Tilordne lagerbeholdning til et sted (Shopify-administrator)

Du kan endre listen over steder som lagerfører et produkt og justere lagerbeholdningsnivåene for produktet på hvert sted, med følgende begrensninger:

  • Alle produktene må oppbevares på minst ett sted.
  • Du kan ikke fjerne lagerbeholdningsprodukter fra steder som har oppfylte bestillinger eller overføringer som krever lagerbeholdning for dette produktet.

Endre listen over steder som lagerfører et produkt

Hvis du lagerfører produkter ved mer enn ett lagersted, kan du velge hvilke lokalisasjoner du lagerfører et produkt eller variant ved fra detaljsiden. Når du fjerner en lokalisasjon fra listen over lokalisasjoner som lagerfører et produkt, slettes lagerantallet ved denne lokalisasjonen.

Hvis du aktiverer Spor antall for et produkt, kan du spore produktantallet for hver lokalisasjon der produktet lagerføres.

Steg:

Lagre produkter på steder ved hjelp av masseredigering

Du kan endre stedene som lagrer et produkt ved å bruke masseredigering på Lagerbeholdning-siden.

Steg:

  1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.
  2. Velg lokalisasjonen som lagerfører produktene du vil endre. Produkter som ikke er lagerført på en lokalisasjon vises ikke i lagerlisten for denne lokalisasjonen.
  3. Merk av for produktvariantene du vil endre.
  4. Klikk på Masseredigering.
  5. I masseredigering klikker du på Kolonner og legger til felt for lokalisasjonene du vil lagerføre produktet ved.
  6. Oppdater lagerantallene for hver produktvariant ved de aktuelle lokalisasjonene.
  7. Klikk på Lagre.

Finn ut mer om masseredigering av lagerbeholdning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis