เพิ่มสินค้าใหม่ (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

คุณได้สร้างสินค้าใหม่จากส่วนผู้ดูแล Shopify นอกจากนี้คุณจะต้องทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Point of Sale จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สต็อกสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์ Shopify POS แล้ว ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถดูสินค้าได้ในมุมมองสินค้าได้

และคุณยังสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV ได้อีกด้วย

ในหน้านี้

เพิ่มสินค้าใหม่

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี