Dodawanie wariantów (panel administracyjny Shopify)

Możesz dodać warianty do produktu, który jest dostępny w więcej niż jednej opcji, takiej jak rozmiar lub kolor. Każda kombinacja wartości opcji produktu może być jego wariantem.

Po dodaniu produktu możesz dostosować ustawienia cen, zapasów i wysyłki dla produktu na stronie szczegółów produktu. Jednak po dodaniu wariantów do produktu należy skorygować te ustawienia dla każdego wariantu na stronie szczegółów wariantu.

Uwagi dotyczące dodawania wariantów

Przed dodaniem wariantów do produktu zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Możesz utworzyć do 100 wariantów produktu.
 • Każdy produkt może mieć do trzech opcji. Opcje mogą się różnić w zależności od produktu. Przykładowo, w odniesieniu do jednego produktu można użyć rozmiaru, koloru i stylu, a do innego wagi, wykończenia i materiału.
 • Możesz wykorzystać metapola kategorii do tworzenia opcji wariantu. Dane można wykorzystywać wielokrotnie, co zapewnia większą spójność treści. Na przykład, jeśli chcesz zmienić nazwę koloru z czarny na grafitowy, możesz wprowadzić zmianę tylko raz, a zostanie ona wprowadzona wszędzie tam, gdzie podłączono wpis tego metapola kategorii. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantów, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.
 • Jeśli chcesz zapisać specjalistyczne informacje dla swoich wariantów, możesz dodać niestandardowe pola do stron ze szczegółami wariantów, używając metapól. Jeśli masz szablon Online Store 2.0, na przykład darmowy szablon Shopify o nazwieDawn, możesz dodać referencje do metapól wariantów produktu za pomocą edytora szablonów.
 • Jeśli masz w swoim sklepie 50 000 lub więcej wariantów, podlegasz dziennemu limitowi wywołań dla przesyłania wariantów za pomocą aplikacji lub poprzez import pliku CSV. Dziennie możesz dodać do 1000 nowych wariantów, zanim osiągniesz limit. Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus, dzienny limit wywołań dla przesyłania wariantów nie ma zastosowania w Twoim sklepie.

Dodawanie wariantów do produktu

Możesz dodać opcje i wartości opcji, aby wygenerować nowe warianty dla swojego produktu. Po zapisaniu wariantów możesz dodać do nich ceny.

Dodawanie wariantu z metapolami kategorii

Możesz dodawać warianty, łącząc opcję wariantu z metapolem kategorii. Gdy opcje wariantów są połączone z metapolami, dane mogą być wykorzystywane w sklepie wielokrotnie, a wprowadzanie zmian zawartości jest znacznie łatwiejsze. Na przykład, jeśli chcesz zmienić nazwę koloru czarny na grafitowy, możesz edytować wpis na stronie Zawartość > Metaobiekty w panelu administracyjnym, a zmiana zostanie wprowadzona wszędzie tam, gdzie połączony jest kolor.

Podczas dodawania wariantu wyświetlana jest lista metapól kategorii, które można połączyć. Możesz też utworzyć opcję niestandardową.

Kroki:

Edytuj opcje wariantów połączone z metapolem kategorii

Możesz dodawać lub edytować opcje wariantów połączone z metapolem kategorii.

Kroki:

Odłącz metapole kategorii od wariantu

Możesz odłączyć metapole kategorii od wariantu.

Kroki:

Przenieś opcje wariantów do kategorii metapól

Jeśli masz już utworzony produkt z opcjami wariantów, możesz przenieść wartości do metapól kategorii i szybko wygenerować wiele nowych kombinacji wariantów. Jeśli używasz metapól kategorii do tworzenia opcji wariantów, możesz zaktualizować nazwy opcji wariantów w jednym miejscu i wówczas będą się one aktualizować wszędzie tam, gdzie podłączona jest wartość metapola kategorii.

Na przykład, jeśli obecnie oferujesz trzy rozmiary (Mały, Średni i Duży) oraz dwa kolory (Czerwony i Niebieski) i chcesz dodać trzeci kolor Żółty, ta metoda pozwoli Ci utworzyć jednocześnie 3 możliwe rozmiary żółtych wariantów.

Połącz metapole kategorii z już istniejącą opcją, klikając ikonę dynamicznego źródła:

Podłącz ikonę dynamicznego źródła

Dodaj wartości do istniejącej opcji

Jeśli masz już utworzony produkt z opcjami wariantów, możesz dodać do niego nowe wartości, aby szybko wygenerować wiele nowych kombinacji wariantów.

Na przykład, jeśli obecnie oferujesz trzy rozmiary (Mały, Średni i Duży) oraz dwa kolory (Czerwony i Niebieski) i chcesz dodać trzeci kolor Żółty, ta metoda pozwoli Ci utworzyć jednocześnie 3 możliwe rozmiary żółtych wariantów.

Dodaj wariant ręcznie

Możesz dodać tylko jeden wariant naraz. Zanim będzie można zapisać nowy wariant, co najmniej jedna z jego wartości opcji musi być nowa. Nie możesz zapisać dokładnego duplikatu innego wariantu, który już istnieje.

Dodaj wariant, powielając istniejący wariant

Aby zaoszczędzić czas przy dodawaniu podobnych wariantów, możesz duplikować wariant zamiast ponownie wprowadzać te same szczegóły. Duplikat wariantu ma takie same szczegóły jak wariant pierwotny.

Przed zapisaniem zduplikowanego wariantu musisz edytować co najmniej jedną z jego wartości opcji. Nie możesz zapisać dokładnej kopii tego lub innego wariantu, który już istnieje. Wariant można zduplikować tylko w panelu administracyjnym Shopify na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Warianty kliknij wariant, który chcesz zduplikować, a następnie kliknij Duplikuj.

 4. Edytuj wartość opcji, aby utworzyć unikalny wariant. Możesz dodać nową wartość opcji lub dodać wartość, która jest już używana dla wariantów produktu.

 5. Opcjonalnie: Dodaj inny obraz produktu dla każdego nowego wariantu. Możesz także dodać ceny, ilości, numery SKU, kody kreskowe, kody HS, kraj/region pochodzenia i lokalizacje nowych wariantów, lub użyć ustawień domyślnych bazujących na szczegółach produktu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcze duplikowanie wielu wariantów

Jeśli chcesz utworzyć nowy wariant z tym samymi opcjami co wariant, który został już dostosowany, możesz użyć czynności zbiorczej, aby zduplikować istniejący wariant i dodać nową opcję.

Aby użyć czynności zbiorczej w celu dodania nowych wariantów, musisz wybrać wiele podobnych wariantów i zduplikować ich szczegóły, a następnie zmienić co najmniej jedną wartość opcji.

Możesz na przykład sprzedawać koszulki z dwiema opcjami: Rozmiar i Kolor. Niebieskie i czerwone koszulki są dostępne w dużych ilościach i kosztują tyle samo, ale żółte koszulki należą do limitowanej edycji, kosztują więcej i są przechowywane w innym magazynie. Jeśli chcesz wprowadzić zielony jako nowy kolor limitowanej edycji, zduplikowanie żółtych wariantów pozwoli Ci zaoszczędzić czas podczas ustalania ilości, cen i lokalizacji zielonych wariantów.

Jeśli wariant już istnieje, zduplikowanie wariantu nie spowoduje utworzenia drugiej kopii. Przykład: Sprzedajesz żółte koszulki w małym, średnim i dużym rozmiarze. Ręcznie dodajesz zielony wariant koszulki w małym rozmiarze. Jeśli zduplikujesz wariant kolorystyczny (żółty), aby utworzyć zielone koszulki we wszystkich dostępnych rozmiarach, duplikowanie spowoduje utworzenie zielonych koszulek tylko w średnim i dużym rozmiarze, ponieważ istnieje już zielona koszulka w małym rozmiarze.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Warianty wybierz warianty, które chcesz zduplikować. Wybrane warianty muszą mieć tę samą wartość dla opcji, którą dodajesz, i inne wartości wszystkich pozostałych opcji, np. zielone koszulki w rozmiarze małym i średnim.

 4. Kliknij ....

 5. W sekcji DUPLIKUJ WARIANTY kliknij „...w innej opcji” w zależności od wybranych wariantów.

 6. W oknie dialogowym Utwórz zduplikowane warianty wprowadź wartość dla nowych wariantów, które chcesz utworzyć, i wybierz informacje do skopiowania z istniejących wariantów.

 7. Kliknij Duplikuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo