaj aplikacjami internetowymi i wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Jeśli istnieje token, kliknij opcję Połączone aplikacje i upewnij się, że aplikacja jest wyświetlana jako Aktywna.
   • Jeśli token nie istnieje, wyszukaj Shopify, wybierz Shopify Connector, a następnie kliknij opcję Skonfiguruj, aby wygenerować token.

Shopify nie może połączyć się z QBD 0x8004041D

Jeśli aplikacja QuickBooks Desktop nie jest otwarta, aby umożliwić synchronizację, może pojawić się błąd Shopify nie może połączyć się z QBD 0x8004040D. Musisz wykonać podstawowe kroki rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem.

Firma zintegrowana z Shopify jest inna niż firma aktualnie otwarta w Quickbooks Desktop: 0x8004040A

Jeśli otwarty jest nieprawidłowy plik firmowy QuickBooks Desktop zamiast pliku skonfigurowanego za pomocą aplikacji Shopify Connector, pojawia się błąd Firma zintegrowana z Shopify jest inna niż firma aktualnie otwarta w Quickbooks Desktop: 0x8004040A.

 1. Wykonaj podstawowe kroki rozwiązywania problemów.
 2. Potwierdź, że identyfikator Realm ID w panelu administracyjnym Shopify jest zgodny z identyfikatorem Company Intuit ID w aplikacji QuickBooks Desktop:

  1. Otwórz aplikację QuickBooks Desktop i zaloguj się, używając profilu użytkownika administratora.
  2. Naciśnij klawisz F2 na klawiaturze, aby otworzyć ekran informacji o produkcie.
  3. Potwierdź, że identyfikator Company Intuit ID jest zgodny z identyfikatorem Realm ID, który wyświetla się w oprogramowaniu QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify.
 3. Utwórz ponownie QBConfiguration:

  1. W wyszukiwarce Windows wpisz Services.msc, a następnie kliknij aplikację Services.
   1. Znajdź QBWCMonitor i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć właściwości.
   2. Kliknij STOP, a następnie OK.
  2. W wyszukiwarce Windows wpisz eksplorator, a następnie kliknij Eksplorator plików.
   1. Na komputerze przejdź do C:\ProgramData\Intuit\WebConnector 3.0\Config.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik QBConfiguration, a następnie opcję Zmień nazwę.
   3. Zmień nazwę pliku na OLDQBConfiguration.
  3. W wyszukiwarce Windows wpisz Services.msc, a następnie kliknij aplikację Services.
   1. Znajdź QBWCMonitor i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć właściwości.
   2. Kliknij START, a następnie OK.
  4. Otwórz aplikację QuickBooks Desktop, a następnie zaloguj się do pliku firmowego przy użyciu konta administratora.
   1. Kliknij opcje: Plik > Zarządzaj aplikacjami > Zarządzaj aplikacjami internetowymi i wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Jeśli istnieje token, kliknij opcję Połączone aplikacje i upewnij się, że aplikacja jest wyświetlana jako Aktywna.
    • Jeśli token nie istnieje, wyszukaj Shopify, wybierz Shopify Connector, a następnie kliknij opcję Skonfiguruj, aby wygenerować token.

Nie można było zsynchronizować Shopify z QuickBooks Desktop Accounting. 9900

Jeśli podczas synchronizacji danych między Shopify a aplikacją QuickBooks Desktop wygenerowany zostanie błąd wewnętrzny, może wystąpić błąd Synchronizacja między Shopify i QuickBooks Desktop Accounting była niemożliwa. 9900. Aby rozwiązać ten problem, musisz wykonać podstawowe kroki rozwiązywania problemów i zrestartować usługi WebConnector.

Kroki:

 1. W wyszukiwarce Windows wpisz Services.msc, a następnie kliknij aplikację Services.
 2. Znajdź QBWCMonitor i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć właściwości.
 3. Kliknij STOP, a następnie OK.
 4. Otwórz aplikację QuickBooks Desktop, a następnie zaloguj się do pliku firmowego przy użyciu konta administratora.
 5. Kliknij opcję Plik > Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami internetowymi.
 6. Kliknij opcję Połączone aplikacje i upewnij się, że aplikacja jest wyświetlana jako Aktywna.

Rejestrowanie dzienników do przeglądu

Gdy skontaktujesz się z działem wsparcia sprzedaży detalicznej, możesz otrzymać prośbę o pobranie dzienników z aplikacji QuickBooks Desktop w celu szczegółowej analizy Twojego problemu. Musisz pobrać wszystkie trzy typy dzienników.

Dziennik aplikacji

 1. Na pasku wyszukiwania Windows wpisz Run, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić aplikację Run.
 2. Dodaj ścieżkę %LocalAppData%\Intuit\WebConnector 3.0\Log , a następnie kliknij OK.
 3. Znajdź dziennik Intuit.QBDT.WebConnector.Application z najnowszym datownikiem, np. Intuit.QBDT.Webconnector.Application_19_Apr_2023-07_20.log.

Dzienniki SDK QuickBooks Desktop

 1. Na pasku wyszukiwania Windows wpisz Run, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić aplikację Run.
 2. Dodaj ścieżkę %programdata%\Intuit\QuickBooks\ , a następnie kliknij OK.
 3. Znajdź pliki qbsdklog.txt i qbsdkold.txt

Dzienniki programu QuickBooks Desktop

 1. Na pasku wyszukiwania Windows wpisz Run, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby uruchomić aplikację Run.
 2. Dodaj ścieżkę %LocalAppData%\Intuit\QuickBooks\Log\ , a następnie kliknij OK.
 3. Otwórz ostatni numerowany folder, np. 32.0.
 4. Znajdź pliki QBWin.log i QBWDOTNET.log. Jeśli istnieje więcej plików QBWin.log.old, pobierz trzy najnowsze pliki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo