QuickBooks Desktop muhasebe yazılımı ile entegrasyon ve senkronizasyon hatalarını ve sık karşılaşılan sorunları giderme

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını Shopify ile entegre veya senkronize ederken hatalarla karşılaşabilirsiniz. Yaygın hataları ve bu hataları nasıl giderebileceğinizle ilgili yönergeleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Temel hata giderme adımları

QuickBooks Desktop verilerinizi Shopify ile entegre etme konusunda sorun yaşıyorsanız aşağıdaki temel hata giderme adımlarını uygulayın.

Bilgisayarınızın işletim sistemini ve QuickBooks Desktop yazılımını güncelleme

QuickBooks Desktop uygulamanız için yönetici olarak çalıştırma seçeneğini devre dışı bırakma

 1. Oturum açan tek Windows kullanıcısı olduğunuzdan emin olun.
 2. QuickBooks Desktop uygulamasını kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 3. QuickBooks Desktop kısayoluna sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.
 4. Gelişmiş'e tıklayın.
 5. Yönetici olarak çalıştır'ın seçimini kaldırın.
 6. Tamam'a tıklayın, ardından Tamam'a tekrar tıklayın.
 7. Uygulamayı başlatmak için QuickBooks Desktop kısayoluna çift tıklayın.

Yönetici kullanıcı profilini kullanarak QuickBooks Desktop'a giriş yapma

 1. QuickBooks şirket dosyasını açın.
 2. Yönetici profilinin kimlik bilgilerini girin.
 3. Yönetici olarak oturum açtığınızı doğrulayın:
  1. Önce Company (Şirket) menüsüne, ardından Set Up Users and Passwords'e (Kullanıcıları ve Parolaları Ayarla) tıklayın.
  2. Set Up Users'ı (Kullanıcıları ayarla) seçin.
  3. Yönetici kullanıcının oturum açmış olarak göründüğünden emin olun.

QuickBooks şirket dosyanızı tek kullanıcı modunda açma

 1. QuickBooks Desktop uygulamasında File'a (Dosya) tıklayın.
 2. Menüde Switch to Single User Mode (Tek Kullanıcı Moduna Geç) seçeneği görüntüleniyorsa bu seçeneğe tıklayın ve tek kullanıcı moduna geçiş yapmak için istemleri takip edin.

Shopify yöneticisindeki Realm kimliğinin, QuickBooks Desktop'taki Company Intuit kimliğiyle eşleştiğini doğrulayın

 1. QuickBooks Desktop uygulamasını açın ve yönetici kullanıcı profilini kullanarak giriş yapın.
 2. Ürün bilgileri ekranını açmak için klavyenizde F2 tuşuna basın.
 3. Company Intuit kimliğinin, Shopify yöneticinizdeki QuickBooks Desktop Connector'da görüntülenen Realm kimliğiyle eşleştiğini doğrulayın.

Shopify Connector'ın Etkin durumda göründüğünü doğrulayın

 1. QuickBooks Desktop uygulamasını açın ve yönetici kullanıcı profilini kullanarak giriş yapın.
 2. File (Dosya) > App Management (Uygulama Yönetimi) > Manage Web Apps'e (Web Uygulamalarını Yönet) tıklayın.
 3. Bağlı uygulamalar'a tıklayın.
 4. Shopify Connector uygulamasının durumunun etkin olarak göründüğünden emin olun.
 5. Shopify Connector uygulaması etkin görünmüyorsa önce Durum açılır menüsüne, ardından Yeniden Bağlan'a tıklayın.

Yaygın hataları giderme

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını ayarlarken veya verilerinizi bu yazılımla senkronize ederken hatalarla karşılaşabilirsiniz. Karşılaşabileceğiniz yaygın hataların bazı örnekleri şunlardır:

Authentication failed, when generating a token (Belirteç oluşturulurken kimlik doğrulama başarısız oldu)

QuickBooks Desktop şirket dosyasında bir belirteç oluşturulmaya çalıştığınızda Authentication failed, when generating a token (Belirteç oluşturulurken kimlik doğrulama başarısız oldu) hata iletisini alabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Temel hata giderme adımlarını tamamlayın.
 2. QuickBooks Desktop muhasebe yazılımının eski sürümlerini bilgisayarınızdan kaldırın.

  1. Bilgisayarınızda Kontrol Paneli'ni açın ve Programlar ve Özellikler'e tıklayın.
  2. QuickBooks Desktop'ın eski sürümünü seçin ve Kaldır'a tıklayın.
  3. Eski sürümü kaldırmak için istemleri takip edin.
 3. QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını onarın:

  1. Bilgisayarınızda Kontrol Paneli'ni açın ve Programlar ve Özellikler'e tıklayın.
  2. QuickBooks Desktop'ın güncel sürümünü seçin ve Kaldır'a tıklayın.
  3. Güncel sürümü onarmak için istemleri takip edin.
 4. Yeni bir Windows kullanıcı profili oluşturun ve yeni oluşturulan Windows kullanıcısıyla QuickBooks Desktop yazılımını yeniden yükleyin.

Not a listed Administrator (Listelenen Yöneticilerden biri değil)

Yönetici kullanıcı profili yerine muhasebe kullanıcısı profili kullanarak belirteç oluşturmayı denerseniz Not a listed Administrator (Listelenen Yöneticilerden biri değil) hatasını alabilirsiniz. QuickBooks Şirket dosyanızda Company Intuit kimliğini sıfırlamanız gerekir.

Adımlar:

 1. QuickBooks Şirket dosyanızda, Help > Reset Intuit ID'ye (Yardım > Intuit kimliğini sıfırla) tıklayın.
 2. YES (Evet) yazın, ardından OK seçeneğine (Tamam) tıklayın.
 3. QuickBooks Desktop uygulamasını kapatıp yeniden açın.
 4. Yönetici kullanıcı profilini kullanarak Intuit Hesabınıza giriş yapmak için istemleri takip edin.

Shopify was not able to sync with QuickBooks Desktop Accounting (Shopify, QuickBooks Desktop Accounting ile senkronize edilemedi)

Shopify ile QuickBooks Desktop arasında verileri senkronize etme talebinin alınması 30 saniyeden uzun sürerse Shopify was not able to sync with QuickBooks Desktop Accounting (Shopify, QuickBooks Desktop Accounting ile senkronize edilemedi) hatasını alabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Temel hata giderme adımlarını tamamlayın.
 2. Shopify yöneticinizde önce Ana Sayfa'ya, ardından uygulama izinlerini doğrulamak için QuickBooks Connector'a tıklayın.
 3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Şirket dosyası farklı bir bilgisayarda barındırılıyorsa ağ gecikmeleri, zaman aşımlarına neden olabilir. Şirket dosyanızı, QuickBooks Desktop uygulamasının bulunduğu bilgisayara taşımayı düşünebilirsiniz.

Could not start QuickBooks (QuickBooks başlatılamadı)

Aşağıdaki nedenlerle Could not start QuickBooks (QuickBooks başlatılamadı) hatasını alabilirsiniz:

 • QuickBooks, uyumsuz program izin düzeylerine neden olan yönetici profili kullanılarak başlatılmışsa.
 • Şirket dosyası açık değilse ve dosyanın Yönetici kullanıcısı kullanılarak oturum açılmamışsa.
 • Yüklü birden fazla QuickBooks sürümü varsa. Eski sürümleri kaldırın ve yalnızca en son yüklenen sürümü tutun.
 • Yanlış şirket dosyası açıksa.

Adımlar:

 1. Temel hata giderme adımlarını tamamlayın.
 2. QuickBooks Desktop muhasebe yazılımının eski sürümlerini bilgisayarınızdan kaldırın.

  1. Bilgisayarınızda Kontrol Paneli'ni açın ve Programlar ve Özellikler'e tıklayın.
  2. QuickBooks Desktop'ın eski sürümünü seçin ve Kaldır'a tıklayın.
  3. Eski sürümü kaldırmak için istemleri takip edin.
 3. QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını onarın:

  1. Bilgisayarınızda Kontrol Paneli'ni açın ve Programlar ve Özellikler'e tıklayın.
  2. QuickBooks Desktop'ın güncel sürümünü seçin ve Kaldır'a tıklayın.
  3. Güncel sürümü onarmak için istemleri takip edin.

Shopify cannot connect with QBD (Shopify, QBD ile bağlantı kuramıyor) 0x8004040D

Birden fazla senkronizasyon denemesi başarısız olursa veya QuickBooks Desktop uygulamasının son sürümü yüklü değilse Shopify cannot connect with QBD (Shopify, QBD ile bağlantı kuramıyor) 0x8004040D hatasını alabilirsiniz. Temel hata giderme adımlarını tamamlamanız ve QBConfiguration dosyasını yeniden oluşturmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Windows arama alanına Services.msc yazın ve Services uygulamasına tıklayın.

  1. QBWCMonitor öğesini bulun ve özellikleri açmak için çift tıklayın.
  2. Önce DURDUR'a, ardından TAMAM'a tıklayın.
 2. Windows aramasına gezgin yazın ve Dosya Gezgini'ne tıklayın.

  1. Bilgisayarınızda C:\ProgramData\Intuit\WebConnector 3.0\Config'e gidin.
  2. QBConfiguration dosyasına sağ tıklayın, ardından Yeniden Adlandır'a tıklayın.
  3. Dosya adını OLDQBConfiguration olarak değiştirin.
 3. Windows arama alanına Services.msc yazın ve Services uygulamasına tıklayın.

  1. QBWCMonitor öğesini bulun ve özellikleri açmak için çift tıklayın.
  2. Önce BAŞLAT'a, ardından TAMAM'a tıklayın.
 4. QuickBooks Desktop uygulamasını açın ve şirket dosyasında Yönetici kullanıcı olarak oturum açın.

  1. File > App Management > Manage Web Apps'e (Dosya > Uygulama Yönetimi > Web Uygulamalarını Yönet) tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
   • Belirteç mevcutsa Connected Apps'e (Bağlı Uygulamalar) tıklayın ve uygulamanın Active (Etkin) olarak göründüğünden emin olun.
   • Belirteç mevcut değilse belirteç oluşturmak için Shopify araması yapın, Shopify Connector'ı seçin ve Set Up'a (Ayarla) tıklayın.

Shopify cannot connect with QBD (Shopify, QBD ile bağlantı kuramıyor) 0x8004041D

QuickBooks Desktop, veri senkronizasyonu gerçekleştirmek üzere açık değilse Shopify cannot connect with QBD 0x8004041D (Shopify, QBD ile bağlantı kuramıyor) hatasını alabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için temel hata giderme adımlarını tamamlamanız gerekir.

The company which is integrated with Shopify is different from the one currently open in Quickbooks Desktop: 0x8004040A (Shopify ile entegre edilen şirket, şu anda Quickbooks Desktop'ta açık olan şirketten farklı)

Shopify Connector ile ayarlanan dosya yerine yanlış bir QuickBooks Desktop şirket dosyası açıksa The company which is integrated with Shopify is different from the one currently open in Quickbooks Desktop: 0x8004040A (Shopify ile entegre edilen şirket, şu anda Quickbooks Desktop'ta açık olan şirketten farklı) hatasını alabilirsiniz.

 1. Temel hata giderme adımlarını tamamlayın.
 2. Shopify yöneticinizdeki Realm kimliğinin QuickBooks Desktop uygulamasındaki Şirket Intuit kimliği ile eşleştiğinden emin olun:

  1. QuickBooks Desktop uygulamasını açın ve yönetici kullanıcı profilini kullanarak giriş yapın.
  2. Ürün bilgileri ekranını açmak için klavyenizde F2 tuşuna basın.
  3. Company Intuit kimliğinin, Shopify yöneticinizdeki QuickBooks Desktop Connector'da görüntülenen Realm kimliğiyle eşleştiğini doğrulayın.
 3. QBConfiguration dosyasını yeniden oluşturun:

  1. Windows arama alanına Services.msc yazın ve Services uygulamasına tıklayın.
   1. QBWCMonitor öğesini bulun ve özellikleri açmak için çift tıklayın.
   2. Önce DURDUR'a, ardından TAMAM'a tıklayın.
  2. Windows aramasına gezgin yazın ve Dosya Gezgini'ne tıklayın.
   1. Bilgisayarınızda C:\ProgramData\Intuit\WebConnector 3.0\Config'e gidin.
   2. QBConfiguration dosyasına sağ tıklayın, ardından Yeniden Adlandır'a tıklayın.
   3. Dosya adını OLDQBConfiguration olarak değiştirin.
  3. Windows arama alanına Services.msc yazın ve Services uygulamasına tıklayın.
   1. QBWCMonitor öğesini bulun ve özellikleri açmak için çift tıklayın.
   2. Önce BAŞLAT'a, ardından TAMAM'a tıklayın.
  4. QuickBooks Desktop uygulamasını açın ve şirket dosyasında Yönetici kullanıcı olarak oturum açın.
   1. File > App Management > Manage Web Apps'e (Dosya > Uygulama Yönetimi > Web Uygulamalarını Yönet) tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
    • Belirteç mevcutsa Connected Apps'e (Bağlı Uygulamalar) tıklayın ve uygulamanın Active (Etkin) olarak göründüğünden emin olun.
    • Belirteç mevcut değilse belirteç oluşturmak için Shopify araması yapın, Shopify Connector'ı seçin ve Set Up'a (Ayarla) tıklayın.

Shopify was not able to sync with QuickBooks Desktop Accounting (Shopify, QuickBooks Desktop Accounting ile senkronize edilemedi). 9900

Shopify ve QuickBooks Desktop uygulaması arasında veriler senkronize edilirken dahili bir hata oluşursa Shopify was not able to sync with QuickBooks Desktop Accounting. 9900 (Shopify, QuickBooks Desktop Accounting ile senkronize edilemedi) hatasını alabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için temel hata giderme adımlarını tamamlayıp WebConnector hizmetlerini yeniden başlatın.

Adımlar:

 1. Windows arama alanına Services.msc yazın ve Services uygulamasına tıklayın.
 2. QBWCMonitor öğesini bulun ve özellikleri açmak için çift tıklayın.
 3. Önce DURDUR'a, ardından TAMAM'a tıklayın.
 4. QuickBooks Desktop uygulamasını açın ve şirket dosyasında Yönetici kullanıcı olarak oturum açın.
 5. File (Dosya) > App Management (Uygulama Yönetimi) > Manage Web Apps'e (Web Uygulamalarını Yönet) tıklayın.
 6. Connected Apps'e (Bağlı Uygulamalar) tıklayın ve uygulamanın Active (Etkin) olarak göründüğünden emin olun.

İnceleme için günlüklerinizi kaydetme

Shopify Perakende Satış Desteği ekibiyle iletişime geçtiğinizde, sorunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için QuickBooks Desktop uygulamanızdan günlükleri almanız istenebilir. Üç günlük türünü de almanız gerekir.

Uygulama günlüğü

 1. Windows Arama çubuğuna Çalıştır yazın ve Çalıştır uygulamasını başlatmak içi klavyenizde Enter tuşuna basın.
 2. %LocalAppData%\Intuit\WebConnector 3.0\Log yolunu ekleyin ve Tamam'a tıklayın.
 3. En son tarih damgasına sahip Intuit.QBDT.WebConnector.Application günlüğünü (örneğin, Intuit.QBDT.Webconnector.Application_19_Apr_2023-07_20.log) bulun.

QuickBooks Desktop SDK günlükleri

 1. Windows Arama çubuğuna Çalıştır yazın ve Çalıştır uygulamasını başlatmak içi klavyenizde Enter tuşuna basın.
 2. %programdata%\Intuit\QuickBooks\ yolunu ekleyin ve Tamam'a tıklayın.
 3. qbsdklog.txt ve qbsdkold.txt dosyalarını bulun

QuickBooks Desktop program günlükleri

 1. Windows Arama çubuğuna Çalıştır yazın ve Çalıştır uygulamasını başlatmak içi klavyenizde Enter tuşuna basın.
 2. %LocalAppData%\Intuit\QuickBooks\Log\ yolunu ekleyin ve Tamam'a tıklayın.
 3. En son sayıya sahip (32.0 gibi) klasörü açın.
 4. QBWin.log ve QBWDOTNET.log dosyalarını bulun. Bir veya birden fazla QBWin.log.old dosyası mevcutsa en yakın tarihli üç dosyayı alın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene