Vise justeringshistorikk for lagerbeholdning

Hvis du bruker Shopify til å spore lagerbeholdningen for et produkt, kan du se historikk for justeringer av lagerbeholdning. Hvis produktet har varianter, kan du se historikken for lagerjusteringer for hver variant som spores, men du kan ikke se historikken for lagerjusteringer for alle varianter samtidig.

Du kan bare se de siste 90 dagene med historikk for lagerjusteringer for et produkt eller en variant.

Når du ser historikken over lagerjusteringer for et produkt eller variant, finner du informasjon om justeringer av lagerbeholdning:

  • Dato – datoen for justeringen.
  • Aktivitet – hendelsen som førte til justeringen, for eksempel en overføring eller en bestilling. Hvis et personalmedlem forårsaket justeringen er navnet oppført.
  • Utilgjengelig – lagerbeholdningen som er utilgjengelig etter justeringen.
  • Forpliktet – antall enheter som er en del av en bestilling, men som ikke er sluttført enda. Lagerbeholdningsenheter som er en del av bestillingsutkast telles ikke som forpliktet før bestillingsutkastet blir til en bestilling.
  • Tilgjengelig – Lagerantallet som er tilgjengelig etter justeringen, og som ikke er forpliktet til noen bestillinger eller som settes til side som utilgjengelig.
  • På hånden – lagerbeholdningen som er på hånden etter justeringen, og som er summen av forpliktet, utilgjengelig og tilgjengelig lagerbeholdning.

Finn ut mer om lagertilstander.

Steg:

Forstå siden med justeringshistorikk

Tabellen som vises i siden for produkters eller varianters justeringslogg som har oppføringer fra de siste 90 dagene med datalogg for justeringer av lagerbeholdning.

Kolonnen Aktivitet viser hendelsen som førte til justeringen av lagerbeholdning, som en ny bestilling, en retur eller en manuelt valgt årsak til justering av lagerbeholdning.

Tallene under hver av lagertilstandene viser det justerte antallet først og deretter det nye totale antallet. En bindestrek indikerer at justeringen ikke har påvirket kolonnen.

Butikken Mel's Mustards har for eksempel 43 eksemplarer av sterk dijonsennep med tilstanden Tilgjengelig.

En kunde legger inn en bestilling på fem eksemplarer av sterk dijonsennep, slik at antall som er forpliktet for denne SKU-en, øker med fem. På siden for justeringer av lagerbeholdning er det første tallet under Forpliktet for denne bestillingen (+5), mens det andre tallet under Forpliktet gjenspeiler det totale antallet varer for denne SKU-en som er forpliktet til alle bestillinger.

Fordi fem enheter ble forpliktet til denne bestillingen, trekkes de fra tilstanden Tilgjengelig. Det første tallet under Tilgjengelig for denne bestillingen viser (-5). Det andre tallet som vises, er 38, som er det totale antallet tilgjengelige enheter etter at bestillingen ble lagt inn. Det tilgjengelige antallet er redusert fra 43 til 38.

Årsaker til justeringer av lagerbeholdning

Når du justerer På lager, Tilgjengelig eller Utilgjengelig lagerantall fra Shopify-administrator, kan du velge en årsak for lagerjusteringen. Årsaken til lagerjusteringer vises i kolonnen Aktivitet i justeringshistorikken, men årsaken du velger og hvordan den vises på siden for justeringshistorikk kan variere.

Tabellen nedenfor viser hver enkelt justeringsårsak du kan velge, den tilhørende årsaken som vises på siden med justeringshistorikk, og bruken for hver enkelt årsak.

Årsak til lagerjustering
Årsak til justeringer av lagerbeholdning Aktivitet på siden for justeringshistorikk Bruk
Korrigering Lagerkorreksjon Standardalternativet dersom det ikke er valgt et annet alternativ. Brukes til å korrigere en lagerfeil, eller som en generell årsak.
Antall Lagerantall manuelt talt Brukes etter en fysisk opptelling av lagerbeholdningen, der det er funnet et avvik mellom det faktiske lagerantallet og det tidligere registrerte lagerantallet.
Skadet Skadet Brukes for å merke lagerbeholdningen som Utilgjengelig på grunn av skader.
Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll Brukes for å merke lagerbeholdningen som Utilgjengelig på grunn av kvalitetskontroll. Som gjennomgang av en forsendelse for å sikre at ingen av varene er skadet.
Kampanje eller donasjon Kampanje eller donasjon Brukes ved justering av lagerbeholdningen grunnet varer som brukes i kampanjer eller som donasjoner.
Mottatt Lagerbeholdning mottatt Brukes ved registrering av ny lagerbeholdning for å henvise til den nye lagerbeholdningen.
Returner til lageret Varer fylt på i lageret Brukes for å tilbakeføre en returnert vare til tilgjengelig lagerbeholdning, når varen kan selges på nytt.
Sikkerhetslager Sikkerhetslager Brukes for å merke lagerbeholdningen som Utilgjengelig når du vil sette til side noen varer til sikkerhetslageret. Du kan for eksempel ha varer som selger raskt, og du vil at lagerbeholdningen skal settes til side og brukes senere.
Tyveri eller tap Tyveri eller tap Brukes når lagerbeholdningen justeres grunnet tyveri eller tap.
Annet Annet Brukes når du justerer lagerbeholdningen til Utilgjengelig, eller andre grunner.

Systemaktiviteter for justeringer av lagerbeholdning

Du kan komme over justeringsaktiviteter på siden for justeringshistorikk som ikke samsvarer med de selvvalgte årsakene du eller personalet velger når dere manuelt justerer lagerbeholdningen. Lagerbeholdningen kan justeres av Shopify eller tredjepartsapper i henhold til bestemte prosesser for å sikre at butikken din har nøyaktige lagerantall.

Når du for eksempel merker en innkommende overføring som mottatt justeres lagerbeholdningen automatisk, og justeringshistorikken for disse produktene viser Transfer created.

Tabellen nedenfor viser de vanligste automatiske justeringsårsakene, som vises på siden med justeringshistorikk sammen med manuelt valgte justeringsårsaker.

Systemaktiviteter for lagerjusteringer
Aktiviteter på siden for justeringshistorikk Bruk
Dataretting Viser til en feilretting som ble gjort automatisk.
Reservasjon opprettet Viser til en vare som er satt på vent eller satt til side grunnet et bestillingsutkast eller en tredjepartsapp, og som er gjort utilgjengelig i lagerantallet.
Reservasjon oppdatert Betyr at utilgjengelig lagerbeholdning er oppdatert av butikkpersonalet eller en tredjepartsapp, som etter oppdatering av et bestillingsutkast.
Reservasjon slettet Betyr at utilgjengelig lagerbeholdning er slettet av butikkpersonalet eller en tredjepartsapp. Når en tredjepart sletter en reservasjon eller et bestillingsutkast utløper, tilbakestilles den tilknyttede lagerbeholdningen til tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis