Redigere varianter for et eksisterende produkt (Shopify-administrator)

Du kan redigere og fjerne varianter for et produkt på detaljsiden. Dette gir deg fleksibilitet til å endre variantene som du selger for et produkt når som helst.

Endre variantdetaljer

Du kan endre detaljene for en spesfikk variant. Du kan for eksempel endre prisen på varianten eller endre bildet.

Hvis du redigerer en variant for nettbutikken og velger Fortsett salget ved utsolgt kan du fortsette å selge produkter når lagerbeholdningen når null eller lavere. Du kan for eksempel ha en lagerbeholdning på null, men bruke en oppføring som en forhåndsbestilling og ønsker at kunder skal kunne kjøpe produktet. Når produktet ditt bestilles vil lagernivået falle under null. Hvis du fravelger dette alternativet fordi du ikke ønsker å selge et produkt som er utsolgt, kan imidlertid ikke kundene kjøpe produktet.

Steg:

Redigere varianter for butikker med flere steder

Hvis butikken din holder til på flere steder, er måten du redigerer varianter annerledes enn for butikker med bare ett sted.

Rediger priser, antall, SKU-er, strekkoder eller HS-koder for alle varianter

Du kan raskt redigere priser, mengder, SKU-er, strekkoder og HS-koder for alle variantene av et produkt, uten å velge variantene først.

Steg:

 1. I Varianter-seksjonen klikker du på Rediger varianter.

 2. Velg en av Rediger-alternativene.

 3. I Rediger-dialogen oppgir du en ny pris eller mengde for alle variantene, eller angir verdiene for hver variant individuelt.

 4. Klikk på Lagre.

Rediger alle variantene med bulkredigering

For et eksisterende produkt kan du redigere alle feltene for alle variantene i bulkredigering, uten å velge variantene først.

Steg:

 1. I Varianter-seksjonen klikker du på Rediger varianter > Åpne bulkredigering.
 2. Bulkredigering-siden angir du endringene i de relevante feltene.
 3. Klikk på Lagre.

Du kan finne mer informasjon om bruk av bulkredigering under Bulkredigering av produkter og varianter.

Endre visningsrekkefølge for alternativer

Når kundene ser på produktene dine, vil de se variantalternativer i en bestemt rekkefølge. Du kan endre visningsrekkefølgen på produktdetaljer-siden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

 2. Klikk på navnet til produktet som du vil endre alternativrekkefølge på.

 3. I Varianter-seksjonen på produktdetaljer-siden klikker du på Endre rekkefølge på varianter.

 4. I Endre rekkefølge på varianter og alternativer-dialogen klikker du og drar på et alternativnavn for å flytte det til en ny posisjon.

  Når en kunde er på produktsiden, ser de alternativene for dette produktet i den rekkefølgen du har angitt.

 5. Etter du har lagt alternativene i ønsket rekkefølge, kan du endre visningsrekkefølgen av alternativverdier. Klikk og dra en alternativverdi for å flytte den til en ny posisjon.

  Når en kunde er på produktsiden, ser de alternativverdiene for hvert alternativ i den rekkefølgen du angir.

 6. Klikk på Lagre.

Rediger et produkts alternativer

Du kan legge til, fjerne eller endre alternativer og alternativverdier fra produktdetaljer-siden.

Steg:

Redigere et metafelt for en variant

Du kan legge til tilpassede metafelter på variantdetaljsidene ved å bruke metafelter. Metafelter vises i en redigerbar tabell på variantdetaljsidene. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke på hver tabellrad for å vise metafelttypen og -beskrivelsen, og deretter klikke i feltet for å angi en verdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du legge til referanser til produktvariantmetafeltene gjennom temaredigeringsprogrammet.

Slette en variant

Når du sletter en variant, blir det permanent fjernet.

Hvis du ikke lenger vil selge et produkt med varianter, må du slette alle variantene, inkludert standardvarianten. Hvis ikke, vil rullegardinmenyen velge en variant som fortsatt vises til kundene dine. Bruk en bulkhandlingfor å slette flere varianter sammen.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis