Dodaj nowe produkty (panel administracyjny Shopify)

Tworzysz nowe produkty w panelu administracyjnym Shopify. Musisz także udostępnić je w kanale sprzedaży Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Upewnij się, że produkt jest magazynowany w przypisanej lokalizacji urządzenia Shopify POS inaczej wyświetlenie produktu w widoku produktu nie będzie możliwe.

Możesz również importować lub eksportować produkty, używając plików CSV.

Na tej stronie

Dodaj nowy produkt

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo