Sao chép sản phẩm (trang quản trị Shopify)

Để tiết kiệm thời gian khi thêm sản phẩm mới, bạn có thể sao chép một sản phẩm tương tự. Bạn có thể sao chép sản phẩm rồi thực hiện bất kỳ thay đổi nào để thêm sản phẩm mới.

Nếu bạn muốn thêm các tùy chọn cho một sản phẩm, chẳng hạn như màu sắc hoặc kích thước, hãy thêm mẫu mã cho sản phẩm hiện có thay vì sao chép sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí