QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını Shopify ile entegre etme

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımını kullanıyorsanız QuickBooks Desktop uygulama hesabınızı Shopify POS ile entegre edebilirsiniz. Bu işlem, satışlar ve satın alımlar gibi tüm işletme ve muhasebe verilerinizi muhasebe sisteminizle senkronize eder.

Entegrasyonu gerçekleştirmek için vergi tercihlerinizi ayarlamanız, bir uygulama belirteci oluşturmanız, hesabınızla eşleştirmeniz, ardından entegrasyonu başlatmanız gerekir. Entegrasyon sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız özel destek ekibimizle iletişime geçin.

QuickBooks Desktop muhasebe yazılımınızı Shopify ile entegre etmeyle ilgili önemli hususlar

Entegrasyona başlamadan önce aşağıdaki hususları gözden geçirin:

1. Adım: Vergi tercihlerinizi ayarlama

Entegrasyona başlamadan önce QuickBooks Desktop muhasebe yazılımında vergi tercihlerinizi ayarlamanız gerekir.

Adımlar:

 1. Masaüstü cihazınızda QuickBooks Desktop uygulamasını açın.
 2. Edit (Düzenle) > Preferences'a (Tercihler) tıklayın.
 3. Do you charge sales tax (Satış vergisi tahsil ediyor musunuz?) bölümünde Yes'i (Evet) seçin.
 4. Satış vergisi öğesini seçin veya ekleyin:

  • En sık kullanılan satış vergisi öğesine sahipseniz Most common sales tax item (En sık kullanılan satış vergisi öğesi) alanından bu öğeyi seçin.
  • Yeni bir satış vergisi öğesi eklemek için şunları yapın:
   1. Add sales tax item'a (Satış vergisi öğesi ekle) tıklayın.
   2. Sales Tax Name (Satış Vergisi Adı) bölümünde, satış vergisi öğenize bir ad verin.
   3. Description (Açıklama) alanına Sales Tax (Satış Vergisi) ifadesini girin.
   4. Tax Rate (%) (Vergi Oranı (%)) alanına %0 değerini girin.
   5. Tamam'a tıklayın.
 5. Tamam'a tıklayın.

2. Adım: Uygulama belirteci oluşturma

Vergi tercihlerinizi ayarladıktan sonra, QuickBooks Desktop muhasebe yazılımında uygulama belirteci oluşturmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Masaüstü cihazınızda QuickBooks Desktop uygulamasını açın.
 2. File (Dosya) > App Management (Uygulama Yönetimi) > Manage Web Apps'e (Web Uygulamalarını Yönet) tıklayın.
 3. Search Apps (Uygulamaları Ara) alanına Shoppingpal QBD connector ifadesini girip arayın.
 4. Action (İşlem) sütununda Set up'a (Ayarla) tıklayın.
 5. Generate token'a (Belirteç oluştur) tıklayın.
 6. Copy to clipboard'a (Panoya kopyala) tıklayın.

3. Adım: Hesabınızla eşleştirme ve entegrasyonu başlatma

Shopify yöneticinizdeki QuickBooks Desktop Connector uygulamasını kullanarak entegrasyonu başlatmak için uygulama belirtecini eklemeniz, QuickBooks veri alanlarınızı Shopify kategorileriyle eşlemeniz ve Stocky API anahtarınızı eklemeniz gerekir.

Ayrıca, verileri QuickBooks Desktop muhasebe yazılımıyla nasıl paylaşmak istediğinizi seçmeniz gerekir. İki senkronizasyon modundan birini seçebilirsiniz:

 • Summary mode (Özet modu): QuickBooks Desktop muhasebe yazılımına özetlenmiş verileri gönderir. QuickBooks Desktop'ın Pro veya Premier sürümünü kullanıyorsanız ve 14.500'den fazla birleştirilmiş veri satırınız varsa özet senkronizasyon modunu seçmeniz gerekir.
 • Detailed mode (Ayrıntılı mod): QuickBooks Desktop muhasebe yazılımına tam ad ve açıklamaları gönderir.

QuickBooks ile Shopify POS arasında veri eşleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından QuickBooks Desktop Connector seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. QuickBooks Desktop Connector uygulamasından Start integration'a (Entegrasyonu başlat) tıklayın.

 5. Satış vergisi tercihleri talimatlarını gözden geçirin ve Generate app token'a (Uygulama belirteci oluştur) tıklayın.

 6. D. Enter token (Belirteci Girin) bölümünde uygulama belirtecini ekleyin ve Next'e (Sonraki) tıklayın.

 7. Account mapping (Hesap eşleştirme) bölümünde, Shopify kategorileriyle eşleşen QuickBooks alanlarınızı seçin. Örneğin COGS account (COGS hesabı) kategorisini, Satılan ürünlerin maliyeti alanıyla eşleştirmek üzere seçin.

 8. Senkronizasyon planlayıcısı bölümünde manuel senkronizasyon modunu ya da otomatik senkronizasyon modunu seçin.

  • İsteğe bağlı: Otomatik senkronizasyon için, gün içinde senkronizasyonun gerçekleştirilmesini istediğiniz zamanı seçin. (Senkronizasyonun 15 dakikalık bir zaman aralığında gerçekleşeceğini unutmayın. Manuel senkronizasyonu dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.)
 9. Senkronizasyon modu bölümünde Müşteri, Envanter veya Satıcı için Summary (Özet) veya Detailed (Ayrıntılı) senkronizasyon modlarından birini seçin.

 10. Enter Stocky's API key to start the sync (Senkronizasyonu başlatmak için Stocky API anahtarını girin) bölümünde Stocky API anahtarınızı girin.

 11. Start integration'a (Entegrasyonu başlat) tıklayın.

Finansal verilerinizi ve satış bilgilerinizi QuickBooks Desktop muhasebe yazılımıyla senkronize etmek için, entegrasyondan sonra QuickBooks Desktop Connector uygulamasının Shopify yöneticinizde yüklü olması gerekir. Verilerinizi, dilediğiniz zaman, uygulamanın içinden manuel olarak senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, otomatik bir günlük senkronizasyon ayarlayıp planlanan senkronizasyonun çalıştırılacağı zamanı seçebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene