Chỉnh sửa mẫu mã cho sản phẩm hiện có (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể sửa và xóa mẫu mã của sản phẩm trên trang thông tin chi tiết của sản phẩm. Nhờ đó, bạn có thể thay đổi linh hoạt mẫu mã của sản phẩm bạn bán bất cứ lúc nào.

Thay đổi chi tiết mẫu mã

Bạn có thể thay đổi thông tin chi tiết của một mẫu mã cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi giá hoặc hình ảnh của mẫu mã.

Nếu bạn đang chỉnh sửa một mẫu mã cho cửa hàng trực tuyến và chọn Continue selling when out of stock (Tiếp tục bán hàng khi hết hàng), bạn có thể tiếp tục bán sản phẩm khi số lượng hàng trong kho về 0 và dưới 0. Ví dụ: Bạn không có hàng lưu kho nhưng bạn đang sử dụng sản phẩm đăng tải dưới dạng đơn hàng đặt trước và muốn khách hàng có khả năng mua sản phẩm. Khi sản phẩm được mua, số lượng hàng lưu kho của bạn sẽ giảm xuống dưới 0. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này vì không muốn bán sản phẩm đã bán hết, khách hàng sẽ không thể mua sản phẩm.

Quy trình chỉnh sửa riêng từng mẫu mã cho cửa hàng có một địa điểm khác với phương thức bạn sử dụng cho cửa hàng có nhiều địa điểm. Nếu có một địa điểm, bạn phải chọn mẫu mã rồi mới có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của mẫu mã đó. Nếu có nhiều địa điểm, bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết mà không cần chọn mẫu mã trước.

Chỉnh sửa chi tiết mẫu mã cho cửa hàng có một địa điểm

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa chi tiết mẫu mã cho cửa hàng có nhiều địa điểm

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng nhiều địa điểm, cách bạn chỉnh sửa mẫu mã sẽ khác với cửa hàng chỉ có một địa điểm.

Bạn có thể chỉnh sửa giá cả, số lượng, SKU, mã vạch, trọng lượng, mã HS hoặc quốc gia/khu vực nơi gửi cho mọi mẫu mã của sản phẩm một cách nhanh chóng mà không cần chọn trước mẫu mã.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào Chỉnh sửa bên trên danh sách mẫu mã.
 2. Chọn chi tiết mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong hộp thoại Chỉnh sửa, thay đổi chi tiết liên quan của mẫu mã. Một số chi tiết sẽ có tùy chọn Áp dụng cho tất cả mẫu mã trong danh sách để tiết kiệm thời gian.
 4. Nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa nhiều chi tiết trong trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể thay đổi mọi chi tiết của nhiều mẫu mã cùng lúc bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Mẫu mã, chọn mẫu mã bạn muốn chỉnh sửa bằng cách sử dụng hộp kiểm. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Chọn ở trên cùng danh sách mẫu mã để chọn nhanh tất cả mẫu mã của cùng tùy chọn.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
 3. Trên Trang chỉnh sửa hàng loạt, nhập thay đổi vào các trường có liên quan.
 4. Nhấp vào Lưu.

Để biết thông tin về cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt, hãy xem phần Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm và mẫu mã.

Thay đổi thứ tự hiển thị mẫu mã

Khi xem sản phẩm, khách hàng sẽ thấy các tùy chọn mẫu mã và giá trị hiển thị theo một thứ tự nhất định. Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm chứa các tùy chọn bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trong mục Mẫu mã của trang chi tiết sản phẩm, kéo tùy chọn để di chuyển đến vị trí khác.

 4. Sau khi sắp xếp tùy chọn theo thứ tự mong muốn, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các giá trị tùy chọn. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tùy chọn có giá trị mà bạn muốn sắp xếp lại. Sau đó kéo giá trị tùy chọn để di chuyển đến vị trí khác và nhấp vào Đã xong.

 5. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tùy chọn và giá trị của sản phẩm

Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa tùy chọn và giá trị tùy chọn từ trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa trường thông tin bổ sung của mẫu mã

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào trang chi tiết mẫu mã bằng trường thông tin bổ sung. Trường thông tin bổ sung được hiển thị trong bảng có thể chỉnh sửa trên trang chi tiết mẫu mã. Mỗi trường thông tin bổ sung sẽ hiển thị tên bạn đã chọn khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào từng hàng trong bảng để hiển thị loại trường thông tin bổ sung và mô tả, rồi nhấp vào trường để nhập giá trị.

Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 như chủ đề Shopify miễn phí Dawn thì bạn có thể thêm tham chiếu vào các trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Xóa mẫu mã

Khi bạn xóa một mẫu mã, mẫu mã đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Nếu muốn dừng bán sản phẩm có mẫu mã, bạn cần xóa tất cả các giá trị và tùy chọn mẫu mã của sản phẩm, bao gồm mặc định. Nếu không, menu thả xuống giúp chọn mẫu mã vẫn hiển thị với khách hàng của bạn.

Để xóa nhiều mẫu mã cùng lúc, sử dụng thao tác hàng loạt.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí