Mẫu mã

Bạn thêm mẫu mã cho sản phẩm có nhiều tùy chọn, chẳng hạn như kích cỡ hoặc màu sắc. Mỗi tổ hợp tùy chọn dành cho sản phẩm là một mẫu mã của sản phẩm đó.

Ví dụ, giả định rằng bạn bán áo phông với hai tùy chọn: kích cỡ và màu sắc. Tùy chọn kích cỡ có ba giá trị: nhỏ, trung bình và lớn. Tùy chọn màu sắc có hai giá trị: xanh dương và xanh lá cây. Một mẫu mã cụ thể từ những tùy chọn này là áo phông cỡ nhỏ, màu xanh dương.

Bạn có thể xem danh sách mẫu mã của một sản phẩm trên trang thông tin chi tiết sản phẩm.

Khi bạn thêm mẫu mã cho một sản phẩm, điều này sẽ thay đổi cách bạn thiết lập chi tiết sản phẩm cho từng mẫu mã. Đối với những sản phẩm không có mẫu mã nào, bạn cần điều chỉnh các cài đặt Định giá, Hàng trong khoVận chuyển cho sản phẩm trên trang chi tiết sản phẩm. Sau khi thêm mẫu mã, bạn cần điều chỉnh những cài đặt này đối với từng mẫu mã trên trang thông tin chi tiết mẫu mã.

Bạn cũng có thể quản lý hàng trong kho đối với từng mẫu mã trong trang Hàng trong kho.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí