Konumlara envanter atama (Shopify yöneticisi)

Ürünün stoklandığı konumlar listesinde değişiklik yapabilir ve ürünlerin her bir konumdaki envanter düzeyini aşağıdaki kısıtlamalarla ayarlayabilirsiniz:

  • Tüm ürünlerin en az bir konumda stoklanması gerekir.
  • Gönderilmeyen siparişleri olan veya ürünün envanterinin bulunmasını gerektiren aktarımları olan konumlarda, ürünü stoktan çıkaramazsınız.

Bir ürünün stoklandığı konumların listesini değiştirme

Ürünleri birden fazla mağaza konumunda stokluyorsanız ürünü veya varyasyonu stoklamak istediğiniz konumları ürünün ya da varyasyonun ayrıntılar sayfasından seçebilirsiniz. Ürün stoklanan konumlar listesinden bir konumu kaldırdığınızda bu konumdaki envanter adedi silinir.

Bir ürün için Adedi takip et'i etkinleştirirseniz ürünün stoklandığı her konumdaki ürün adedini takip edebilirsiniz.

Adımlar:

Toplu düzenleyiciyi kullanarak konumlarda ürün stoklama

Envanter sayfasındaki toplu düzenleyiciyi kullanarak bir ürünün stoklandığı konumları değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Ürünler > Envanter'e gidin.
  2. Değiştirmek istediğiniz ürünlerin stoka eklendiği yeri seçin. Bir konumda stoka eklenmemiş ürünler, söz konusu konumun envanter listesinde görünmez.
  3. Değiştirmek istediğiniz ürün varyasyonlarını işaretleyin.
  4. Toplu olarak düzenle'ye tıklayın.
  5. Toplu düzenleyicide Sütunlar'a tıklayın ve ürünleri stoklamak istediğiniz konumlar için alan ekleyin.
  6. İlgili konumlarda her ürün varyasyonu için envanter adedini güncelleyin.
  7. Kaydet'e tıklayın.

Envanteri toplu düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene