Chỉnh sửa mẫu mã cho sản phẩm hiện có (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể chỉnh sửa và xóa mẫu mã của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết. Việc này giúp bạn thay đổi mẫu mã sản phẩm mà bạn bán bất kỳ lúc nào một cách linh hoạt. Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của một mẫu mã cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi giá của mẫu mã hoặc hình ảnh mẫu mã.

Chỉnh sửa chi tiết từng mẫu mã

Bạn có thể chỉnh sửa chi tiết của từng mẫu mã. Bạn có thể chỉnh sửa một số chi tiết mẫu mã như giá, số lượng, SKU, mã vạch, trọng lượng, mã HS và quốc gia hoặc khu vực nơi gửi ngay trong danh sách mẫu mã.

Chỉnh sửa chi tiết hàng loạt mẫu mã

Bạn có thể thay đổi mọi chi tiết của nhiều mẫu mã cùng lúc bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt. Để biết thông tin về cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt, hãy tham khảo phần Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và mẫu mã.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

  • Để chỉnh sửa mẫu mã cụ thể, chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa bằng hộp kiểm, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
  • Để chỉnh sửa tất cả mẫu mã cùng một lúc, nhấp vào Chỉnh sửa > Chỉnh sửa hàng loạt.
 4. Thực hiện thay đổi đối với mẫu mã.

 5. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tùy chọn mẫu mã và giá trị tùy chọn

Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa tùy chọn mẫu mã và giá trị tùy chọn.

Thay đổi thứ tự hiển thị của tùy chọn mẫu mã và giá trị tùy chọn

Khi khách hàng xem sản phẩm, các giá trị và tùy chọn mẫu mã sẽ hiển thị theo một thứ tự nhất định. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Mẫu mã, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Để sắp xếp lại thứ tự của tùy chọn mẫu mã, sử dụng nút điều khiển kéo và thả ⋮⋮ bên cạnh tùy chọn.
  • Để sắp xếp lại thứ tự của giá trị tùy chọn, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tùy chọn rồi sử dụng nút điều khiển kéo và thả ⋮⋮.
 4. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa trường thông tin bổ sung của mẫu mã

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã bằng trường thông tin bổ sung. Trường thông tin bổ sung được hiển thị trong bảng có thể chỉnh sửa trên trang chi tiết mẫu mã. Mỗi trường thông tin bổ sung sẽ hiển thị tên bạn đã chọn khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào từng hàng trong bảng để hiển thị loại trường thông tin bổ sung và mô tả, rồi nhấp vào trường để nhập giá trị.

Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 như chủ đề Shopify miễn phí Dawn thì bạn có thể thêm tham chiếu vào các trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Xóa mẫu mã

Nếu muốn dừng bán sản phẩm có mẫu mã, bạn cần xóa tất cả các giá trị và tùy chọn mẫu mã của sản phẩm, bao gồm mặc định. Nếu không, menu thả xuống để chọn mẫu mã vẫn sẽ hiển thị với khách hàng.

Để xóa nhiều mẫu mã cùng lúc, sử dụng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí