Đang tìm sản phẩm

Màn hình Sản phẩm cho phép bạn xem sản phẩm. Bạn có thể tìm kiếm một sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Xem màn hình Sản phẩm

Trên màn hình Sản phẩm trong Shopify POS, bạn có thể xem các sản phẩm của mình.

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, tổng số mẫu mã sẽ được liệt kê bên dưới tên sản phẩm.

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào mũi tên bên cạnh giá của sản phẩm.

Tìm sản phẩm

Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để nhập tên sản phẩm và tìm nhanh tên sản phẩm. Trong lần đầu dùng ứng dụng Shopify POS hoặc khi thay đổi địa điểm cửa hàng, bạn cần nhập dữ liệu sản phẩm để tìm kiếm. Bạn vẫn có thể tìm kiếm hoặc quét sản phẩm trong quá trình nhập nhưng có thể sẽ thấy mạng chậm. Quá trình nhập dữ liệu sản phẩm thường mất vài phút.

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo các thuộc tính sau:

 • Mã vạch
 • Tên mẫu mã
 • Tiêu đề sản phẩm
 • SKU
 • Thẻ
 • Nhà cung cấp
 • Mô tả

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm trong Shopify POS, nhập tên sản phẩm hoặc SKU vào thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm bạn cần.

 2. Kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê từng mẫu mã sản phẩm như một mục hàng riêng. Nếu sản phẩm bạn đang tìm kiếm xuất hiện, chạm vào sản phẩm đó để thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Nếu không, hãy thử một nội dung tìm kiếm mới hoặc chạm vào dấu X.

Phân loại sản phẩm

Bạn có thể sắp xếp màn hình Sản phẩm theo ngày hoặc bảng chữ cái. Trên màn hình Sản phẩm dưới Sắp xếp theo, chọn Đã thêm gần đây, Tiêu đề sản phẩm (từ A đến Z), hoặc Tiêu đề sản phẩm (từ Z đến A). Danh sách sản phẩm sẽ được cập nhật.

Xem chi tiết sản phẩm

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào biểu tượng thông tin.

Chi tiết sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

 • hình ảnh sản phẩm
 • giá gốc, nếu có
 • lượng hàng trong kho của địa điểm hiện tại
 • lượng hàng trong kho tại địa điểm khác, nếu có
 • lượng hàng trong kho trong dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn hoặc dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba, nếu có
 • mô tả
 • SKU sản phẩm
 • nhà cung cấp sản phẩm
 • loại sản phẩm

Để xem toàn bộ chi tiết sản phẩm, bạn cần cuộn xuống.

Để xem hình ảnh sản phẩm ở chế độ xem lớn hơn, bạn có thể chạm vào hình ảnh.

Khi hình ảnh mở rộng, bạn có thể vuốt để xem tất cả mẫu mã của sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí