Exportera eller importera lager med en CSV-fil (Shopify-admin)

Om du har en enda plats kan du exportera en lager-CSV-fil som innehåller dina lagerkvantiteter på den platsen. Om du har en enda plats kan du exportera en lager-CSV-fil som innehåller dina lagerkvantiteter på den platsen. Du kan använda den exporterade CSV-filen som en mall för att uppdatera lagerkvantiteterna. Då kan du importera CSV-filen för att uppdatera Shopify med lagerkvantiteterna för varje produkt.

Lager-CSV-filformat

Lager-CSV-filen innehåller information som unikt identifierar produkter och produktvarianter och deras lagerkvantiteter på din plats. Den liknar andra CSV-filer som du använder för Shopify, men har andra kolumner.

Om du planerar att importera dina lagerkvantiteter måste du skapa en CSV-fil med följande kolumner:

 • Handle - Handtag är unika namn för varje produkt. De kan innehålla bokstäver, bindestreck och siffror, men inga mellanslag. Ett handtag används i URL:en för varje produkt.
 • Title - Kolumnen Titel är valfri. Om du inkluderar den, kan värdena lämnas tomma.
 • Option1 Name - Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Color. Om en produkt inte har några alternativ, bör det här ställas in på Title.
 • Option1 Value - Om en produkt har ett alternativ anger du dess värde. Till exempel, Black. För produkter som inte har några alternativ bör detta ställas in till Default Title.
 • Option2 Name - Som ovan men kan lämnas tom.
 • Option2 Value - Som ovan men kan lämnas tom.
 • Option3 Name - Som ovan men kan lämnas tom.
 • Option3 Value - Som ovan men kan lämnas tom.
 • SKU - SKU-kolumnen är valfri. Om du inkluderar den, kan värdena lämnas tomma. För närvarande behöver SKU:er inte vara unika i Shopify.
 • Location - Namnen på var och en av dina platser. Lager för varje plats visas i motsvarande platsrad.

För att unikt identifiera en variant anger du värden för Handle, Option1 Value, Option2 Value och Option3 Value-kolumner.

Din CSV-fil måste ha rätt format och måste ha ett .csv-filformat.

Exportera lagerförteckning

Du kan exportera en lager-CSV-fil antingen för att skapa en mall som innehåller dina unikt identifierade produkter eller varianter av produkten för platsen, eller för att exportera lagerkvantiteterna för användning i andra system eller processer.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Lager.
 2. Klicka på Exportera.
 3. Ange de rader som du vill exportera.
 4. Klicka på Exportera lagerförteckning.

Importera lagerförteckning

Innan du importerar lagerförteckningen, se till att du har skapat en CSV-fil med rätt filformat.

Importproceduren uppdaterar och skriver enbart över lagerkvantiteter som finns Till hands. Den åsidosätter inte någon annan status för lagerkvantiteter. Den skapar inte en plats eller uppdaterar de värden som identifierar produkter.

Om du importerar lagerkvantiteter skrivs dina lageruppgifter över, så du bör endast importera din lagerförteckning när andra lagerjusteringar, t. ex. pågående försäljning eller manuella ändringar, inte görs.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Lager.
 2. Klicka på Importera.
 3. Klicka på Lägg till fil och välj din CSV-fil.
 4. Klicka på Ladda upp fil
 5. Verifiera det du vill importera och klicka sedan på Starta import.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis