Đang tìm sản phẩm

Màn hình Sản phẩm cho phép bạn xem sản phẩm. Bạn có thể tìm kiếm một sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Lưu ý: Chỉ những sản phẩm được bật tình trạng còn hàng cho Điểm bán hàng mới xuất hiện trong Shopify POS. Bạn có thể đặt tình trạng còn hàng cho sản phẩm từ trang quản trị Shopify.

Xem màn hình Sản phẩm

Trên màn hình Sản phẩm trong Shopify POS, bạn có thể xem các sản phẩm của mình.

Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, tổng số mẫu mã sẽ được liệt kê bên dưới tên sản phẩm.

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào mũi tên bên cạnh giá của sản phẩm.

Tìm sản phẩm

Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để nhập tên sản phẩm và tìm nhanh tên sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình sản phẩm trong Shopify POS, nhập tên sản phẩm hoặc SKU vào thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm bạn cần.

 2. Kết quả tìm kiếm sẽ liệt kê từng mẫu mã sản phẩm như một mục hàng riêng. Nếu sản phẩm bạn đang tìm kiếm xuất hiện, chạm vào sản phẩm đó để thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Nếu không, hãy thử một nội dung tìm kiếm mới hoặc chạm vào dấu X.

Phân loại sản phẩm

Bạn có thể sắp xếp màn hình Sản phẩm theo ngày hoặc bảng chữ cái. Trên màn hình*Sản phẩm* dưới Sort by (Sắp xếp theo), chọn Date added (Ngày thêm), Tiêu đề sản phẩm (từ A đến Z), hoặc Tiêu đề sản phẩm (từ Z đến A). Danh sách sản phẩm sẽ được cập nhật.

Xem chi tiết sản phẩm

Để xem chi tiết sản phẩm, chạm vào biểu tượng thông tin.

Chi tiết sản phẩm bao gồm những thông tin sau:

 • hình ảnh sản phẩm
 • giá gốc, nếu có
 • lượng hàng trong kho của địa điểm hiện tại
 • lượng hàng trong kho tại địa điểm khác, nếu có
 • lượng hàng trong kho trong dịch vụ thực hiện đơn hàng tùy chỉnh hoặc dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba, nếu có
 • mô tả
 • SKU sản phẩm
 • nhà cung cấp sản phẩm
 • loại sản phẩm

Để xem toàn bộ chi tiết sản phẩm, bạn cần cuộn xuống.

Để xem hình ảnh sản phẩm ở chế độ xem lớn hơn, bạn có thể chạm vào hình ảnh.

Khi hình ảnh mở rộng, bạn có thể vuốt để xem tất cả mẫu mã của sản phẩm.

Lưu ý: Bạn cũng có thể xem thông tin sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí