Lägg till nya produkter (Shopify-admin)

Du skapar nya produkter från Shopify-administratören. u måste också göra dem tillgängliga för försäljningskanalens kontaktpunkt i din Shopify-admin.

Se till att du har lagerhållning för produkten på din tilldelade plats i Shopify POS, annars kommer du inte kunna se produkten i produktvyn.

Du kan även importera eller exportera produkter med CSV-filer.

På den här sidan

Lägg till en ny produkt

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis