กำหนดสินค้าคงคลังให้กับตำแหน่งที่ตั้ง (Shopify admin)

คุณสามารถเปลี่ยนรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าและปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้ ตามข้อจำกัดต่อไปนี้:

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อย 1 แห่ง
 • คุณไม่สามารถเลิกสต็อกสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดส่ง หรือที่มีการถ่ายโอนที่ต้องใช้สินค้าจากคลังนั้น

เปลี่ยนรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า

หากคุณลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า จำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะถูกลบ

ขั้นตอน:

สต็อกสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

 3. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 4. คลิกแก้ไขตัวเลือกสินค้า

 5. ทำหรือไม่ก็ได้: ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิกเพิ่มช่องและเพิ่มช่องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสต็อกสินค้า

 6. ในเซลล์ของเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายสต็อกที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตจำนวนได้ อย่างเช่นในตัวอย่างนี้:

  ตัวอย่างการสต็อกสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้ง

 7. คลิกที่บันทึก

สำหรับคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้ดูที่การแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว คำแนะนำสำหรับการแก้ไขสินค้าจะเหมือกับการแก้ไขสินค้าคงคลังจำนวนมากในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี