Legge til varianter (Shopify-administrator)

Du kan legge til varianter for et produkt som har mer enn ett alternativ, for eksempel størrelse og farge. Hver kombinasjon av alternativverdier for et produkt kan være en variant for dette produktet.

Når du legger til et produkt, kan du justere innstillingene for Prissetting, Lagerbeholdning og Frakt for produktet fra produktdetaljersiden. Hvis du vil legge til varianter for produktet, må du imidlertid justere innstillingene for hver variant fra variantdetaljersiden.

Vurderinger når du skal legge til varianter

Før du legger til varianter for produktet ditt, bør du vurdere følgende punkter:

 • Du kan opprette opptil 100 varianter for et produkt.
 • Hvert produkt kan ha opptil tre alternativer. Alternativene kan være ulike fra produkt til produkt. For eksempel kan et produkt bruke størrelse, farge og stil, mens et annet produkt kan bruke vekt, overflatebehandling og materiale.
 • Du kan bruke kategorimetafelter til å opprette variantalternativer. Dataene kan brukes på nytt, slik at du har mer konsistent innhold. Hvis du for eksempel ønsker å endre navnet på en farge fra svart til grafitt, kan du gjøre endringen én gang, så oppdateres den alle steder du har koblet kategorimetafelt-oppføringen til. Når du bruker fargeoppføringer som variantalternativer, kan du vise variantalternativer som fargekart for fargealternativer på produktsidene i butikkfronter.
 • Hvis du vil lagre spesialisert informasjon om varianter, kan du legge til tilpassede felter på variantens detaljsider ved å bruke metafelter. Hvis du bruker et Online Store 2.0-tema, som Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du legge til referanser i metafeltene for produktvarianter i temaredigeringsprogrammet.
 • Hvis du har 50 000 varianter eller mer i butikken, er du underlagt en daglig grense for opplasting av varianter ved hjelp av en app eller CSV-filimport. Du kan legge til inntil 1000 nye varianter per dag før grensen er nådd. Hvis du har Shopify Plus-abonnementet, gjelder ikke den daglige hyppighetsbegrensningen for din butikk.

Legg til varianter for et produkt

Du kan legge til alternativer og alternativverdier for å generere nye varianter av produktet. Når du har lagret variantene, kan du legge til priser.

Legg til en variant med kategorimetafelter

Du kan legge til varianter ved å koble et variantalternativ til et kategorimetafelt. Når variantalternativer kobles til metafelter, kan dataene gjenbrukes på tvers av butikken, og redigering av innhold blir mye enklere. Hvis du for eksempel ønsker å endre navn på fargen svart til grafitt, kan du redigere oppføringen fra siden Innhold > Metaobjekter i administrator, og endringen oppdateres alle steder der fargen er koblet til.

Når du legger til en variant, vises en liste med kategorimetafelter som du kan koble til, eller du kan opprette et egendefinert alternativ.

Trinn:

Rediger variantalternativer som er koblet til et kategorimetafelt

Du kan legge til eller redigere variantalternativer som er koblet til et kategorimetafelt.

Steg:

Koble et kategorimetafelt fra en variant

Du kan koble fra et kategorimetafelt fra en variant.

Trinn:

Migrer variantalternativer til kategorimetafelter

Hvis du allerede har opprettet et produkt med variantalternativer, kan du migrere verdiene til kategorimetafelter og raskt generere flere nye variantalternativer. Hvis du bruker kategorimetafelter til å opprette variantalternativer, kan du oppdatere variantalternativnavn på ett sted, så oppdateres det alle steder der kategorimetafeltverdien er tilkoblet.

Hvis du for eksempel tilbyr tre størrelser for øyeblikket (Small, Medium og Large) og to farger (Rød og Blå), og du ønsker å legge til en tredje farge (Gul), oppretter denne metoden tre mulige størrelser av gule varianter samtidig.

Koble kategorimetafeltet til et eksisterende alternativ ved å klikke på ikonet for dynamisk kilde:

Koble til dynamisk kildeikon

Legg til verdier for et eksisterende alternativ

Hvis du allerede har opprettet et produkt med variantalternativer, kan du legge til nye verdier for å raskt generere flere nye variantkombinasjoner.

Hvis du for eksempel tilbyr tre størrelser for øyeblikket (Small, Medium og Large) og to farger (Rød og Blå), og du ønsker å legge til en tredje farge (Gul), oppretter denne metoden tre mulige størrelser av gule varianter samtidig.

Legg til en variant manuelt

Du kan legge til én variant av gangen. Før du kan lagre en ny variant, må minst én av alternativverdiene være ny. Du kan ikke lagre et nøyaktig duplikat av en annen variant som allerede finnes.

Legg til en variant ved å duplisere en eksisterende variant

Du kan duplisere en variant for å spare tid når du legger til lignende varianter, i stedet for å måtte oppgi samme informasjonen på nytt. Duplikatvarianten har samme informasjon som originalvarianten.

Før du kan lagre en duplisert variant, må du redigere minst én av alternativverdiene. Du kan ikke lagre en nøyaktig kopi av seg selv eller en annen variant som allerede finnes. Du kan bare duplisere en variant i Shopify-administrator på en datamaskin eller mobil.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Klikk på varianten du vil duplisere i seksjonen Varianter, og klikk deretter på Dupliser.

 4. Rediger en alternativverdi for å opprette en unik variant. Du kan legge til en ny alternativverdi, eller legge til en som allerede brukes for produktvariantene.

 5. Valgfritt: Legg til ulike produktbilder for hver ny variant. Du kan også legge til priser, antall, SKU-er, strekkoder, HS-koder, opprinnelsesland/-region og lokalisasjoner for nye varianter, eller bruke standardverdiene basert på produktdetaljene.

 6. Klikk på Lagre.

Dupliser flere varianter samtidig

Hvis du må opprette en ny variant med de samme alternativene som en variant du allerede har tilpasset, kan du bruke en massehandling til å duplisere den eksisterende varianten og legge til et nytt alternativ.

For å bruke en massehandling til å legge til nye varianter, må du velge flere lignende varianter og dupliserer detaljene deres og endrer deretter minst én alternativverdi.

Du selger kanskje for eksempel t-skjorter med to alternativer: Størrelse og Farge. Blå og røde skjorter er på lager og koster det samme, men alle de gule skjortene er i begrenset opplag, koster mer og lagres på et annet lager. Hvis du ønsker å introdusere grønn som en ny farge i begrenset opplag sparer du tid ved å duplisere de gule variantene når du angir antall, priser og lokalisasjoner for de grønne variantene.

Hvis en variant allerede finnes vil ikke duplisering av en variant opprette en sekundær kopi. Du selger for eksempel gule t-skjorter i small, medium og large. Du legger manuelt til en grønn t-skjortevariant i størrelsen small. Hvis du dupliserer fargevarianten (gul) for å opprette grønne t-skjorter i alle tilgjengelige størrelser, vil dupliseringen bare opprette grønne t-skjorter i medium og large, fordi det allerede finnes en grønn t-skjorte i størrelsen small.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Velg variantene du vil duplisere i seksjonen Varianter. Variantene du velger må ha den samme alternativverdien som du legger til, og ulike alternativverdier for alle andre alternativer, som grønne T-skjorter i størrelsene Small og Medium.

 4. Klikk på .

 5. Klikk på «… i et annetAlternativ» i seksjonen DUPLISER VARIANTER basert på settet med varianter du har valgt.

 6. I dialogboksen Opprett dupliserte varianter, skriver du inn verdien for de nye variantene du vil opprette, og velger deretter informasjonen som skal kopieres fra de eksisterende variantene.

 7. Klikk på Dupliser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis