Di chuyển QuickBooks Desktop POS sang Shopify POS

Sau khi bạn tạo tài khoản Shopify, ứng dụng QuickBooks Desktop Connector sẽ tự động được cài đặt vào cửa hàng của bạn. Bạn có thể di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS như dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng trong kho và địa điểm sang Shopify POS bằng ứng dụng này.

Để di chuyển, bạn cần xuất tệp dữ liệu từ ứng dụng QuickBooks Desktop Point of Sale, nhận khóa API Stocky, tải tệp dữ liệu lên Shopify, ánh xạ các địa điểm trong Shopify rồi bắt đầu di chuyển. Quá trình di chuyển có thể mất từ vài phút đến một giờ hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào bước thiết lập POS và số lượng dữ liệu bạn có.

Yêu cầu đối với việc di chuyển từ QuickBooks POS sang Shopify POS:

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau thì mới có thể bắt đầu di chuyển từ QuickBooks POS sang Shopify POS:

Bước 1: Cập nhật QuickBooks Desktop POS lên phiên bản 19

Để di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS sang Shopify, POS phải ở phiên bản 19. Trước khi cập nhật QuickBooks Desktop POS lên phiên bản 19, bạn cần kiểm tra phiên bản QuickBooks Desktop POS hiện tại.

Bạn cần cập nhật QuickBooks Desktop POS sang bản dùng thử 30 ngày của phiên bản 19. Bản dùng thử 30 ngày của QuickBooks Desktop POS phiên bản 19 là bản dùng thử miễn phí, nhưng bạn không thể gia hạn 30 ngày dùng thử. Nếu bạn không thể hoàn tất quá trình di chuyển sang Shopify POS trong vòng 30 ngày, hãy hoãn cập nhật bản dùng thử đến khi bạn sẵn sàng hoàn tất quá trình di chuyển. Nếu đang sử dụng phần mềm kế toán QuickBooks Desktop thì bạn cũng cần có phiên bản được hỗ trợ của phần mềm kế toán QuickBooks Desktop để có thể tích hợp với Shopify.

Tùy thuộc vào phiên bản QuickBooks Desktop POS bạn đang sử dụng, đường dẫn cập nhật có thể khác nhau.

Cập nhật QuickBooks Desktop POS lên phiên bản 19
Phiên bản QuickBooks Desktop POS Thao tác cần thực hiện
QuickBooks Desktop POS phiên bản 18 hoặc 12 Cập nhật QuickBooks Desktop POS sang bản dùng thử 30 ngày của phiên bản 19
QuickBooks Desktop POS phiên bản 11, 10, 9, 8, 7 hoặc thấp hơn Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Intuit để cập nhật POS sang bản dùng thử 30 ngày của phiên bản 19

Cập nhật QuickBooks Desktop POS phiên bản 18 hoặc 12 sang bản dùng thử của phiên bản 19

 1. Tạo bản sao lưu cho tệp POS hiện tại.
 2. Chạy chức năng trao đổi tài chính của QuickBooks Desktop POS.
 3. Di chuyển dữ liệu từ tệp POS sang bản dùng thử của POS V19.
 4. Xuất tệp POS và lưu tệp để di chuyển sang Shopify POS.

Bước 2: Xuất tệp dữ liệu từ QuickBooks Desktop POS

Bạn cần xuất tệp dữ liệu QuickBooks. Bạn có thể nhập dữ liệu về sản phẩm, khách hàng, hàng trong kho và nhà cung cấp. Tìm hiểu thêm về xuất dữ liệu QuickBooks.

Để xuất nhiều tệp dữ liệu, bạn cần lặp lại các bước sau và chọn một tệp dữ liệu khác. Ví dụ: Nếu muốn xuất dữ liệu về các mặt hàng trong kho, khách hàng và nhà cung cấp, bạn cần thực hiện các bước sau ba lần.

Khi xuất tệp dữ liệu, hãy nhớ lưu các tệp này dưới dạng tệp mới và tránh thay thế các tệp hiện có bằng tệp mới.

Bước:

 1. Trên thiết bị máy tính để bàn, mở ứng dụng QuickBooks Desktop Point of Sale.
 2. Nhấp vào Tệp > Tiện ích > Xuất.
 3. Chọn tệp dữ liệu bạn muốn xuất, sau đó nhấp vào Tiếp.
 4. Bên cạnh trường Chọn tệp đích, nhấp vào Duyệt xem rồi chọn đích đến của tệp nơi bạn muốn lưu tệp dữ liệu.
 5. Trong trường Ghi hồ sơ vào (trang tính), chọn Sheet1.
 6. Nhấp vào Quản lý mẫu. nhấp vào Chọn tất cả rồi nhấp vào Lưu.
 7. Nhấp vào Tiếp rồi nhấp vào Xuất.

Sau khi xuất tệp dữ liệu, chuyển tới đích đến mà bạn đã lưu tệp dữ liệu và đảm bảo bạn đã xuất tệp dữ liệu thành công.

Bước 3: Nhận khóa API Stocky

Stocky là ứng dụng do Shopify phát triển, có chức năng quản lý hàng trong kho, đơn đặt hàng, nhà cung cấp và đợt chuyển trong POS. Bạn phải thêm API Stocky thì mới có thể di chuyển dữ liệu QuickBooks sang Stocky.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Stocky.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng Stocky, nhấp vào Tùy chọn > Quyền truy cập API.

 5. Trong mục Quyền truy cập API, sao chép khóa hiện tại.

Bước 4: Tải tệp dữ liệu QuickBooks Desktop POS lên Shopify

Bạn cần thêm khóa API Stocky, sau đó tải tệp dữ liệu QuickBooks lên Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào QuickBooks Desktop Connector.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Trong ứng dụng QuickBooks Desktop Connector, nhấp vào Bắt đầu.

 5. Trong mục Tải lên tệp dữ liệu QuickBooks POS, tải lên tệp dữ liệu QuickBooks:

  1. Trong mục Hàng trong kho, nhấp vào Thêm tệp dữ liệu, sau đó tải lên tệp dữ liệu mặt hàng trong kho.
  2. Trong mục Khách hàng, nhấp vào Thêm tệp dữ liệu, sau đó tải lên tệp dữ liệu khách hàng.
  3. Trong mục Nhà cung cấp, nhấp vào Thêm tệp dữ liệu, sau đó tải lên tệp dữ liệu của nhà cung cấp.
 6. Trong mục Nhập khóa API Stocky, nhập khóa API Stocky của bạn.

 7. Nhấp vào Next (Tiếp).

Bước 5: Chọn ánh xạ mã vạch và so khớp vị trí

Bạn cần chọn Mã số mặt hàng hoặc UPC bạn muốn sử dụng làm mã vạch có thể quét trong Shopify POS. Tìm hiểu về sử dụng mã vạch và SKU trong Shopify POS.

Bạn cũng cần khớp các địa điểm hiện tại từ các tệp dữ liệu bạn tải lên với các địa điểm mà bạn tạo trong Shopify. Mỗi mục hàng, ví dụ như QTY1 hoặc QTY2 biểu thị địa điểm của bạn từ QuickBooks POS. Bạn cần chọn một địa điểm trùng khớp trong Shopify. Bạn có thể khớp tối đa 20 địa điểm.

Tìm hiểu thêm về ánh xạ dữ liệu QuickBooks và Shopify.

Bước:

 1. Trong mục Ánh xạ mã vạch sản phẩm, chọn mã số sản phẩm bạn muốn sử dụng để ánh xạ mã vạch sản phẩm từ QuickBooks Desktop POS đến Shopify.
 2. Trong mục Khớp địa điểm, chọn một địa điểm Shopify hiện có đối với mỗi địa điểm từ tệp dữ liệu.
 3. Không bắt buộc: Để tạo địa điểm mới trong Shopify, nhấp vào Thêm địa điểm mới.
 4. Nhấp vào Bắt đầu di chuyển.

Sau khi nhấp vào Bắt đầu di chuyển, quá trình di chuyển dữ liệu sẽ bắt đầu và có thể mất đến năm giờ để hoàn tất. Thời gian di chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như cách thiết lập QuickBooks POS, lượng dữ liệu bạn đang di chuyển hoặc số lượng địa điểm. Sau khi hoàn tất di chuyển, bạn sẽ nhận được email.

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình di chuyển, tham khảo Khắc phục lỗi và sự cố thường gặp về di chuyển QuickBooks Desktop POS.

Bước tiếp theo

Sau khi bạn di chuyển dữ liệu xong, mẫu mã sản phẩm sẽ được nhập vào Shopify dưới dạng sản phẩm riêng lẻ có thẻ Quickbooks và trạng thái Bản nháp. Bạn có thể thực hiện những bước sau:

Nếu đang dùng phần mềm kế toán QuickBooks Desktop thì bạn cũng có thể tích hợp tài khoản ứng dụng QuickBooks Desktop với Shopify POS. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí