Productdetails

Welke details je geeft per product beïnvloeden de manier waarop het product wordt aangeboden aan klanten, maken het gemakkelijker voor jou om je producten te organiseren, en helpen je klanten om het product te vinden. Je hoeft niet voor elk product elk detail op te geven.

Voor producten zonder varianten worden de secties Prijzen, Voorraad en Verzending weergegeven op de pagina met productgegevens. Als je varianten toevoegt, worden die secties niet meer op de pagina met productgegevens weergegeven. Zie Varianten voor een bestaand product bewerken om de gegevens voor productvarianten te wijzigen.

Als je gespecialiseerde informatie of bestanden voor producten wilt opslaan, dan kun je met metavelden aangepaste velden aan productpagina's toevoegen. Als je een Online Store 2.0-thema hebt, zoals Dawn, kun je met de themabewerker metavelden aan het thema koppelen en pagina's aanpassen aan het product dat of de variant die wordt getoond.

Titel en beschrijving

 • Titel: de naam voor je product die je aan je klanten wilt weergeven.
 • Beschrijving: de beschrijving voor je product. In dit gebied gebruik je de RTF-editor, zodat je tekst kunt opmaken. Beschrijf producten in detail om potentiële klanten te informeren en aan hen te marketen. Als je een reseller bent, gebruik je niet de exacte beschrijving van de fabrikant, omdat je wilt dat je producten uniek zijn voor zoekmachines.

Media

De afbeeldingen, 3D-modellen en video die een visuele demonstratie van een product bieden. Meer informatie over productmedia toevoegen lees je op de pagina Productmedia.

Categorie

Productcategorie is een label waarmee de groep of klasse van het product wordt beschreven. De productcategorie wordt uit de Shopify-standaardproducttaxonomie geselecteerd, een vooraf gedefinieerde standaardlijst. De categorie helpt bij de volgende taken:

 • Productkenmerken, categoriemetavelden genoemd, ontgrendelen die naar elke productcategorie verwijzen.
 • Producten beter beheren binnen Shopify, bijvoorbeeld als voorwaarde voor een geautomatiseerde collectie of om de productlijst te filteren.
 • Producten eenvoudiger op andere kanalen verkopen waarvoor een standaardproducttype nodig is, zoals Facebook of Google.
 • Het tarief bepalen waarmee het product wordt belast als je Shopify Tax gebruikt. Op producten zijn mogelijk speciale tarieven of vrijstellingen van toepassing. Als een product goed is geclassificeerd, wordt tijdens de checkout het meest accurate belastingtarief in rekening gebracht. Als je te veel of te weinig verkoopbelasting int, kan je bedrijf hier financieel of wettelijk voor aansprakelijk worden gesteld.

Je kunt een product slechts in één categorie indelen die van toepassing is op alle varianten. Indien mogelijk wordt er een standaardaanbeveling voor een productcategorie weergegeven om je bij de eerste keer te helpen bij het selecteren van een categorie. Je kunt de aanbeveling accepteren of bewerken. Hier vind je meer informatie over de Shopify-standaardproducttaxonomie en productcategorieën.

Categoriemetavelden zijn vooraf gedefinieerde productkenmerken en standaarditems die vrijkomen wanneer je een productcategorie toewijst. Als je bijvoorbeeld de productcategorie Kleding en accessoires > Kleding > Overhemden, shirts en bovenstukjes toevoegt, kun je categoriemetavelden toevoegen voor maat, halslijn, type mouwlengte, type bovenstuklengte, leeftijdsgroep, stof, beoogd geslacht, kledingkenmerken en kleur. Standaarditems zijn beschikbaar voor elk categoriemetaveld. Voor het categoriemetaveld kleur zijn er bijvoorbeeld standaarditems voor kleuren zoals rood, zwart en wit. Je kunt ook je eigen items aanpassen voor een categoriemetaveld.

Je kunt de standaarditems bewerken zodat ze beter bij de branding passen. Het item wordt automatisch overal bijgewerkt waar je het gebruikt. Voorbeelden van kleuritems zijn rood, zwart en wit. Als je zwart wil bijwerken naar grafiet, kun je het item bijwerken en dan wordt het ook overal waar dat item is gekoppeld automatisch bijgewerkt.

Je kunt ook categoriemetavelden koppelen aan varianten voor producten. Wanneer je kleuritems als keuzevarianten gebruikt, kun je keuzevarianten weergeven als stalen voor keuzekleuren op de productpagina's van je webshop.

Hier vind je meer informatie over categoriemetavelden.

Prijsstelling

 • Prijs: De prijs die je voor het product afschrijft. Je kunt de valuta van je winkel instellen op de pagina Algemeen. Als je in meerdere valuta's verkoopt, gebruik je Shopify Payments en activeer je Shopify Markets. Beheer valuta's op de pagina Product en prijsstelling van de relevante markt. Als het product belastbaar is, stel je op locatie gebaseerde belastingen in.
 • Prijsvergelijking: De oorspronkelijke prijs voor een product dat in de uitverkoop is. Wanneer je een prijsvergelijking invoert, wordt er bij het product een prijs met korting weergegeven.
 • Btw-code: Voor Shopify Plus-abonnementen kun je een externe belastingservice gebruiken. Als je de service gebruikt, wordt hier de btw-code voor het product weergegeven.
 • Kosten per artikel: hoeveel het product of de variant je kost. Als je bijvoorbeeld een product doorverkoopt, kun je de kosten invoeren die je aan de fabrikant hebt betaald, exclusief btw, verzendkosten of andere kosten. Als je het product zelf maakt, kun je een waarde invoeren die is gebaseerd op je arbeids- en materiaalkosten.

Voor producten waarvoor Kosten per artikel zijn ingevoerd, wordt de verwachte marge op de pagina met productgegevens onder het veld Prijs weergegeven, tenzij je belastingen meerekent in de prijzen. De marge wordt als volgt berekend: ([prijs - kosten] / prijs) × 100. Als de prijs bijvoorbeeld 50 USD is en de kosten 30 USD bedragen, is de marge 40% (berekening: ([50 - 30] / 50) × 100).

Je kunt rapporten openen om productkosten en marges te analyseren. Je kunt ook de kostprijs van verkochte goederen (COGS) vinden.

Het invoeren van de kosten per artikel is optioneel. Voeg de bedragen in één keer aan al je bestaande producten toe door de bulk-editor of een CSV-import te gebruiken als je ervoor kiest om je kosten in te voeren. Door de informatie tegelijkertijd bij te werken, haal je de meeste waarde uit je winst rapporten.

De kosten per artikel zijn niet van toepassing op cadeaubonnen.

Voorraad

 • SKU (Stock Keeping Unit): de code die het product identificeert binnen je bedrijf. Voor effectieve tracering en verkooprapporten moet elke SKU uniek zijn.

  • SKU's zijn optioneel. Je kunt je eigen SKU-indeling aanmaken. Meer informatie over SKU's vind je bij SKU-indelingen.
 • Barcode (ISBN, UPC, GTIN): barcodes worden meestal gebruikt door resellers. De ID mag alleen een nieuw of bestaand Global Trade Item Number (GTIN) zijn. Bepaalde verkoopkanalen vereisen een GTIN voordat je een product via het kanaal kunt publiceren.

GTIN's zijn unieke ID's die internationaal worden gebruikt om productinformatie op te slaan en te lokaliseren. Voorbeelden van GTIN's zijn UPC's, EAN's en ISBN's. Deze kunnen in lengte variëren, afhankelijk van het producttype. Je vindt de GTIN boven of onder de barcode op de verpakking van het product.

Je kunt barcodes die zijn gescand met Shopify POS gebruiken om producten te publiceren op het Google & YouTube-kanaal.

Als je geen GTIN voor een product hebt, kun je dit aanvragen bij de fabrikant. Lees hoe je een GTIN kunt krijgen voor een product dat je produceert op de website met GS1-normen. Verzin geen valse GTIN-gegevens voor je producten.

Zie Een barcode scannen met de camera van je apparaat voor informatie over het invoeren van barcodes met je smartphone.

 • Beschikbaar: Het aantal eenheden in de voorraad. Als je je voorraad op meerdere locaties beheert, wordt de hoeveelheid voor elke locatie weergegeven.
 • Inkomend: het aantal inkomende eenheden. Zie Overdrachten.
 • Toegewezen: het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een bestelling, maar dat nog niet is afgehandeld. Voorraadeenheden die deel uitmaken van conceptbestellingen, worden pas meegeteld als 'Toegewezen' als de conceptbestelling een bestelling wordt.

Verzenden

 • Voor dit product is verzending verplicht: Selecteer deze optie voor een fysiek product dat je verzendt.
 • Gewicht: Het gewicht van het product. Dit veld verschijnt alleen wanneer Voor dit product is verzending verplicht is aangevinkt. Voer het productgewicht exact in, want het wordt gebruikt om verzendtarieven te berekenen. Je kunt een verzendweegschaal kopen in de Shopify Hardware Store.
 • Douanegegevens toevoegen: Als je dit aanvinkt, kun je informatie opslaan die vereist is als je producten internationaal verzendt. Dit veld verschijnt alleen wanneer Voor dit product is verzending verplicht is aangevinkt.
  • Land/regio van herkomst: Het land waar het product is vervaardigd of samengesteld. Als het product uit materialen uit verschillende landen of regio's bestaat, is het land of de regio van herkomst het land of de regio waar het product uiteindelijk is vormgegeven. Verschillende landen of regio's en internationale verdragen hebben verschillende herkomstregels.
  • HS-code: Voer de Harmonized System-tariefcode (HS) in als je het product internationaal wilt verzenden. Deze codes bieden informatie voor de douane, zodat correcte tarieven op de bestelling kunnen worden toegepast. Je vindt de HS-code voor het product door met een trefwoord te zoeken in het veld HS-code van de pagina met productgegevens. Meer informatie over HS-codes vind je op de site van de Werelddouaneorganisatie.

Varianten

Voor een product met varianten worden in deze sectie de opties voor het product weergegeven, zoals kleur en grootte. Zie Varianten voor meer informatie over varianten.

Aankoopopties

Je kunt aankoopopties aan je producten toevoegen, zoals abonnementen, uitproberen voordat je tot aankoop overgaat en pre-orders.

Als een product of een van de varianten daarop een aankoopoptie heeft, worden relevante instellingen voor aankoopoptie weergegeven in de sectie Aankoopopties van de productpagina.

Je kunt ervoor kiezen een product alleen met een aankoopoptie beschikbaar te stellen, of je kunt zowel de aankoopoptie als de eenmalige aankoop activeren.

Meer informatie over aankoopopties.

Vermelding zoekmachine

Bevat een voorbeeld van de manier waarop je product wordt weergegeven in zoekmachineresultaten, zoals op Google. Het voorbeeld bestaat uit de producttitel, de URL in je webshop en een deel van de beschrijving.

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de manier waarop een product wordt weergegeven in zoekmachines, klik je in de sectie Vermelding zoekmachine op Bewerken. Zie Een voorbeeld van een zoekmachine-vermelding bewerken voor meer informatie.

Productstatus

De productstatus bepaalt of een product klaar is voor de verkoop.

Voor nieuw aangemaakte producten wordt de productstatus standaard ingesteld op Actief. Producten die je aanmaakt door een product of producten waarvan je de archivering ongedaan maakt te dupliceren, worden standaard ingesteld op Concept.

Je kunt de volgende statussen instellen:

 • Actief: de productgegevens zijn compleet en het product is klaar voor de verkoop.
 • Concept: je kunt het product pas verkopen als de productgegevens zijn voltooid.
 • Gearchiveerd: de productgegevens zijn voltooid, maar het product is niet meer te koop. Wanneer je een product archiveert, wordt dit verborgen voor het Shopify-beheercentrum en eventuele klanten. Scrol naar de onderkant van de productpagina en klik op Product archiveren om een product te archiveren.

Publiceren

Publicaties geeft een lijst weer met verkoopkanalen en markten. Hier worden ook de B2B-assortimenten voor Shopify Plus-merchants weergegeven. Standaard worden alle verkoopkanalen en markten geselecteerd. Zie Publicaties beheren als je producten in een verkoopkanaal of markt wilt opnemen of ervan wilt uitsluiten.

Productorganisatie

Producttype: een manier om een aangepaste categorie voor een product te maken. Met het producttype kun je andere productcategorieën definiëren dan de categorieën die beschikbaar zijn in de standaard productcategorieën van Shopify. Een product kan slechts een aangepast producttype hebben. Raadpleeg Producttypen voor meer informatie.

Producent, de fabrikant, groothandel of andere producent van het product. Je kunt je productlijst per producent filteren, waardoor sneller voorraad kunt bestellen.

Collecties: de collecties waarin een product is opgenomen. Je kunt dit veld gebruiken om het product rechtstreeks aan een handmatige collectie toe te voegen. Geautomatiseerde collecties bevatten het product als het overeenkomt met de collectievoorwaarden.

Tags - tags zijn doorzoekbare trefwoorden die je aan je product kunt koppelen. Tags kunnen klanten helpen je product te vinden via een zoekopdracht in je webshop en je kunt ze ook gebruiken om geautomatiseerde collecties te maken. Meer informatie over tags lees je op de pagina Tag-formaten.

Webshop

Het menu Thematemplate toont de huidige producttemplate die het product in de webshop gebruikt.

Standaard krijgen producten de Default product-template toegewezen. Als je andere producttemplates in je huidige thema hebt aangemaakt, worden die opties in de vervolgkeuzelijst weergegeven als template-opties.

Meer informatie over thematemplates vind je in Templates.

Gespecialiseerde informatie toevoegen met behulp van productmetavelden

Je kunt aangepaste velden toevoegen aan productpagina's met metavelden. Met metavelden kun je gespecialiseerde informatie opslaan die gewoonlijk niet op productpagina's wordt vastgelegd. Zo wil een kaarsenverkoper misschien een brandduur voor kaarsen weergeven op productpagina's, terwijl een kruidenier een houdbaarheidsdatum voor ingeblikte waren wil vermelden. Hieronder staan andere voorbeelden van gespecialiseerde informatie:

 • nummerdelen
 • kleurenstalen
 • lanceringsdata
 • gerelateerde producten
 • samenvattingen blogpost
 • bestanden om te downloaden

Metavelden worden weergegeven in een bewerkbare tabel op de productpagina's. Elk metaveld geeft de naam weer die je selecteert wanneer je de metavelddefinitie aanmaakt. Je kunt in elke rij in de tabel klikken om het type metaveld en de beschrijving weer te geven en vervolgens een waarde in te voeren.

Als je een Online Store 2.0-thema hebt, zoals Dawn, kun je met de themabewerker metavelden aan het thema koppelen en pagina's aanpassen aan het product dat of de variant die wordt getoond. Als je vintage thema's gebruikt, of als je metaveldtypen wilt toevoegen die niet ondersteund worden door het thema, kun je de themacode wijzigen of een Shopify-partner om je te helpen.

Gerelateerde onderwerpen

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis