Sản phẩm

Sản phẩm của bạn là hàng hóa bạn bán. Bạn thêm một sản phẩm vào Shopify bằng cách nhập thông tin chi tiết sản phẩm và tải lên hình ảnh sản phẩm. Nếu sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc, bạn có thể thêm mẫu mã cho mỗi tổ hợp tùy chọn.

Sau khi thêm sản phẩm vào Shopify, bạn cũng phải cung cấp sản phẩm lên kênh bán hàng POS để có thể thấy sản phẩm trong Shopify POS.

Bạn xem, thêm, cập nhật và sắp xếp tất cả sản phẩm và mẫu mã từ màn hình Sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Trên màn hình sản phẩm của Shopify POS, bạn có thể tìm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách duyệt xem danh mục bằng nút tìm kiếm hoặc thay đổi bộ sưu tập bạn đang xem. Nếu bạn có nhiều địa điểm, chỉ có thể thêm vào giỏ hàng những sản phẩm được lưu kho tại địa điểm chỉ định của thiết bị.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí