กำหนดสินค้าคงคลังให้กับตำแหน่งที่ตั้ง (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

คุณสามารถเปลี่ยนรายชื่อตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าและปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้ ตามข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • สินค้าจะต้องอยู่ในสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อย 1 แห่ง
  • คุณไม่สามารถเลิกสต็อกสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการ หรือที่มีการถ่ายโอนที่ต้องใช้สินค้าจากคลังนั้น

เปลี่ยนรายการตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้า

หากคุณสต็อกสินค้าในที่ตั้งร้านค้ามากกว่าหนึ่งแห่ง คุณสามารถเลือกที่ตั้งที่คุณสต็อกสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าได้จากหน้ารายละเอียด เมื่อคุณลบที่ตั้งออกจากรายการที่ตั้งสต็อกสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลังในที่ตั้งนั้นจะถูกลบออก

หากคุณเปิดใช้การติดตามปริมาณสำหรับสินค้า คุณสามารถติดตามปริมาณสินค้าของแต่ละที่ตั้งที่มีสต็อกสินค้าได้

ขั้นตอน:

สต็อกสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวบนหน้าสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

  1. ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง
  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สต็อกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง สินค้าที่ไม่ได้สต็อกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งจะไม่ปรากฏบนรายการสินค้าคงคลังของที่ตั้งนั้น
  3. ตรวจสอบตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  4. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ
  5. ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว ให้คลิก “คอลัมน์” และเพิ่มช่องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสต็อกสินค้าไว้
  6. อัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการในที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง
  7. คลิกที่บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสินค้าคงคลังหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี