Tilordne lagerbeholdning til et sted (Shopify-administrator)

Du kan endre listen over steder som lagerfører et produkt og justere lagerbeholdningsnivåene for produktet på hvert sted, med følgende begrensninger:

  • Alle produktene må oppbevares på minst ett sted.
  • Du kan ikke fjerne lagerbeholdningsprodukter fra steder som har oppfylte bestillinger eller overføringer som krever lagerbeholdning for dette produktet.

Endre listen over steder som lagrer et produkt

Hvis du fjerner et sted fra listen over steder som lagrer et produkt, blir lagerantallet på dette stedet slettet.

Steg:

Lagre produkter på steder ved hjelp av masseredigering

Du kan endre stedene som lagrer et produkt ved å bruke masseredigering på Lagerbeholdning-siden.

Steg:

  1. Gå til Produkter > Lagerbeholdning.

  2. Velg et sted.

  3. Bruk avmerkingsboksene til å velge ett eller flere produkter.

  4. Klikk på Rediger varianter.

  5. Valgfritt: I masseredigering klikker du på Legg til felt og legger til felt for stedene du vil lagre produktene i.

  6. I cellene i masseredigeringsprogrammet aktiverer eller deaktiverer du krysset for Lagerfør ved denne lokalisasjonen. Du kan også oppdatere antall ved å klikke på lagerbeholdningen ved hver lokalisasjon.

  7. Klikk på Lagre.

For generell veiledning om hvordan du bruker masseredigering, kan du se Masseredigering av produkter og varianter. Instruksjonene for produkter gjelder også for masseredigering av lagerbeholdning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis