Chỉ định hàng trong kho cho địa điểm (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể thay đổi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm và điều chỉnh mức hàng trong kho của sản phẩm tại mỗi địa điểm với các hạn chế sau:

  • Toàn bộ sản phẩm cần lưu kho ở tối thiểu một địa điểm.
  • Bạn không thể lấy sản phẩm từ trong kho ra khỏi những địa điểm có đơn hàng hoặc đợt chuyển chưa thực hiện đòi hỏi sản phẩm đó phải có hàng trong kho.

Thay đổi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm

Nếu lưu kho sản phẩm tại nhiều địa điểm cửa hàng, bạn có thể chọn địa điểm lưu kho sản phẩm hoặc mẫu mã từ trang thông tin chi tiết. Khi bạn xóa địa điểm khỏi danh sách địa điểm lưu kho sản phẩm, số lượng hàng trong kho tại địa điểm đó sẽ bị xóa.

Khi bật Theo dõi số lượng cho một sản phẩm, bạn có thể theo dõi số lượng sản phẩm tại mỗi địa điểm lưu kho sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Lưu kho sản phẩm tại địa điểm bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Bạn có thể thay đổi địa điểm lưu kho sản phẩm bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên trang Hàng trong kho.

Các bước thực hiện:

  1. Chuyển đến Sản phẩm > Hàng trong kho.
  2. Chọn địa điểm lưu kho sản phẩm bạn muốn thay đổi. Những sản phẩm không được lưu kho tại một địa điểm sẽ không hiển thị trong danh sách hàng trong kho của địa điểm đó.
  3. Tích chọn mẫu mã sản phẩm bạn muốn thay đổi.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
  5. Trong trang chỉnh sửa hàng loạt, nhấp vào Cột và thêm trường cho địa điểm bạn muốn lưu kho sản phẩm.
  6. Cập nhật số lượng hàng trong kho cho từng mẫu mã sản phẩm tại địa điểm liên quan.
  7. Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa hàng loạt hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí