Redigere varianter for et eksisterende produkt (Shopify-administrator)

Du kan redigere og fjerne varianter for et produkt på produktdetaljsiden. Dette gir deg fleksibilitet til å når som helst endre variantene du selger for et produkt. Fra produktdetaljsiden kan du administrere variantalternativer og -verdier, velge varianter som skal masseredigeres eller klikke på enkeltvarianter for å åpne variantdetaljsiden og gjøre endringer for en bestemt variant.

Rediger variantdetaljer enkeltvis

Du kan redigere variantdetaljer enkeltvis på variantdetaljsiden.

Masseredigering av variantdetaljer

Du kan endre noen variantdetaljer fra produktdetaljsiden. Du kan bruke masseredigeringsprogrammet for å redigere andre detaljer for flere varianter samtidig.

Rediger varianter fra produktdetaljsiden

Du kan justere følgende detaljer fra produktdetaljsiden: – variantbilde – variantpris – tilgjengelig lagerbeholdning per lokalisasjon

Klikk på bildet for en variantoppføring for å endre variantbildet. Klikk på prisen for en variantoppføring og angi den nye prisen.

For å redigere lagerbeholdningen for en variant, må du filtrere etter lokalisasjon. Når du har filtrert til en bestemt lokalisasjon, kan du justere tilgjengelig lagerbeholdning.

Toppnivåvarianten i en gruppe er ikke en unik variant. Hvis du justerer pris eller bilde for toppnivåoppføringen, endres også pris og bilder for alle varianter i gruppen. For å justere pris eller bilde for en enkeltvariant, må du klikke på toppnivåvarianten for å åpne gruppen, og deretter velge den spesifikke varianten du ønsker å justere. Visningen av toppnivågruppen kan ikke redigeres for tilgjengelig lagerbeholdning. Du må åpne variantgruppen for å justere tilgjengelig lagerbeholdning for hver enkeltvariant individuelt.

Bruk masseredigeringsprogrammet

Du kan gjøre endringer for alle detaljer i flere varianter samtidig ved hjelp av masseredigeringsprogrammet. Du kan finne mer informasjon om bruk av masseredigeringsprogrammet under Masseredigering av produkter og varianter.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Gjør en av følgende i seksjonen Varianter:

  • For å redigere bestemte varianter, velger du variantene du vil redigere ved hjelp av avmerkingsboksene, og klikker deretter på Masseredigering.
  • Velg den øverste avmerkingsboksen og klikk på Masserediger for å redigere alle varianter samtidig.
 4. Gjør endringer i variantene.

 5. Klikk på Lagre.

Rediger variantalternativer og -verdier

Du kan legge til, fjerne eller redigere variantalternativer og alternativverdier.

Endre visningsrekkefølge for variantalternativer og verdier

Når kundene ser på produkter, vises variantalternativer og -verdier i en bestemt rekkefølge. Du kan endre visningsrekkefølgen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Gjør en av følgende i seksjonen Varianter:

  • For å sortere rekkefølgen på variantalternativer, kan du bruke håndtakene ⋮⋮ for å dra og slippe ved siden av alternativet.
  • For å sortere rekkefølgen på alternativverdiene, klikker du på Rediger ved siden av alternativet, og bruker håndtakene ⋮⋮ for å dra og slippe.
 4. Klikk på Lagre.

Redigere et metafelt for en variant

Du kan legge til egendefinerte felter på variantdetaljsider ved å bruke metafelter. Metafelter vises i en redigerbar tabell på variantdetaljsidene. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver enkelt tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter klikke i feltet for å angi en verdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du legge til referanser i metafeltene for produktvarianter i temaredigeringsprogrammet.

Slette en variant

Hvis du ikke vil selge et produkt med varianter lenger, må du slette alle variantalternativer og -verdier, inkludert standarden. Ellers vil rullegardinmenyen for å velge en variant fortsatt vises for kundene.

Bruk en massehandling for å slette flere varianter samtidig.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis