Productdetails

Welke details je geeft per product beïnvloeden de manier waarop het product wordt aangeboden aan klanten, maken het gemakkelijker voor jou om je producten te organiseren, en helpen je klanten om het product te vinden. Je hoeft niet voor elk product elk detail op te geven.

Voor producten zonder varianten worden de gedeelten Prijzen, Voorraad en Verzending weergegeven op de pagina met productgegevens. Als je varianten toevoegt, worden die gedeeltes niet langer weergegeven op de pagina met productgegevens. Zie Varianten voor een bestaand product bewerken om de gegevens voor productvarianten te wijzigen.

Als je gespecialiseerde informatie of bestanden voor je producten wilt opslaan, dan kun je met metavelden aangepaste velden aan je productpagina's toevoegen. Als je een Online Store 2.0-thema hebt, zoals Dawn, dan kun je de themabewerker gebruiken om metavelden aan je thema te koppelen en je pagina's aan te passen aan het product of de variant die wordt getoond.

Titel en beschrijving

 • Titel: de naam voor je product die je aan je klanten wilt weergeven.

 • Beschrijving, de beschrijving voor je product. In dit gebied wordt deRTF-editor gebruikt, zodat je je tekst kunt opmaken. Beschrijf je producten in detail om je potentiële klanten te informeren en te overtuigen. Als je een wederverkoper bent, gebruik dan niet de exacte beschrijving van de fabrikant, omdat je wilt dat je producten uniek zijn voor zoekmachines.

Media

De afbeeldingen, 3D-modellen en video's laten je klanten zien hoe het product eruit ziet. Meer informatie over productmedia toevoegen lees je op de pagina Productmedia.

Prijzen

 • Prijs: de prijs die je voor het product in rekening brengt. Je kunt de valuta instellen op de instellingenpagina Algemeen. Als je in meerdere valuta's verkoopt, klik dan op Beschikbaar in andere valuta's. Beheer valuta's om je valuta-instellingen te bekijken. Klik op Btw heffen op dit product als het product belastbaar is.

 • Prijsvergelijking, de oorspronkelijke prijs voor een product dat in de uitverkoop is. Wanneer je een prijsvergelijking invoert, wordt er bij het product een uitverkoopprijs weergegeven.

 • Btw-code, voor Shopify Plus-abonnementen kun je een externe belastingservice gebruiken. Als je de dienst gebruikt, wordt hier de btw-code voor het product weergegeven.

 • Kosten per artikel: hoeveel het product of de variant je kost. Als je bijvoorbeeld een product doorverkoopt, kun je de kosten invoeren die je aan de fabrikant hebt betaald, exclusief btw, verzendkosten of andere kosten. Als je het product zelf maakt, kun je een waarde invoeren die is gebaseerd op je arbeids- en materiaalkosten.

  Voor producten waarvoor productkosten zijn ingevoerd, wordt de geprojecteerde marge weergegeven onder het veld Prijs op de pagina met productgegevens, tenzij je belastingen verrekent in je prijzen. De marge wordt berekend als ([prijs - kosten] / prijs) * 100). Als de prijs bijvoorbeeld $ 50 is en de kosten $ 30 bedragen, is de marge 40% (berekend als ([50 - 30] / 50) * 100).

  Als je winkel een Shopify-abonnement of hoger heeft, kun je rapporten openen om je productkosten en marges te analyseren. Je kunt ook je kostprijs van verkochte goederen (COGS) vinden.

  Het invoeren van de kosten per artikel is optioneel. Voeg de bedragen in één keer aan al je bestaande producten toe door de bulk-editor of een CSV-import te gebruiken als je ervoor kiest om je kosten in te voeren. Door de informatie tegelijkertijd bij te werken, haal je de meeste waarde uit je winst rapporten.

  De kosten per artikel zijn niet van toepassing op cadeaubonnen.

Voorraad

 • SKU (Stock Keeping Unit): de code die het product identificeert binnen je bedrijf. Voor effectieve tracering en verkooprapporten moet elke SKU uniek zijn.

  SKU's zijn optioneel. Je kunt je eigen SKU-indeling maken. Meer informatie over SKU's lees je op de pagina SKU-formaten.

 • Barcode (ISBN, UPC, GTIN, etc.), barcodes worden meestal gebruikt door resellers. Het identificatiekenmerk moet een nieuw of bestaand Global Trade Item Number (GTIN) zijn. Bepaalde verkoopkanalen vereisen een GTIN voordat een product via het kanaal kan worden gepubliceerd.

  GTIN's zijn unieke ID's die internationaal worden gebruikt om productinformatie op te slaan en te lokaliseren. UPC-, EAN- en ISBN-nummers zijn voorbeelden van GTIN's. Deze kunnen in lengte variëren, afhankelijk van het producttype. Je vindt de GTIN boven of onder de barcode op de verpakking van je product.

  De barcode wordt door Shopify POS gebruikt in een winkel voor het publiceren van producten via het Google-kanaal.

  Als je geen GTIN voor een product hebt, kun je dit aanvragen bij de fabrikant. Lees hoe je een GTIN kunt krijgen voor een product dat je produceert op de website met GS1-normen. Verzin geen valse GTIN-gegevens voor je producten.

  Zie Een barcode scannen met de camera van je apparaat voor informatie over het invoeren van barcodes met je smartphone.

 • Voorraadbeleid, de instelling voor voorraadtracking.

 • Aantal, aantal eenheden op voorraad. Als je je voorraad op meerdere locaties beheert, wordt de hoeveelheid voor elke locatie weergegeven.

 • Binnenkomend: aantal binnenkomende eenheden. Bekijk de pagina Overdrachten.

Verzending

 • Dit is een fysiek product: De instelling of een product moet worden verzonden. Schakel het uit voor digitale producten of services of voor producten die je nooit verzendt.

 • Gewicht: Het werkelijke gewicht van het product. Dit veld verschijnt alleen als Dit is een fysiek product is aangevinkt. Het productgewicht moet exact zijn, omdat het wordt gebruikt om verzendkosten te berekenen. Je kunt een weegschaal kopen in de Shopify Hardware Store.

 • Land/regio van herkomst: Het land waar het product is vervaardigd of samengesteld. Als het product uit materialen uit verschillende landen of regio's bestaat, is het land of de regio van herkomst het land of de regio waar het product hoofdzakelijk is vormgegeven. Verschillende landen of regio's en internationale verdragen hebben verschillende herkomstregels.

 • HS-code: Voer de Harmonized System-tariefcode (HS) in als je het product internationaal wilt verzenden. Deze codes bieden informatie voor de douane, zodat correcte tarieven op de bestelling kunnen worden toegepast. Je vindt de HS-code voor je product door met een trefwoord te zoeken in het veld HS-code van de pagina met productgegevens. Meer informatie over HS-codes is te vinden op de site van de Werelddouaneorganisatie.

 • Orderverwerkingsservice, selecteer een fulfillmentservicein de lijst met degene die je gebruikt. Als je geen fulfillmentservice gebruikt, selecteer dan Shopify.

Varianten

Voor een product met varianten worden in dit gedeelte de opties voor het product weergegeven, zoals kleur en grootte/maat/afmetingen. Raadpleeg Varianten voor meer informatie over varianten.

Abonnementen

Als je een abonnementsapp gebruikt om abonnementsproducten aan te bieden, kun je de abonnementsgegevens van een product bekijken op de productpagina in je Shopify-beheercentrum.

Als een product of een van de varianten daarop een abonnement heeft, worden de abonnementsgegevens weergegeven in het gedeelte Abonnementen van de productpagina.

Je kunt je abonnementsproducten beperken en ze alleen als abonnement verkopen, of je kiest ervoor om zowel abonnements- als eenmalige aankopen in te schakelen.

Voor meer informatie over het aanbieden van abonnementen, zie Abonnementen.

Voorbeeld van een zoekmachineoverzicht

Een voorbeeld van hoe je product zal verschijnen in de resultaten van zoekmachines. Klik op Website-SEO bewerken om wijzigingen in het voorbeeld aan te brengen.

Het voorbeeld bestaat uit de producttitel, de URL in je onlinewinkel en een deel van de beschrijving. Zie Een voorbeeld van een zoekmachinelijst bewerken voor informatie over het wijzigen van het voorbeeld.

Productbeschikbaarheid

Met productbeschikbaarheid kun je de status van je product bepalen en in welke verkoopkanalen deze wordt weergegeven.

De Productstatus bepaalt of een product beschikbaar is in je winkel. De productstatus op nieuwe producten wordt standaard ingesteld als concept.

Je kunt de volgende statussen instellen:

 • Actief: de productgegevens zijn compleet en het product is beschikbaar om te worden weergegeven in de verkoopkanalen.
 • Concept: de productgegevens moeten worden voltooid voordat deze kunnen worden weergegeven in de verkoopkanalen.
 • Gearchiveerd: de productgegevens zijn voltooid, maar het product is niet langer te koop. Wanneer je een product archiveert, wordt dit verborgen voor je beheer-en verkoopkanalen. Je kunt de knop archiveren vinden onderaan de pagina met productgegevens.

Verkoopkanalen en -apps geeft een lijst van je actieve verkoopkanalen weer waar je een product beschikbaar kan maken. Klik op Beherenom de beschikbaarheid van het verkoopkanaal te wijzigen. Alle kanalen worden automatisch geselecteerd. Zie Producten beschikbaar maken op je verkoopkanalen voor meer informatie over producten en verkoopkanalen.

Je kunt de beschikbaarheid van verkoopkanalen voor individuele productvarianten niet instellen.

Organisatie

 • Standaard producttype : een label dat de categorie van een product beschrijft. Dit label is geselecteerd uit de Shopify Product Taxonomy, een vooraf gedefinieerde, standaard lijst met producttypen. Standaard producttypen kunnen je helpen je producten beter te beheren binnen Shopify, bijvoorbeeld als voorwaarde voor een geautomatiseerde collectie of om je productlijst te filteren. Bovendien maken standaard producttypen het gemakkelijker om producten te verkopen op andere kanalen waarvoor een standaard producttype nodig is, zoals Facebook. Een product kan slechts één standaard producttype hebben. Standaard producttypen zijn niet verplicht. Je kunt in plaats daarvan een aangepast label invoeren. Raadpleeg Producttypen voor meer informatie.

 • Aangepast producttype : een label dat je aanmaakt dat de categorie van een product beschrijft. Met het aangepaste producttype kun je andere productcategorieën gebruiken dan die welke beschikbaar zijn in de vooraf gedefinieerde standaard producttypelijst. Als je de producttypefunctie hebt gebruikt voordat standaard- en aangepaste producttypen werden geïntroduceerd, worden je producttypen automatisch gebruikt als aangepaste producttypen. Een product kan slechts één aangepast producttype hebben. Raadpleeg Producttypen voor meer informatie.

 • Producent, de fabrikant, groothandel of andere producent van het product. Je kunt je productlijst per producent filteren, waardoor sneller voorraad kunt bestellen.

 • Collecties: de collecties waarin een product is opgenomen. Je kunt dit veld gebruiken om het product rechtstreeks aan een handmatige collectie toe te voegen. Geautomatiseerde collecties bevatten het product als het overeenkomt met de collectievoorwaarden.

 • Tags - tags zijn doorzoekbare trefwoorden die je aan je product kunt koppelen. Tags kunnen klanten helpen je product te vinden via een zoekopdracht in je onlinewinkel en je kunt ze ook gebruiken om geautomatiseerde collecties te maken. Meer informatie over tags lees je op de pagina Tag-formaten.

Gespecialiseerde informatie toevoegen met behulp van metavelden

Je kunt aangepaste velden aan je productpagina's toevoegen met behulp van metavelden. Met metavelden kun je gespecialiseerde informatie opslaan die gewoonlijk niet op je productpagina's wordt vastgelegd. Zo kan een kaarsenverkoper op zijn productpagina's een brandtijd voor kaarsen willen weergeven, terwijl een kruidenier een houdbaarheidsdatum voor ingeblikte waren zou willen vermelden. Andere voorbeelden van gespecialiseerde informatie zijn onder meer de volgende:

 • nummerdelen
 • kleurenstalen
 • lanceringsdata
 • gerelateerde producten
 • samenvattingen blogpost
 • bestanden om te downloaden

Metavelden worden weergegeven in een bewerkbare tabel op je productpagina's. Elk metaveld geeft de naam weer die je selecteert als je je metavelddefinitie aanmaakt. Je kunt in elke rij in de tabel klikken om het type metaveld en de beschrijving weer te geven en vervolgens een waarde in te voeren.

Als je een Online Store 2.0-thema hebt, zoals Dawn, kun je de themabewerker gebruiken om metavelden te koppelen aan je thema en je pagina's aan te passen aan het product of de variant die wordt weergegeven. Als je vintage thema's gebruikt, of als je metaveld-types wil toevoegen die niet ondersteund worden door je thema, kan je je themacode wijzigen of een Shopify Expert inhuren om je te helpen.

Gerelateerde onderwerpen

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis