Masseredigering av lagerbeholdning

Du kan bruke masseredigeringsverktøyet for å gjøre endringer i lagerbeholdningen for flere produkter og prdouktvarianter samtidig. Fra Shopify-administrator kan du velge produkter og varianter du ønsker å endre lagerantall for, velge hvilke produktegenskaper du vil oppdatere, og deretter gjøre endringene.

Trinn 1: Massevelge varianter lagerbeholdningen skal redigeres for

Du kan velge produktvarianter som skal masseredigeres fra enten produktdetaljsiden, eller fra seksjonen Lagerbeholdning i Shopify-administrator. Hvis du må oppdatere lagerbeholdningen for ett eller to produkter, kan det være best å bruke produktdetaljsiden. Hvis du må oppdatere lagerbeholdningen for flere produkter, kan du åpne masseredigeringsprogrammet fra siden Lagerbeholdning.

Åpne masseredigeringsprogrammet for å redigere variantene for et produkt

Hvis du vil masseredigere lagerbeholdningen for et produkt med flere varianter kan du bruke masseredigeringsprogrammet på enkeltproduktbasis.

Steg:

 1. Klikk på et produkt du vil masseredigere lagerbeholdningen for.
 2. Bruk avmerkingsboksene i Varianter-seksjonen for å velge hvilke varianter du vil redigere.
 3. Klikk Åpne masseredigeringsprogram.

Åpne masseredigeringsprogrammet for å redigere flere produkter og deres varianter

Hvis du vil masseredigere flere produkter og deres varianter, kan du velge hvilke produkter og varianter du vil masseredigere fra Lagerbeholdning-siden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.
 2. Valgfritt: Hvis du har flere butikklokalisasjoner, og ønsker å vise lagerbeholdning fra én bestemt lokalisasjon, kan du velge en lokalisasjon fra rullegardinlisten. Kun lagerbeholdning fra den valgte lokalisasjonen vil bli vist.
 3. Bruk avmerkingsboksene til å velge hvert av produktene og variantene du vil masseredigere lagerbeholdningen for.
 4. Klikk Rediger varianter for å åpne masseredigeringsprogrammet.

Trinn 2: Velge produktvariantegenskaper som skal masseredigeres

Siden Masseredigeringsprogram for lagerbeholdning viser produktvariantene du har valgt og noen av egenskapene deres i en tabell. Du kan endre hvilke variantegenskaper som vises i tabellen.

Hver kolonne i tabellen representerer en egenskap, som pris, SKU og sammenlign med-pris. Hver rad i tabellen representerer et valgt produkt eller en variant. Se tabellen for egenskaper i masseredigeringsprogrammet for lagerbeholdning for å finne ut hva hver egenskap betyr.

Legg til en variantegenskap

 1. Klikk på Kolonner på siden Masseredigeringsprogram for lagerbeholdning.
 2. Velg variantegenskapene du vil legge til i tabellen.

Fjerne en variantegenskap

 1. Klikk på Kolonner på siden Masseredigeringsprogram for lagerbeholdning.
 2. Fjern avmerkingen for alle produktegenskaper du vil fjerne fra tabellen.

Variantegenskaper i masseredigeringsprogrammet for lagerbeholdning

I masseredigeringsprogrammet for lagerbeholdning kan du legge til følgende variantegenskaper som du ønsker å redigere:

Egenskaper i masseredigeringsprogrammet for lagerbeholdning
Egenskap Definisjon
Pris Prisen på produktvarianten.
Sammenlign med-pris Den opprinnelige prisen for et produkt som er på salg. Når du angir en sammenlign med-pris, viser produktet en salgspris.
Kostnad per vare Hvor mye det koster deg for produktet eller varianten.
Belast avgift Hvorvidt det belastes avgifter når en produktvariant selges.
Lagerbeholdningsenhet En unik identifikator for produktvarianten i butikken.
Strekkode Strekkoden, UPC- eller ISBN-nummeret for produktet.
Fortsett å selge når varen er utsolgt Hvorvidt kunder kan legge inn en bestilling på produktvarianten når den er utsolgt.
Spor antall Hvorvidt Shopify sporer antall varer på lager for produktvarianten.
Lagerført ved Alle butikklokalisasjoner der produktvarianten lagerføres. Dette vises bare for butikker med fleradministrert lagerbeholdning aktivert.
Vekt Produktvariantens vekt i butikkens angitte vektenhet.
Krever frakt Hvorvidt en kunde må oppgi en leveringsadresse når det legges inn en bestilling på produktvarianten.
Harmonisert systemkode Den generelle Harmonisert systemkode (HS) for lagervaren.
Opprinnelsesland Landet der produktet er produsert eller montert.
Antall etter lokalisasjon Alle butikklokalisasjoner som oppbevarer lagerbeholdning.

Trinn 3: Masserediger variantegenskaper

Når du har valgt hvilke produktegenskaper du vil redigere, kan du klikke på feltene i redigeringsprogrammet for å skrive inn nye opplysninger eller redigere eksisterende opplysninger.

Steg:

 1. Klikk og skriv i et felt i tabellen for å redigere variantegenskapen for denne produktvarianten.
 2. Klikk på Lagre. Hvis det oppstår noen feil må du rette dem, og så klikke på Lagre på nytt.

Snarveier i masseredigeringsprogramet

Du kan bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å navigere og redigere produktegenskaper på en effektiv måte i masseredigeringsprogrammet:

Snarveier for masseredigeringsprogram
Handling Snarvei
Flytt mellom celler Klikk for å velge en celle i tabellen og trykk på en piltast på tastaturet for å gå til neste redigerbare celle i pilens retning.
Velg flere celler som ikke ligger ved siden av hverandre Hold nede tasten Alt på PC eller command på Mac og klikk på ulike celler.
Velg flere tilstøtende celler Klikk for å velge en celle, hold skift-tasten nede og klikk på den siste cellen i rekken av celler du vil velge.
Velg og rediger flere felter samtidig Klikk og dra markøren over flere celler. Dette fungerer for inntasting av tekst og tall, klikke på avmerkingsbokser og bruke rullegardinmenyer i de valgte cellene.
Bruk verdien i en celle på cellene over eller under den Klikk og dra cellens fyllhåndtak over cellene som ligger nedenfor eller ovenfor.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis