Konumlara envanter atama (Shopify yöneticisi)

Ürünün stoklandığı konumlar listesinde değişiklik yapabilir ve ürünlerin her bir konumdaki envanter düzeyini aşağıdaki kısıtlamalarla ayarlayabilirsiniz:

  • Tüm ürünlerin en az bir konumda stoklanması gerekir.
  • Teslim gönderilmeyen siparişleri veya ürünün envanterini gerektiren aktarımları olan konumlardan ürünü stoktan çıkaramazsınız.

Ürün stoklanan konumların listesini değiştirme

Bir ürün stoklanan konumların listesinden bir konumu kaldırırsanız bu konumdaki envanter adedi silinir.

Adımlar:

Toplu düzenleyiciyi kullanarak konumlarda ürün stoklama

Envanter sayfasındaki toplu düzenleyiciyi kullanarak bir ürünün stoklandığı konumları değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Ürünler > Envanter'e gidin.

  2. Konum seçin.

  3. Bir veya daha fazla ürün seçmek için onay kutularını kullanın.

  4. Varyasyonları düzenle'ye tıklayın.

  5. İsteğe bağlı: Toplu düzenleyicide Alan ekle'ye tıklayın ve ürünleri stoklamak istediğiniz konumlar için alan ekleyin.

  6. Toplu düzenleyicinin hücrelerinde Bu konumda stokla'yı işaretleyin veya bu seçeneğin işaretini kaldırın. Her bir konumdaki envanter tutarına tıklayarak da adetleri güncelleyebilirsiniz.

  7. Kaydet'e tıklayın.

Toplu düzenleyiciyi kullanma konusunda genel bir rehberlik için Ürünleri ve varyasyonları toplu olarak düzenleme bölümüne bakabilirsiniz. Ürünlere yönelik talimatlar, envanterin toplu olarak düzenlenmesi için de geçerlidir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene