เพิ่มสินค้าใหม่ (Shopify admin)

คุณได้สร้างสินค้าใหม่จากส่วน Shopify admin นอกจากนี้คุณจะต้องทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Point of Sale จากส่วน Shopify admin ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สต็อกสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์ Shopify POS แล้ว ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถดูสินค้าได้ในมุมมองสินค้าได้

และคุณยังสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV ได้อีกด้วย

เพิ่มสินค้าใหม่

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี