กำหนดสินค้าคงคลังให้กับตำแหน่งที่ตั้ง (Shopify admin)

คุณสามารถเปลี่ยนรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าและปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้ ตามข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • สินค้าจะต้องอยู่ในสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อย 1 แห่ง
  • คุณไม่สามารถเลิกสต็อกสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ หรือที่มีการถ่ายโอนที่ต้องใช้สินค้าจากคลังนั้น

เปลี่ยนรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า

หากคุณลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า จำนวนสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้นจะถูกลบ

ขั้นตอน:

สต็อกสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

  1. ไปที่ สินค้า > สินค้าคงคลัง

  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง สินค้าที่ไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งจะไม่ปรากฏบนรายการสินค้าคงคลังของที่ตั้งนั้น

  3. ทำเครื่องหมายที่สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  4. คลิกแก้ไขตัวเลือกสินค้า

  5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิก "เพิ่มช่อง" และเพิ่มช่องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสต็อกสินค้า

  6. ในเซลล์ของเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้ทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมาย "เพิ่มสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้" นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปเดตปริมาณได้โดยคลิกที่จำนวนสินค้าคงคลังในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

  7. คลิกที่บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว อย่างไรก็ตามคําแนะนําสินค้าจะนําไปใช้กับการแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียวด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี