De voorraadwijzigingsgeschiedens bekijken

Als je de voorraad van een product met Shopify volgt, kun je de voorraadwijzigingsgeschiedenis inzien. Als het product varianten heeft, kun je de voorraadwijzigingsgeschiedenis bekijken voor elke variant die wordt gevolgd, maar je kunt niet de voorraadwijzigingsgeschiedenis voor alle varianten tegelijk bekijken.

Je kunt alleen de laatste 90 dagen voorraadwijzigingsgeschiedenis voor een product of variant bekijken.

Wanneer je de voorraadgeschiedenis van een product of variant bekijkt, zie je de volgende informatie over voorraadwijzigingen:

  • Datum - De datum van de wijziging.
  • Activiteit: de gebeurtenis die de wijziging heeft veroorzaakt, zoals een overdracht of een bestelling. Als een medewerker de wijziging heeft veroorzaakt, wordt zijn of haar naam vermeld.
  • Niet beschikbaar: de voorraad die na de wijziging niet meer beschikbaar is.
  • Toegewezen: het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een bestelling, maar dat nog niet is afgehandeld. Voorraadeenheden die deel uitmaken van conceptbestellingen, worden pas meegeteld als 'Toegewezen' als de conceptbestelling een bestelling wordt.
  • Beschikbaar : de voorraadhoeveelheid die beschikbaar is na de aanpassing.
  • Voorhanden: de voorraad die na de wijziging voorhanden is.

Stappen:

Redenen voor voorraadwijziging

Wanneer je in het Shopify-beheercentrum de voorhanden of de beschikbare voorraadaantallen aanpast, kun je een reden voor de aanpassing selecteren. Redenen voor voorraadwijziging zijn te vinden in de wijzigingsgeschiedenis in de kolom Activiteit, maar het is mogelijk dat de reden die je selecteert en hoe deze op de pagina voor de wijzigingsgeschiedenis wordt weergegeven, er iets anders uitzien.

In de volgende tabel staan de wijzigingsredenen die je kunt selecteren, de bijbehorende reden zoals deze in de wijzigingsgeschiedenis wordt weergegeven en het gebruik van elke reden.

Redenen voor voorraadwijziging
Reden voor voorraadwijziging Activiteit in wijzigingsgeschiedenis Gebruik
Correctie Voorraadcorrectie De standaardoptie als er geen andere optie is geselecteerd. Gebruik dit om een voorraadfout te corrigeren of als een algemene reden.
Aantal Voorraad handmatig geteld Gebruik dit als er na het tellen van de fysieke voorraad een discrepantie is gevonden tussen de werkelijke voorraadaantallen en de eerder geregistreerde voorraadaantallen.
Beschadigd Beschadigd Gebruik dit om beschadigde voorraad te verwijderen.
Promotie of donatie Promotie of donatie Gebruik dit wanneer je de voorraad aanpast vanwege artikelen die worden gebruikt bij promoties of als donaties.
Ontvangen Voorraad ontvangen Gebruik dit wanneer je nieuwe voorraad toevoegt om naar nieuwe voorraad te verwijzen.
Retouren terug naar voorraad Artikelen herbevoorraad Gebruik dit om een geretourneerd artikel weer toe te voegen aan de beschikbare voorraad wanneer het artikel kan worden doorverkocht.
Diefstal of verlies Diefstal of verlies Gebruik dit wanneer je de voorraad aanpast vanwege diefstal of verlies.

Activiteiten voor het wijzigen van systeemvoorraad

Je kunt in je wijzigingsgeschiedenis activiteiten tegenkomen die afwijken van de zelfgekozen redenen die jij of je medewerkers kiezen bij het handmatig wijzigen van je voorraad. Je voorraad kan worden gewijzigd door Shopify of apps van derden die bepaalde processen volgen om een nauwkeurige voorraadtelling van je winkel te garanderen.

Wanneer je bijvoorbeeld een binnenkomende overdracht als ontvangen markeert, wordt de voorraad automatisch gewijzigd en wordt in de wijzigingsgeschiedenis voor deze producten Transfer created weergegeven.

In de volgende tabel staan de meestvoorkomende redenen voor automatische wijziging, die op de wijzigingsgeschiedenispagina samen met de handmatig geselecteerde wijzigingsredenen worden weergegeven.

Activiteiten voor het wijzigen van systeemvoorraad
Activiteiten op de wijzigingsgeschiedenispagina Gebruik
Gegevenscorrectie Verwijst naar een foutcorrectie die automatisch is aangebracht.
Reservering aangemaakt Verwijst naar een artikel dat gepauzeerd is of dat gereserveerd is voor een conceptbestelling of een app van derden en die in de voorraadtelling als Niet beschikbaar is gemarkeerd.
Reservering bijgewerkt Dit betekent dat Niet beschikbare voorraad is bijgewerkt door winkelmedewerkers of een app van derden, bijvoorbeeld doordat een conceptbestelling is bijgewerkt.
Reservering verwijderd Dit betekent dat Niet beschikbare voorraad door winkelmedewerkers of een app van derden is verwijderd. Wanneer een derde partij een reservering verwijdert of wanneer een conceptbestelling verloopt, wordt de bijbehorende voorraad weer Beschikbaar.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis