Gör en specialanpassad försäljning i Shopify POS

Du kan använda en försäljningsartikel för att ange valfritt pris för en transaktion.

Observera: Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder Shopify POS Classic.

Steg:

  1. På skärmen Shopify POS trycker du på Lägg till anpassad försäljning.

  2. Ange ett valfritt namn för försäljning och försäljningspriset. Du kan också justera kvantiteter eller ange om artikeln beskattas, om det behövs.

  3. Tryck på Lägg till i varukorgen för att fortsätta med transaktionen, eller tryck på Avbryt om du vill ta bort den anpassade försäljningsartikeln och återgå till huvudproduktsidan för Shopify POS.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis