Productdetails

De gegevens die je voor een product opgeeft, hebben invloed op de manier waarop het product aan klanten wordt getoond, maken het voor je eenvoudiger om producten te organiseren en helpen klanten om het product te vinden. Je hoeft niet voor elk product elk gegeven op te geven.

Voor producten zonder varianten worden de gedeelten Prijzen, Voorraad en Verzending weergegeven op de pagina met productgegevens. Als je varianten toevoegt, worden die gedeelten niet langer weergegeven op de pagina met productgegevens. Zie Varianten voor een bestaand product bewerken om de gegevens voor productvarianten te wijzigen.

Titel en beschrijving

 • Titel, de naam voor je product zoals je wilt dat je klanten het zien.

 • Beschrijving, de beschrijving voor je product. In dit gebied wordt deRTF-editor gebruikt, zodat je je tekst kunt opmaken. Beschrijf je producten in detail om je potentiële klanten te informeren en te overtuigen. Als je een wederverkoper bent, gebruik dan niet de exacte beschrijving van de fabrikant, omdat je wilt dat je producten uniek zijn voor zoekmachines.

Media

De afbeeldingen, 3D-modellen en video's laten je klanten zien hoe het product eruit ziet. Zie product Media voor meer informatie over het toevoegen van product media.

Prijzen

 • Prijs: de prijs die je voor het product in rekening brengt. Je kunt de valuta instellen op de instellingenpagina Algemeen. Als je in meerdere valuta's verkoopt, klik dan op Beschikbaar in andere valuta's. Beheer valuta's om je valuta-instellingen te bekijken. Klik op Btw heffen op dit product als het product belastbaar is.

 • Prijsvergelijking, de oorspronkelijke prijs voor een product dat in de uitverkoop is. Wanneer je een prijsvergelijking invoert, wordt er bij het product een uitverkoopprijs weergegeven.

 • Btw-code, voor Shopify Plus-abonnementen kun je een externe belastingservice gebruiken. Als je de dienst gebruikt, wordt hier de btw-code voor het product weergegeven.

 • Kosten per artikel: hoeveel het product of de variant je kost. Als je bijvoorbeeld een product doorverkoopt, kun je de kosten invoeren die je aan de fabrikant hebt betaald, exclusief btw, verzendkosten of andere kosten. Als je het product zelf maakt, kun je een waarde invoeren die is gebaseerd op je arbeids- en materiaalkosten.

  Voor producten waarvoor productkosten zijn ingevoerd, wordt de geprojecteerde marge weergegeven onder het veld Prijs op de pagina met productgegevens, tenzij je belastingen verrekent in je prijzen. De marge wordt berekend als ([prijs - kosten] / prijs) * 100). Als de prijs bijvoorbeeld $ 50 is en de kosten $ 30 bedragen, is de marge 40% (berekend als ([50 - 30] / 50) * 100).

  Als je winkel een Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je rapporten openen om je productkosten en marges te analyseren. Je kunt ook je kostprijs van verkochte goederen (COGS) vinden.

  Het invoeren van de kosten per artikel is optioneel. Voeg de bedragen in één keer aan al je bestaande producten toe door de bulk-editor of een CSV-import te gebruiken als je ervoor kiest om je kosten in te voeren. Door de informatie tegelijkertijd bij te werken, haal je de meeste waarde uit je winst rapporten.

  De kosten per artikel zijn niet van toepassing op cadeaubonnen.

Voorraad

 • SKU (Stock Keeping Unit): de code die het product identificeert binnen je bedrijf. Voor effectieve tracering en verkooprapporten moet elke SKU uniek zijn.

  SKU's zijn optioneel. Je kunt je eigen SKU-indeling maken. Zie SKU-indelingen voor meer informatie over SKU's.

 • Barcode (ISBN, UPC, GTIN, etc.), barcodes worden meestal gebruikt door wederverkopers. Het identificatiekenmerk moet een nieuw of bestaand Global Trade Item Number (GTIN) zijn. Bepaalde verkoopkanalen vereisen een GTIN voordat een product via het kanaal kan worden gepubliceerd.

  GTIN's zijn unieke ID's die internationaal worden gebruikt om productinformatie op te slaan en te lokaliseren. UPC-, EAN- en ISBN-nummers zijn voorbeelden van GTIN's. Deze kunnen in lengte variëren, afhankelijk van het producttype. Je vindt de GTIN boven of onder de streepjescode op de verpakking van je product.

  De barcode wordt gebruikt door Shopify POS in een winkel, voor het publiceren van producten met het Google-kanaal en bij het aanbieden van een product met het Amazon-verkoopkanaal.

  Als je geen GTIN voor een product hebt, kun je dit aanvragen bij de fabrikant. Lees hoe je een GTIN kunt krijgen voor een product dat je produceert op de website met GS1-normen. Verzin geen valse GTIN-gegevens voor je producten.

  Zie Een streepjescode scannen met de camera van je apparaat voor informatie over het invoeren van streepjescodes met je smartphone.

 • Voorraadbeleid, de instelling voor voorraadtracking.

 • Aantal, aantal eenheden op voorraad. Als je je voorraad op meerdere locaties beheert, wordt de hoeveelheid voor elke locatie weergegeven.

 • Binnenkomend: aantal binnenkomende eenheden. Zie Overdrachten.

Verzending

 • Dit is een fysiek product: De instelling of een product moet worden verzonden. Schakel het uit voor digitale producten of services of voor producten die je nooit verzendt.

 • Gewicht: Het werkelijke gewicht van het product. Dit veld verschijnt alleen als Dit is een fysiek product is aangevinkt. Het productgewicht moet exact zijn, omdat het wordt gebruikt om verzendkosten te berekenen. Je kunt een weegschaal kopen in de Shopify Hardware Store.

 • Land/regio van herkomst: Het land waar het product is vervaardigd of samengesteld. Als het product uit materialen uit verschillende landen of regio's bestaat, is het land of de regio van herkomst het land of de regio waar het product hoofdzakelijk is vormgegeven. Verschillende landen of regio's en internationale verdragen hebben verschillende herkomstregels.

 • HS-code: Voer de Harmonized System-tariefcode (HS) in als je het product internationaal wilt verzenden. Deze codes bieden informatie voor de douane, zodat correcte tarieven op de bestelling kunnen worden toegepast. Je vindt de HS-code voor je product door met een zoekwoord te zoeken in het veld HS-code van de pagina met productgegevens. Meer informatie over HS-codes is te vinden op de site van de Werelddouaneorganisatie.

 • Orderverwerkingsservice, selecteer een fulfillmentservicein de lijst met degene die je gebruikt. Als je geen fulfillmentservice gebruikt, selecteer dan Shopify.

Varianten

Voor een product met varianten worden in dit gedeelte de opties voor het product weergegeven, zoals kleur en grootte/maat/afmetingen. Zie Varianten voor meer informatie over varianten.

Voorbeeld van een zoekmachineoverzicht

Een voorbeeld van hoe je product zal verschijnen in de resultaten van zoekmachines. Klik op Website-SEO bewerken om wijzigingen in het voorbeeld aan te brengen.

Het voorbeeld bestaat uit de producttitel, de URL in je onlinewinkel en een deel van de beschrijving. Zie Een voorbeeld van een zoekmachinelijst bewerken voor informatie over het wijzigen van het voorbeeld.

Productbeschikbaarheid

Een lijst met je actieve verkoopkanalen waar je het product beschikbaar kunt maken. Klik op Beherenom de beschikbaarheid van het verkoopkanaal te wijzigen. Zie Producten beschikbaar maken op je verkoopkanalen voor meer informatie over producten en verkoopkanalen.

Je kunt de beschikbaarheid van verkoopkanalen voor individuele productvarianten niet instellen.

Organisatie

 • Producttype, een categorie voor het product die je kunt gebruiken om je producten te beheren. Je kunt het producttype bijvoorbeeld gebruiken als voorwaarde voor een geautomatiseerde collectie of om je te helpen je producten te filteren in het Shopify-beheercentrum. Een product kan slechts één producttype hebben.

  Je kunt kiezen uit elk gedefinieerd producttype of een nieuw type maken. Als je een producttype wilt maken, voer dit in het veld Producttype in en sla het product op. Je kunt ook producttypen maken en bewerken in de bulk-editor.

  Je kunt een onbeperkt aantal producttypen maken. Het veld producttype bevat echter de eerste producttypen in de cache van 1.000.

 • Producent, de fabrikant, groothandel of andere producent van het product. Je kunt je productlijst per producent filteren, waardoor sneller voorraad kunt bestellen.

 • Collecties: de collecties waarin een product is opgenomen. Je kunt dit veld gebruiken om het product rechtstreeks aan een handmatige collectie toe te voegen. Geautomatiseerde collecties bevatten het product als het overeenkomt met de collectievoorwaarden.

 • Tags: tags zijn doorzoekbare zoekwoorden die je aan je product kunt koppelen. Tags kunnen klanten helpen je product te vinden via een zoekopdracht in je onlinewinkel en je kunt ze ook gebruiken om geautomatiseerde collecties te maken. Zie Tag-indelingen voor meer informatie over tags.

Gerelateerde onderwerpen

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis